Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

0
Esmu nodarbināts divās darbavietās, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta pamatdarba vietā, apgādājamo nav. Sakarā ar to, ka šogad, iesniedzot deklarāciju par 2019. gadu, VID norāda,...
VID gada neapliekamā minimuma precizēšanas kārtība

Kā piemērojams neapliekamais minimums un atvieglojumi daļējās dīkstāves laikā?

0
Jautājums: Kā piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja darbinieks mēneša laikā daļēji bija nodarbināts, bet pārējā laikā bijis dīkstāvē un saņēma dīkstāves pabalstu? Atbild MAIJA...

No kura brīža elektroniskais dokuments iegūst juridisku spēku?

0
Normatīvie akti nosaka vispārīgas prasības elektronisko dokumentu pārvaldībā, bet tajos nav ietverts detalizēts skaidrojums par šo prasību praktisko izpildi. Kas ir elektroniskais dokuments un...
Komandējums vairākās valstīs

Komandējums vairākās valstīs

0
Darbinieku nosūta darba braucienā uz Norvēģiju, tur viņš pavada 40 dienas, un uzņēmumam rodas nepieciešamība viņu nosūtīt uz Krieviju uz 14 dienām, tad viņš...
Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

0
Esmu nodarbināts divās darbavietās, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta pamatdarba vietā, apgādājamo nav. Sakarā ar to, ka šogad, iesniedzot deklarāciju par 2019. gadu, VID norāda,...

Ja darba samaksai jāpiemēro ļoti liela atskaitījumu summa

0
Darbiniekam ir noteikta liela alga, bet tās daļas, kas ir pirmais slieksnis (1667 eiro), nepietiek visiem likumīgajiem atskaitījumiem (VSAOI, atvieglojumiem). Tādos gadījumos atskaitījumu neizmantotā daļa...

Ko darīt, ja radušās grūtības nomaksāt nodokļus par darbiniekiem izmaksāto algu?

0
Jautājums: Vai drīkst nemaksāt nodokļus no 2020. gada marta darba algas? Kurā brīdī var pieteikties VID uz atvieglojumiem? Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedz atbildi, ka...

Valūtas kurss avansa norēķinā

0
Norēķinu persona pēc komandējuma iesniedz dažādos datumos izsniegtos naudas izdevumus apliecinošus dokumentus. Kāds ārvalsts valūtas kurss jāizmanto, pārrēķinot tos eiro? Atbilde Lai mazinātu grāmatvežu slogu, meklējot...
Kā iegrāmatot pamatlīdzekli?

Kā iegrāmatot pamatlīdzekli?

0
Starp pircēju un pārdevēju noslēgts līgums par pamatlīdzekļa pirkšanu/pārdošanu ar nosacījumu, ka divu gadu laikā no pārdevēja tiks pirkts noteikts daudzums preču. Turklāt par...

Vai darba devējam jāturpina apmaksāt slimības lapa ar COVID-19 sasirgušam darbiniekam, ja tā izsniegta...

0
Saeima  20. martā ir pieņēmusi grozījumu likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kurā pārejas noteikumi papildināti ar 41. un 42. punktu. Tie paredz, ka...
Ja aprēķina periods ir īsāks par sešiem kalendāra mēnešiem

Ja aprēķina periods ir īsāks par sešiem kalendāra mēnešiem

0
Darbiniecei noteikts normālais darba laiks ar 5 darba dienām nedēļā. Janvāra vidū viņa vēlas izmantot ikgadējo atvaļinājumu, kas nebija izmantots iepriekš. Grāmatvedei jāaprēķina atvaļinājuma...

Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments?

0
JAUTĀJUMS: Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments? Vai tas nozīmē, ka elektroniski parakstīts dokuments neskaitīsies pašrocīgi parakstīts? Atbildi uz šo jautājumu sniedzis Valsts ieņēmumu dienests jau...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: