0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIE–komercijas sūtījumu muitošana

E–komercijas sūtījumu muitošana

Inese Helmane

No 1. jūlija ir atcelts atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samaksas sūtījumiem, kuru vērtība ir zemāka par 22 eiro. Tas būtiski ietekmēs gan muitu, gan preču saņēmējus. Latvijas muitas sistēmas ir sagatavotas darbam jaunajos apstākļos. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) seminārā Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka informēja par to, ar kādām muitas formalitātēm būs jātiek galā komersantiem. Galvenās izmaiņas Izmaiņas PVN piemērošanā e–komercijas darījumiem no 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas visā Eiropas Savienībā (ES), un to nosaka Eiropas Padomes direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

E–komercijas sūtījumu muitošana
Foto: © Pixel-Shot – stock.adobe.com

No 1. jūlija ir atcelts atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samaksas sūtījumiem, kuru vērtība ir zemāka par 22 eiro. Tas būtiski ietekmēs gan muitu, gan preču saņēmējus. Latvijas muitas sistēmas ir sagatavotas darbam jaunajos apstākļos.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) seminārā Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka informēja par to, ar kādām muitas formalitātēm būs jātiek galā komersantiem.

Galvenās izmaiņas

Izmaiņas PVN piemērošanā e–komercijas darījumiem no 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas visā Eiropas Savienībā (ES), un to nosaka Eiropas Padomes direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas grozīta ar Padomes direktīvu (ES) 2017/2455 un Padomes direktīvu (ES) 2019/1995 (PVN direktīva).

Galvenās izmaiņas PVN direktīvā:

  • Atcelts atbrīvojums no PVN zemas vērtības sūtījumu importam ar vērtību ≤22 eiro.
  • Ieviests īpašs režīms tādu preču tālpārdošanai, kuras importē no trešajām teritorijām vai trešajām valstīm un kuru patiesā vērtība ir mazāka nekā 150 eiro — importa vienas pieturas aģentūra (IOSS).
  • Ieviesti vienkāršošanas pasākumi attiecībā uz importēto preču tādos sūtījumos, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, tālpārdošanu gadījumā, ja IOSS netiek izmantota (īpašais režīms).

Dāvanas līdz 45 eiro no nodokļiem atbrīvotas

Tas, ka no 1. jūlija ir atcelts atbrīvojums no PVN zemas vērtības sūtījumu importam ar vērtību, kas ir zemāka par 22 eiro, būtiski ietekmēs gan muitu, gan preču saņēmējus. PVN tiks piemērots precēm, kuru vērtība ir niecīga, var teikt, jau no pirmā centa.

Ņemot vērā izmaiņas PVN direktīvā, jārēķinās, ka no 1. jūlija visas komerciālās preces, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, tiks apliktas ar PVN. Komerciālajām precēm, vērtībai pārsniedzot 150 eiro, būs jāpiemēro gan PVN, gan muitas nodoklis. 

Nekomerciālās preces, kuras ikdienā dēvē par dāvanām, bet no muitas viedokļa tas ir vienas privātpersonas sūtījums otrai privātpersonai, būs bez samaksas. Nekomerciālās preces, kuras vērtībā nepārsniedz 45 eiro, ir atbrīvotas gan no muitas nodokļa, gan no PVN. 

Savukārt, vērtībai pārsniedzot 45 eiro, bet nepārsniedzot 150 eiro, būs jāmaksā tikai PVN.

Nekomerciālām precēm, pārsniedzot 150 eiro vērtību, būs jāmaksā gan PVN, gan muitas nodoklis. 

Neattiecas uz preču paraugiem

Svarīgi piebilst, ka jaunās izmaiņas neattiecas uz preču paraugu muitošanu.

Vai uzņēmumiem, kuri regulāri saņem preču paraugus, kas nav domāti tirgošanai, tik un tā jāmaksā PVN plus ievedmuita?

VID atbilde

Preču paraugu muitošana neattiecas uz seminārā apskatīto e–komercijas jomu. Laižot brīvā apgrozībā preču paraugus, ir iespējams piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļa saskaņā ar regulas Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 86. pantu.

Jauna deklarācijas forma — H7

PVN direktīvas grozījumi tiek ieviesti, mainot Pievienotās vērtības nodokļa likumu, kurā detalizēti tiek aprakstīta ietekme uz muitas jomu.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā paredz:

  • IOSS shēmas ieviešanu (PVN samaksāts pirkuma brīdī);
  • īpašo režīmu PVN maksāšanai — Latvijā tas notiek vienreiz mēnesī saskaņā ar muitas vispārējā galvojuma nosacījumiem.

Vienlaikus ar grozījumu veikšanu PVN likumdošanā tika uzsākts darbs pie muitas likumdošanas pielāgošanas jaunajiem režīmiem. Tā rezultātā tika veikti būtiski papildinājumi Savienības muitas kodeksa deleģētajā regulā (Nr. 2015/2446) un īstenošanas regulā (Nr. 2015/2447), ieviešot pilnīgi jaunu muitas deklarācijas formu — H7 — ar supersamazinātu datu kopu zemas vērtības precēm, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro.

Otrs būtisks papildinājums muitas likumdošanā ir tas, ka tika noteikta kompetentā muitas iestāde šādu preču deklarēšanai, kas līdz šim netika nodrošināts. Zemas vērtības sūtījumi brīvi tika atmuitoti neatkarīgi no gala saņēmēja dalībvalsts. Tā rezultātā patēriņa dalībvalstis ne vienmēr saņēma tām pienākošos PVN.

Kur iespējams redzēt, ka maksājums ir novirzīts uz attiecīgajām valstīm, par kurām iesniegtas ceturkšņa īpašā režīma PVN deklarācijas?

VID atbilde

To redzēs tikai VID. Ja komersants ir kļūdījies, tad jālabo kārtējā OSS deklarācija, aprēķinot pareizu PVN nomaksu katrai valstij.

Svarīgākie grozījumi

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā tika pieņemti 2020. gada 15. oktobrī, bet tie stājās spēkā 2021. gada 1. jūlija. Svarīgākās izmaiņas ir noteiktas 140.5 pantā “Importa režīms nodokļa maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, jeb īpašs nodokļa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījuma deklarēšanai un samaksai, kas apraksta īpašo režīmu PVN samaksai”. 

Šī panta ceturtajā apakšpunktā ir noteikts: ja tiek izmantots importa režīms nodokļa maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, preču sūtījumam piemēro nodokļa standartlikmi.

Savukārt sestajā apakšpunktā norādīts, ka importa režīmu nodokļa maksātājiem var piemērot, ja izpildās šāds nosacījums: nodokli, kurš aprēķināts saskaņā ar importa režīmu nodokļa maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, un kura samaksa ir nodrošināta ar vispārējo galvojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā.

Proti, tiek pateikts, ka samaksa tiek nodrošināta ar vispārējo galvojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā. Tātad — lai varētu piemērot šo īpašo režīmu, ir laikus jāvēršas muitā un jāsaņem vispārējais galvojums, kas būs par pamatu šī režīma piemērošanai, attiecīgi saņemot arī atliktās maksāšanas tiesības.

Komersantiem, gatavojoties jaunajiem procesiem, ir jāizvērtē, kāds apjoms vispārējam galvojumam ir nepieciešams, kā arī jāizvēlas atliktās maksāšanas termiņš atbilstoši iespējām un vispārējā galvojuma apmēram.

Kur atmuitot?

Skatoties uz izmaiņām sakarā ar muitas iestādes noteikšanu zemas vērtības sūtījumu atmuitošanai, Savienības deleģētajā (Nr. 2015/2446) un īstenošanas regulā (Nr. 2015/2447) ir noteikta kompetentā muitas iestāde. IOSS shēmas gadījumā tā var būt jebkurā dalībvalstī, jo patēriņa dalībvalsts saņems pienākošos PVN neatkarīgi no atmuitošanas vietas. 

Savukārt gadījumos, kad IOSS shēma netiek izmantota, atmuitošana ir jāveic galamērķa dalībvalstī, t.i., tajā ES dalībvalstī, kur atrodas pircējs jeb tā sauktais gala patērētājs. 

Rūpes par drošību un drošumu

ES zemas vērtības sūtījumu apstrāde sākas jau pirms ierašanās Eiropas Savienībā (ES), jo par zemas vērtības sūtījumiem, tieši tāpat kā par citām precēm, ir jāaizpilda Savienības muitas kodeksa prasības attiecībā uz riska analīzi drošības un drošuma nolūkiem. Viens no svarīgākajiem muitas dienesta uzdevumiem ir rūpēties par ES dalībvalstu un to iedzīvotāju drošību un drošumu, veicot atbilstošu riska analīzi un izvērtējot preces, kuras ir nepieciešams kontrolēt noteiktam mērķim. 

Par visām precēm ir jāiesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarācija, un tas ir jādara importa kontroles sistēmā. Attiecībā uz oficiālajiem pasta operatoriem, kas strādā saskaņā ar Pasta savienības konvenciju — Latvijas gadījumā tā ir valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts —, būs jāiesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarācijas jaunā sistēmā. 

Pārējiem operatoriem, kas galvenokārt ir ekspresoperatori, ir iespējams izmantot esošo importa kontroles sistēmu. Tomēr ir jārēķinās, ka no 2023. gada arī šiem operatoriem būs jāpāriet uz jauno importa kontroles sistēmas versiju.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija vienmēr iesūtāma ierašanās dalībvalstī, kur pēc ierašanās var tikt dalīta zemas vērtības preču plūsma. IOSS sūtījumus drīkst deklarēt, tikko ierodoties ES. Tā, protams, ir loģistikas operatora izvēle, bet deklarēšana pirmajā ES dalībvalstī ir visloģiskākais risinājums, jo nav nepieciešams tālāk piemērot tranzīta muitas procedūru, lai nogādātu sūtījumus nākamajā dalībvalstī.

Tie sūtījumi, kuriem nav piemērojams IOSS režīms, ar tranzītmuitas procedūru ir jānogādā gala mērķa dalībvalstī, kur tiks veikta deklarēšana importam jeb laišanai brīvā apgrozībā. 

Ja kādam ir tāda nepieciešamība vai arī kādā konkrētā dalībvalstī darbojas loģistikas centri, arī IOSS sūtījumus var ar tranzītmuitas procedūru nogādāt uz citu, tajā skaitā gala mērķa dalībvalsti.

Zemas vērtības sūtījumu apstrāde Latvijā

Latvijā vispirms ir jāiesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarācija importa kontroles sistēmā. Ierodoties precēm un notiekot uzrādīšanai, ir iespējams IOSS sūtījumus atmuitot jau nekavējoties, iesniedzot atbilstošu muitas deklarāciju, kurā norādīta visa nepieciešamā informācija, un pārējo preču plūsmu nogādāt caur pagaidu uzglabāšanas vietas iespējām. 

Pagaidu uzglabāšanā ir iespējams jau tālāk sadalīt sūtījumu plūsmu atbilstoši tam, kādā veidā sūtījumi tiks deklarēti. Pastāv trīs varianti: PVN samaksai piemēro īpašo režīmu, loģistikas operators deklarē sūtījumus kā saņēmēja pārstāvis, saņēmējs pats deklarē sev pienākošos sūtījumus. 

Pārliecinās, vai gala patēriņa dalībvalsts saņems PVN

Attiecībā uz IOSS shēmu ir skaidrs, ka Latvija kā ES dalībvalsts saņems tai pienākošos PVN. Jo, kad komersants ir reģistrējies IOSS sistēmā, pircējs šos sūtījumus ir nopircis un tie ir nogādāti ES, tiek iesniegta muitas deklarācija. 

Jebkurā ES dalībvalstī PVN jau ir samaksāts, un importa muitas deklarācijas tiek iekļautas speciālā sistēmā, lai pēc muitošanas būtu iespējams pārliecināties, vai gala patēriņa dalībvalsts saņems tai pienākošos PVN.

Grozījumi Muitas likumā

Lai vienkāršotu atmuitošanas procesu, izmaiņas tiek veiktas ne tikai Pievienotās vērtības nodokļa likumā un Savienības muitas kodeksa deleģētajā regulā (Nr. 2015/2446) un īstenošanas regulā (Nr. 2015/2447), bet Saeimā tiek virzīts Muitas likuma grozījumu projekts. Tas 20. maijā tika atbalstīts parlamentā otrajā lasījumā.

Grozījumu 6.1 panta otrais apakšpunkts nosaka: pasta sūtījuma operatoram un eksprespārvadātājam, muitojot preču sūtījumu, kuram saskaņā ar regulas Nr. 1186/2009 23. panta 1. punktu tiek piemērots atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa, muitas iestāde preču sūtījuma muitošanas brīdī neprasa regulas pierādījumus, ka pārstāvētā persona tās ir pilnvarojusi.

Iespējams, šāda iespēja komersantiem radīsies no 1. jūlija, bet var gadīties, ka notiek neliela aizkavēšanās un likumprojekts stājas spēkā vēlāk. 

H7 deklarāciju izmantošana

Jaunās H7 deklarācijas ir paredzētas, lai būtu iespējams aprēķināt PVN, deklarācijā tiek prasīts tikai sešzīmju harmonizētās sistēmas kods, nevis astoņzīmju vai vairāk zīmju kods, kā tas tiek prasīts gadījumos, ja ir nepieciešams aprēķināt, piemēram, muitas nodokli vai akcīzes nodokli.

Kur pieejami sešzīmju HS kodi precēm?

VID atbilde

Informāciju par preču klasifikāciju var atrast VID mājaslapas sadaļā “Muita–Muitas tarifu piemērošana–Preču tarifa klasifikācija”. Informējam, ka fiziskajām personām, kas izvēlēsies savus sūtījumus deklarēt pašas, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu, būs iespēja izvēlēties preci no klasifikatora atbilstoši aprakstam.

H7 deklarācijas drīkst izmantot tikai tiešajiem sūtījumiem no trešajām valstīm. Tas nozīmē, ja, piemēram, preces ir novietotas muitas noliktavā, tādā gadījumā nebūs atļauts izmantot H7 deklarācijas.

H7 deklarācijas, līdzīgi kā visi PVN režīmi, nepiemēro akcīzes precēm un tām precēm, uz kurām tiek attiecināti aizliegumi un ierobežojumi, tajā skaitā, kur vajadzīgs CE marķējums, kā arī uz medikamentiem, kažokiem (nedrīkst būt no savvaļas dzīvnieku ādas).

Ja IOSS nosacījumi nebūs ievēroti, būs jāsniedz standarta deklarācija, samaksājot gan PVN un, ja nepieciešams, arī akcīzes nodokli.

Nosacījumi, kurus nevar pārkāpt

Kuri OSS shēmas nosacījumi, iespējams, netiks ievēroti? Pirmkārt, tas varētu būt saistīts ar preces vērtības pārsniegšanu — sūtījuma vērtība nedrīkst pārsniegt 150 eiro. Otrkārt, tā varētu būt aizlieguma neievērošana un akcīzes preču sūtīšana.

Ja tiks konstatēts kāds no šiem neizpildītajiem nosacījumiem, IOSS deklarācijas sistēmā tiks noraidītas un par tām attiecīgi būs jāiesniedz pilnīgi cita muitas deklarācija.

Svarīgi, ka neatbilstoši piemērots IOSS režīms ir IOSS komersanta atbildība. Par nepareizu muitas deklarācijas iesniegšanu soda sankcijas netiks piemērotas, bet tālākās darbības notiks atbilstoši pareizi iesniegtajai muitas deklarācijai.

H7 deklarācijas saturs

H7 deklarācijās ir jāzina, kādus papildprocedūru kodus tajā norādīt un kāda veida informācija vēl ir nepieciešama.

IOSS sūtījumu atpazīšanai ir ieviests speciāls papildu procedūras kods — F48.

Vienlaikus attiecībā uz IOSS komersantiem obligāti būs jānorāda fiskālās atsauces numurs ar apzīmējumu FR5, un pēc tā tiks pārbaudīts, vai atbilstošais IOSS numurs ir derīgs.

Savukārt īpašajam PVN maksāšanas režīmam būs jānorāda papildprocedūras kods F49.

Kas attiecas uz zemas vērtības sūtījumu atpazīšanu, tad ir jānorāda tradicionālais, jau pazīstamais muitas papildprocedūras kods C07.

Savukārt dāvanām privātpersonu starpā, kuru vērtība ir zemāka par 45 eiro, būs jānorāda papildprocedūras kods C08.

VID vērš uzmanību, ka papildprocedūras kods C08 nevar tikt izmantots kombinācijā ar apzīmējumiem F48, F49. Tātad dāvanām nevarēs būt ne IOSS režīms, ne īpašais PVN maksāšanas režīms.

Tā kā muitas likumdošana pieļauj tiešās un netiešās pārstāvības izmantošanu, H7 deklarācijās tiešās pārstāvības gadījumā ir jānorāda importētāja EORI numurs vai ad hoc numurs (tā sauktais pagaidu numurs konkrētās deklarācijas vajadzībām).

Kas ir patiesā vērtība?

Sūtījuma patiesā vērtība ir noteikta ar speciālu definīciju Savienības Muitas kodeksa deleģētajā regulā un ir pamats atbrīvojumam no muitas nodokļa (precēm vērtībā līdz 150 eiro).

Patiesā vērtība komerciālām precēm ir pašu preču cena, kad tās pārdod eksportam uz Savienības muitas teritoriju, neietverot pārvadājuma un apdrošināšanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad tās ietilpst cenā un nav atsevišķi norādītas rēķinā, un jebkurus citus nodokļus un maksājumus, ko muitas dienesti var noskaidrot attiecīgajos dokumentos.

Nekomerciālām precēm patiesā vērtība ir cena, kas par šīm precēm tiktu maksāta, ja tās tiktu pārdotas eksportēšanai uz Savienības muitas teritoriju.

H7 tehniskās prasības 

Juridiskām personām H7 deklarāciju būs iespējams iesniegt tikai “System to System” saskarnē. Nebūs pieejama tā sauktā komersantu lietotāju saskarne, jo ir tikai loģiski, ka e–komercijas sūtījumu apstrāde tiek balstīta uz elektroniskās informācijas plūsmu, kas būs pieejama loģistikas operatoriem. 

Izmantojot “System to System” saskarni, muitošanas brīdī, iesniedzot deklarāciju, sākotnēji nebūs jāpievieno pavaddokumenti. Tos muitas amatpersonas prasīs uzrādīt (pievienot) tikai kontroles gadījumā.

Programmiskās saskarnes dokumentācija un tehniskie faili, lai varētu izstrādāt savu “System to System” saskarni, ir pieejami VID mājaslapas Muitas sadaļā “Kā lietot EMDAS”, atvērumā “Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata”.

Šī informācija ir pieejama jau kopš 2020. gada 3. jūlija un tika izsūtīta muitas sadarbības partneriem. Tajā ietilpst ne tikai Latvijas Pasts, bet arī visi Latvijā pazīstamākie ekspresoperatori.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada jūlija (475.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: