0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESGRĀMATVEDĪBAAtlīdzība par darbu nepilnā mēnesī ar svētku dienām

Atlīdzība par darbu nepilnā mēnesī ar svētku dienām

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Kā noteikt darba samaksu darbiniekam ar cieto algu gadījumos, kad nav nostrādāts pilns mēnesis, ņemot vērā Darba likuma (DL) 74. panta 1. daļas 8. punktu (svētku diena iekrīt darba dienā). Tas pats, ja noteikts summētais darba laiks (stundas likme neinteresē). Gadījumā, ja pārskata mēnesī svētku dienas iekrīt darba dienās, piemēram, 2020. gada 1. maijā (piektdiena) un 4. maijā (pirmdiena), tās ir 19 dienas, kad darbiniekam reāli būtu jāstrādā, un 2 svētku dienas, kuras iekrīt darba dienās, kopā 21 diena. Kā jāveic pamatalgas aprēķins, lai šie aprēķini būtu korekti (piemēram, darbiniekam noteiktā alga ir 1000 eiro)? Atbilde Maija Grebenko, žurnāla…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Kā noteikt darba samaksu darbiniekam ar cieto algu gadījumos, kad nav nostrādāts pilns mēnesis, ņemot vērā Darba likuma (DL) 74. panta 1. daļas 8. punktu (svētku diena iekrīt darba dienā). Tas pats, ja noteikts summētais darba laiks (stundas likme neinteresē).

Gadījumā, ja pārskata mēnesī svētku dienas iekrīt darba dienās, piemēram, 2020. gada 1. maijā (piektdiena) un 4. maijā (pirmdiena), tās ir 19 dienas, kad darbiniekam reāli būtu jāstrādā, un 2 svētku dienas, kuras iekrīt darba dienās, kopā 21 diena. Kā jāveic pamatalgas aprēķins, lai šie aprēķini būtu korekti (piemēram, darbiniekam noteiktā alga ir 1000 eiro)?

Atbilde

Maija Grebenko
Maija Grebenko, žurnāla Bilance redaktore. Foto: Aivars Siliņš

Pirmkārt, DL 74. panta nosacījumi par attaisnotās prombūtnes apmaksu attiecas uz visām nodarbinātām personām neatkarīgi no tā, vai viņiem noteikta cieta alga vai stundas tarifa likme, jo abas nosaka laika algu (par mēnesi vai par stundu). Atgādinu, ka saskaņā ar DL ir izdoti vairāki Ministru kabineta noteikumi, tomēr grāmatvedības aprēķiniem ir paredzēti vienīgi MK noteikumi Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu". Šajos noteikumos ir minēts, ka normālais darba laiks iekļauj sevī arī svētku dienu stundu skaitu, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā. Tādēļ autore izsaka viedokli, kas balstīts uz minēto noteikumu: normālā darba laika ietvaros gan dienu, gan stundu skaitā iekļaujamas svētku dienas (svētku stundas). 

Apskatīsim divus aprēķina variantus!2020. gada maijs

A. Darbinieks pieņemts 15.05.2020. Pamatalgas aprēķins: 1000 / 21 x 11 = 523,81 eiro A. Darbinieks pieņemts 02.05.2020. Pamatalgas aprēķins: 1000 / 21 x 20 = 952,38 eiro

Parasti šādos gadījumos, izsniedzot darbiniekam algas aprēķinu, tajā tiek minēts, ka summā iekļauta arī svētku stundu apmaksa. Domājams, ka tas nav burtiski atbilstošs likumā noteiktam.

Korektāk būtu veikt aprēķinu citādi.

B. Darbinieks pieņemts 15.05.2020. Pamatalgas aprēķins: 1000 / 21 x 10 = 523,81 eiro; šeit nekas nemainās. B. Darbinieks pieņemts 02.05.2020. Pamatalgas aprēķins = 1000 / 21 x 19 = 904,76 eiro Atlīdzība par attaisnoto prombūtni: 1000 / 21 x 1 = 47,62 eiro Kopā: 952,38 eiro

Šāds aprēķins kopsummā par mēnesi vienmēr dos to pašu rezultātu, tomēr ļaus darba devējam izpildīt DL 75. panta 4. daļas nosacījumu (ja darba devējs akceptēs uzņēmumā šādu grāmatvedības politiku attiecībā pret darba samaksas aprēķinu un vidējās izpeļņas noteikšanu):

Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav veicis darbu šā likuma 74. panta pirmajā un sestajā daļā minētajos gadījumos.

Ir taču zināms, ka dienas vidējo nosaka, dalot darba samaksu ar nostrādāto dienu skaitu.

Analoģiski veicams darba samaksas aprēķins, ja darbinieks ir atbrīvots no darba mēnesī, kad darba dienās bijuši svētki.

C. Darba līgums uzteikts 15.05.2020. Pamatalgas aprēķins = 1000 / 21 x 11 = 523,81 eiro vai Pamatalgas aprēķins = 1000 / 21 x 9 = 428,57 eiro Atlīdzība par attaisnoto prombūtni: 1000 / 21 x 2 = 95,24 eiro Kopā: 523,81 eiro

Diemžēl aprēķina variants jums būs jāizvēlas pašiem, jo nav ne pareizo, ne nepareizo — ja nav iespējams norādīt ne likuma normu, ne attiecīgos MK noteikumus. Vienīgais ieteikums ir nostiprināt izvēlēto kārtību savā metodikā.

Visos pārējos jautājumā minētajos gadījumos (atvaļinājums uz dažām dienām, slimības lapa A, citi 74. pantā minētie attaisnotās prombūtnes gadījumi…) aprēķina algoritms paliek vienāds: katrā mēnesī ir jānosaka dienas vidējā izpeļņa (dienas cena), ņemot vērā gan strādāšanai domātās dienas, gan svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienām. Nevajadzētu šo vidējo jaukt ar dienas vidējo izpeļņu DL izpratnē. Šo dienas vidējo piemēro nostrādātajām dienām un svētku dienām (vai citām attaisnotās prombūtnes dienām, piemēram, radinieku bērēm) un papildina aprēķinu ar atvaļinājuma naudu vai slimības naudu, ja bijuši šādi gadījumi.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2020. gada decembra (468.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: