BILANCES JURIDISKIE PADOMI februāra numurā lasiet

NUMURA INTERVIJA      

Komercvide atkarīga arī no efektīva tiesu darba

Saruna ar DAIGU VILSONI, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju

DATU AIZSARDZĪBA        

Kad veicams novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību?

Sagatavots pēc Datu valsts inspekcijas informācijas

JURISTA VIEDOKLIS       

Vai tiesai jāieņem darba devēja loma?

MĀRIS SIMULIS, zvērinātu advokātu biroja Sorainen jurists

UZŅĒMUMU REĢISTRS  

Izmaiņas kārtībā, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu

DZINTRA ŠVARCA, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte

AUTORTIESĪBAS

Vai pārtikas produkta garša var tikt aizsargāta ar autortiesībām?

VIKTORIJA SOŅECA, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāja

TIESU PRAKSE       

Darba uzteikums pārejošas darbnespējas dēļ

2018. gada spriedumu motīvu daļu atziņas

KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

PUBLISKIE IEPIRKUMI

Jaunākie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi publisko iepirkumu lietās

EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

JURIDISKIE JAUNUMI

Būs jāveido iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Brexit termiņš strauji tuvojas

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par