0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

BILANCES RAKSTI

Darbnespējas apmaksa, atgriežoties no citas ES valsts

Fiziskā persona atgriezās no Apvienotās Karalistes, kur strādāja un bija sociāli apdrošināta, un iekārtojās darbā Latvijā. Sakarā ar to, Latvijā strādāja tikai neilgu laiku,...

Atvaļinājuma naudas izmaksas datums

SIA darba algu izmaksā divas reizes mēnesī (līdz katra mēneša 8. datumam — alga par iepriekšējo mēnesi, bet līdz 18. datumam — avanss par kārtējo...

Nodokļi no saņemtā mantojuma

Persona no mirušās mātes saņem mantojumā nekustamo īpašumu un naudu. Vai no šīm vērtībām būtu jāmaksā nodoklis? Atbilde Saskaņā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likuma 9....

Darba devēja ziņojums, ja pārtrauktas darba attiecības

Par 2021. gada janvāri Darba devēja ziņojums iesniedzams VID līdz 17. februārim. Vai šajā ziņojumā būtu jāieslēdz aprēķinātais un ieturētais ienākuma nodoklis un valsts...

Personvārdu rakstība un lietošana latviešu valodā, kā arī to identifikācija

Personas vārds un uzvārds ir šīs personas privātās dzīves neatņemama sastāvdaļa, un tās ierobežojums, atveidojot vai pielīdzinot personas vārdu vai uzvārdu, pieļaujams tikai leģitīmu...

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aktualitātes nodokļu jomā

Virzītājspēki starptautiskajā nodokļu konkurencē Spēja stimulēt ekonomisko aktivitāti un piesaistīt ārvalstu kapitālu un investīcijas, izmantojot valsts nodokļu politiku, ir pazīstama jau daudzus gadsimtus. Astoņpadsmitā gadsimta...

Aizdevuma kapitalizācija

Vienīgais firmas īpašnieks vēlas kapitalizēt savai firmai izsniegtā bezprocentu aizdevuma daļu. Vai ir vērts to darīt? Kādas problēmas un kādi nodokļi var rasties tā...

Dividenžu saņemšana no meitas uzņēmuma

Latvijas uzņēmums SIA "A" 2020. gadā saņēma no Latvijas meitas uzņēmuma SIA "B" dividendes 50 000 eiro apmērā, par kurām tika samaksāts UIN pēc jaunās kārtības....

Juridiskās personas maksātnespējas process

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskās...

VSAOI reforma apstiprināta valdībā – kas mainīsies darba devējiem un darba ņēmējiem?

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu reforma 9. oktobrī pārkāpa pāri būtiskai robežšķirtnei — ar to saistītie normatīvie akti tika apstiprināti valdības ārkārtas sēdē un līdz...

VSAOI reforma – kas mainīsies pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un MUN maksātājiem?

Valdībā 9. oktobrī apstiprinātie grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredz, ka obligātās minimālās sociālās iemaksas tomēr tiks ieviestas un nekādi iepriekš piesauktie iespējamie kompromisa risinājumi vismaz...

Grāmatvedības likumprojekts precizēts un nodots Saeimai

Ministru kabinets 29. septembrī atbalstīja un nolēma virzīt izskatīšanai uz Saeimu Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grāmatvedības likums". Bilance vairākkārtīgi jau ir informējusi par 2019. gada 12. decembrī...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: