Kā noskaidrot patieso labuma guvēju ārzemju uzņēmumam?

0
Jautājums: Kā noskaidrot/pārbaudīt patieso labuma guvēju ārvalsts uzņēmumam? Atbild Mg. oec. Jeļena Marjasova, RS ONE Consulting valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste: "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un...
Sporta nodarbību apmaksa

Sporta nodarbību apmaksa darbiniekiem

0
Kā iegrāmatot darba devēja veikto apmaksu par darbinieka sporta nodarbībām? Iznāk, ka izdevumi dubultojas: vienu reizi, palielinot darbinieka algu, lai ieturētu no viņa nodokļus,...
Ko nozīmē «noteiktā mēnešalga»?

Kā veicams darba samaksas aprēķins, ja atlīdzība ir mēnešalga un akordalga?

0
Kā veikt darba samaksas aprēķinu, ja līgumā ir noteikta pamatalga (piemēram, 500 eiro mēnesī) un akordalga par "izstrādāto vienību" (piemēram, 1 eiro par gabalu),...

Kā darba devējam jāmaksā donoriem?

0
Darbinieks pieprasa darba devējam apmaksu par laiku, kuru viņš pavadījis, nododot asins. Cik daudz viņam būtu jāmaksā? Atbilde Laiks, ko darbinieks pavada ārstniecības iestādē, nododot asinis...
Vai veidojas virsstundas?

Vai veidojas virsstundas?

0
Darbiniekam noteikts summētais darba laiks ar uzskaites periodu viens mēnesis. Darbinieks nostrādāja 87 stundas periodā no 1. līdz 10. maijam un periodā no 24....
Ieturējumi no atlaišanas pabalsta

Ieturējumi no atlaišanas pabalsta

0
Vai grāmatvedis drīkst no atlaišanas pabalsta veikt ieturējumus saskaņā ar izpildrakstu? Atbilde Civilprocesa likuma 594. pants nosaka ieturējumu apmēru no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Savukārt...

Atvaļinājuma nauda strādājošajam nepilnu darba laiku

0
Pēdējos sešos mēnešos (jautājums par 2019. gadu - red. piezīme) darbinieks nostrādāja 297 stundas (katrā dienā dažāds stundu skaits), 54 dienas, un darba samaksa...
Atlīdzība par stundām svētku dienā summētā darba laika darbiniekiem

Atlīdzība par stundām svētku dienā summētā darba laika darbiniekiem

0
Saskaņā ar Darba likuma 74. panta 1. daļas 8. punktu darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlīdzību, ja viņš neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā....
Kā iegrāmatot tālruni, kas iegādāts uz nomaksu

Kā iegrāmatot tālruni, kas iegādāts uz nomaksu

0
19.04.2020. iegādāts mobilais telefons, pavadzīmē norādītā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 247,93 eiro (PVN likum apgrieztā maksāšana 143.1 pants). Prece iegādāta uz nomaksu...
Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

0
Esmu nodarbināts divās darbavietās, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta pamatdarba vietā, apgādājamo nav. Sakarā ar to, ka šogad, iesniedzot deklarāciju par 2019. gadu, VID norāda,...
VID gada neapliekamā minimuma precizēšanas kārtība

Kā piemērojams neapliekamais minimums un atvieglojumi daļējās dīkstāves laikā?

0
Jautājums: Kā piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja darbinieks mēneša laikā daļēji bija nodarbināts, bet pārējā laikā bijis dīkstāvē un saņēma dīkstāves pabalstu? Atbild MAIJA...

No kura brīža elektroniskais dokuments iegūst juridisku spēku?

0
Normatīvie akti nosaka vispārīgas prasības elektronisko dokumentu pārvaldībā, bet tajos nav ietverts detalizēts skaidrojums par šo prasību praktisko izpildi. Kas ir elektroniskais dokuments un...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: