Bezstrīdus prasības nodotas zemesgrāmatu tiesnešiem

23
(0)

No 1. janvāra zemesgrāmatu nodaļu kompetence paplašināta ar vairāku lietu kategoriju izskatīšanu un tās iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā. Šādas izmaiņas noteic 2011. gada 21. jūlija grozījumi likumā „Par tiesu varu” un MK 2011. gada 13. decembra noteikumi Nr. 951 "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju", kas stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. Par izmaiņām tiesu sistēmā informē Inita Ilgaža, Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas nodaļas vadītāja. No šī gada zemesgrāmatu nodaļu tiesneši papildu zemesgrāmatu pārzināšanai skatīs arī pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Grozījumi likumā „Par tiesu varu” noteic, ka zemesgrāmatu…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties