0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMIBJP RAKSTIIepirkumos jāziņo par trešo valstu subsīdijām

Iepirkumos jāziņo par trešo valstu subsīdijām

Katrīne Pļaviņa–Mika, ZAB Sorainen zvērināta advokāte, Sabīne Stirniņa, ZAB Sorainen jurista palīdze

Pretendenti, kas saņem ārvalstu subsīdijas, iegūstot līguma slēgšanas tiesības publiskajos iepirkumos, var izkropļot iekšējo Eiropas Savienības tirgu un apdraudēt konkurences apstākļu vienlīdzību, jo tiem rodas iespējas iepirkumos iesniegt nepamatoti lētus piedāvājumus.  Regula par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu Noteikumi, kas reglamentē valsts atbalstu Eiropas Savienībā (ES), nosaka ierobežojumus un paziņošanas prasības valsts atbalstam, ko ES dalībvalstis plāno piešķirt ES reģistrētiem uzņēmumiem. Tomēr tas neregulē subsīdijas, kuras ES uzņēmumiem piešķir trešās valstis ārpus ES. Līdz ar to šāda asimetrija kaitē…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BJP abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Iepirkumos jāziņo par trešo valstu subsīdijām
Foto: © Africa Studio – stock.adobe.com
Katrīne Pļaviņa–Mika, ZAB Sorainen zvērināta advokāte
Katrīne Pļaviņa–Mika,
ZAB Sorainen zvērināta
advokāte
Foto: Kristaps Lapiks

Pretendenti, kas saņem ārvalstu subsīdijas, iegūstot līguma slēgšanas tiesības publiskajos iepirkumos, var izkropļot iekšējo Eiropas Savienības tirgu un apdraudēt konkurences apstākļu vienlīdzību, jo tiem rodas iespējas iepirkumos iesniegt nepamatoti lētus piedāvājumus. 

Regula par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu

Noteikumi, kas reglamentē valsts atbalstu Eiropas Savienībā (ES), nosaka ierobežojumus un paziņošanas prasības valsts atbalstam, ko ES dalībvalstis plāno piešķirt ES reģistrētiem uzņēmumiem. Tomēr tas neregulē subsīdijas, kuras ES uzņēmumiem piešķir trešās valstis ārpus ES. Līdz ar to šāda asimetrija kaitē ES reģistrētiem uzņēmumiem jo kropļo konkurences vidi.

Sabīne Stirniņa, Sorainen ZAB jurista palīdze
Sabīne Stirniņa,
Sorainen ZAB
jurista palīdze
Foto: Kristaps Lapiks
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2560 (2022. gada 14. decembris) par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R2560.

Lai novērstu šos izkropļojumus, Eiropas Parla­ments un Padome pieņēma regulu Nr. 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu1, kas stājās spēkā 2023. gada 12. janvārī un kļuva piemērojama no 2023. gada 12. jūlija. Saskaņā ar šo regulu, Eiropas Ko­mi­sija būs pilnvarota izmeklēt valsts atbalstu, ko trešās valstis piešķir ES uzņēmumiem.

Regula attiecas uz jebkāda veida tiešu vai netiešu finansiālu atbalstu no trešajām valstīm – ārpussavienības valdībām vai jebkuras ārpussavienības publiskā vai privātā sektora struktūras. Finansiāla palīdzība ir definēta ļoti plaši un ietver kapitāla ieguldījumus, aizdevumus, garantijas, nodokļu atlaides vai īpašu tiesību piešķiršanu bez atbilstošas atlīdzības. Šādu subsīdiju izmeklēšanai Eiropas Komisijai ir piešķirti trīs jauni instrumenti, un viens no tiem skar publisko iepirkumu jomu.

Kā kontrolēs trešo valstu subsīdijas pretendentiem iepirkumu procedūrās?

Publisko iepirkumu kontroles instrumenta mērķis ir nodrošināt, lai trešo valstu subsīdijas saņēmušie uzņēmumi publisko iepirkumu procedūrās neiesniegtu nepamatoti lētus piedāvājumus. Līdz ar to no 2023. gada 12. oktobra uzņēmumiem jāpaziņo pasūtītājam par saņemtajām ārvalstu subsīdijām, kad tie piedalās publiskā iepirkuma procedūrā ES, ja:

  • publiskā iepirkuma kopējā vērtība ir 250 miljoni eiro vai vairāk, bet, ja pasūtītājs nolemj sadalīt iepirkumu daļās, daļas vērtība ir vismaz 125 miljoni eiro; un
  • pretendents, arī tā meitasuzņēmumi vai tā galvenie piegādātāji vai apakšuzņēmēji (kuru ieguldījums pārsniedz 20% no iesniegtā piedāvājuma vērtības), ir saņēmis trešo valstu finansiālo palīdzību vismaz četru miljonu eiro apmērā iepriekšējo trīs gadu laikā.

Pēc paziņojuma saņemšanas pasūtītājs pārsūta paziņojumu Eiropas Komisijai, kuras rīcībā būs 20 darba dienas subsīdiju sākotnējai pārbaudei, ko var pagarināt līdz pat desmit papildu darba dienām. Ja sākotnējā pārbaudē Eiropas Komisija secina, ka gadījums jāizmeklē padziļināti. Tad šāda izmeklēšana jāpabeidz 110 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, ko var pagarināt līdz 20 papildu darba dienām. Publiskā iepirkuma procedūra šajos periodos var turpināties, taču pasūtītājs nedrīkst piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

Regulā noteiktā paziņošanas prasība neattiecas uz aizsardzības un drošības jomas iepirkumiem.

Subsīdiju izmeklēšana, ja nav saņemts paziņojums

Visās citās situācijās, tostarp apvienošanās un publisko iepirkumu procedūrās, kas neatbilst paziņošanas sliekšņiem, Eiropas Komisijai būs tiesības uzsākt ex officio izmeklēšanu par uzņēmumu saņemtajām subsīdijām. Komisija varēs pārbaudīt informāciju no jebkura avota, arī no dalībvalstīm, fiziskām vai juridiskām personām vai asociācijām. Šajā ziņā Eiropas Komisijas pilnvaras ir plašas, ņemot vērā to, ka tai ir tiesības izmeklēt subsīdijas arī pārējo ārējās tirdzniecības instrumentu ietvaros.

Kas jāzina pasūtītājiem?

Pasūtītājiem jāņem vērā, ka procedūrās, kuru plānotā līgumcena pārsniegs 250 miljonus eiro vai 125 miljonus eiro (ja tas sadalīts daļās), iepirkuma procedūras gaitai jāatvēl arī papildu 130 dienas Eiropas Komisijas pārbaudei. Regulā noteikto robežvērtību, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos arī jāparedz prasība, lai kandidāti un pretendenti iesniedz nepieciešamo paziņojumu, piemēram, lūdzot norādīt pieteikuma formā, vai pretendents paredz šādu informāciju sniegt. Jāparedz arī atbildīgais, kas paziņojuma saņemšanas gadījumā to pārsūtīs Eiropas Komisijai speciālajā digitālajā portālā.

Kas jāzina pretendentiem?

Kandidātiem un pretendentiem ir jāgatavojas šī jaunā regulējuma piemērošanai. Tiem ne tikai ir jābūt gataviem iesniegt nepieciešamo informāciju par saņemto finanšu palīdzību no personām ārpus ES, bet arī līgumos ar galvenajiem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem jāuzņemas regulārs pienākums sniegt informāciju par sevi.

Šādas informācijas sniegšanai jāapzina subsīdijas, kas saņemtas kopš 2018. gada 12. jūlija, par kurām Eiropas Komisija var izrādīt interesi. Ja subsīdijas, kas, cita starpā, varētu novest pie uzņēmuma izslēgšanas no turpmākām publisko iepirkumu procedūrā nepamatoti lētas cenas dēļ, liedz iespēju piedalīties turpmākās apvienošanās vai citādāk ierobežotu to darbību ES caur anti–subsīdiju regulējumu.

Materiāls tapis sadarbībā ar ZAB Sorainen

  Publicēts žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” 2023. gada novembra (125.) numurā.

BJP NUMURU E-ARHĪVS