0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKLIENTU IZPĒTE, SANKCIJASIerobežojumi preču ievešanai no Krievijas

Ierobežojumi preču ievešanai no Krievijas

Sagatavots pēc VID informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par šādu faktu aprakstu. Iesniedzējs sniedz pakalpojumus saviem klientiem naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai Rīgas brīvostas teritorijā. Iesniedzējs 2021. gada 15. aprīlī ir noslēdzis pakalpojumu līgumu ar Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmumu PPPPP par naftas produktu pieņemšanu un pārkraušanu eksportam un vagonu ekspedīcijai Latvijas Republikas teritorijā iesniedzēja terminālī. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, iesniedzējs plāno sniegt pakalpojumus naftas produktu – vieglās naftas eļļas un vieglie naftas produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras (KN) preču grupā 271012 un vidējās eļļas, kas ietilpst KN preču grupā 271019. Preču pārdevējs ir…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
dzelzceļš vilciens krava tranzīts
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv, Photoriga.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par šādu faktu aprakstu. Iesniedzējs sniedz pakalpojumus saviem klientiem naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai Rīgas brīvostas teritorijā. Iesniedzējs 2021. gada 15. aprīlī ir noslēdzis pakalpojumu līgumu ar Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmumu PPPPP par naftas produktu pieņemšanu un pārkraušanu eksportam un vagonu ekspedīcijai Latvijas Republikas teritorijā iesniedzēja terminālī. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, iesniedzējs plāno sniegt pakalpojumus naftas produktu – vieglās naftas eļļas un vieglie naftas produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras (KN) preču grupā 271012 un vidējās eļļas, kas ietilpst KN preču grupā 271019.

Preču pārdevējs ir Krievijas uzņēmums PPP LLLLL; preču nosūtītājs: Krievijas uzņēmums ООО “СCCC”; pircējs/piegādātājs uz Latviju: PPPPPP. Naftas produktus plānots piegādāt uz iesniedzēja termināli pa dzelzceļu un/vai jūras transportu. Pēc naftas produktu saņemšanas un/vai uzglabāšanas iesniedzēja terminālī tos plānots nosūtīt ar jūras transportu uz trešajām valstīm un/vai Eiropas Savienības valstīm.

Iesniedzēja jautājumi:

  1. Vai iesniedzējam atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt noslēgtā pakalpojuma līguma izpildi?
  2. Vai normatīvie akti sankciju piemērošanas jomā paredz laika ierobežojumu pakalpojuma līguma izpildei (termiņš līdz kuram iesniedzējs ir tiesīgs sniegt pakalpojumu)?
  3. Vai iesniedzējs ir tiesīgs izpildīt pakalpojuma līgumā noteiktos pienākumus, nodrošinot preču, kas ietilpst KN preču grupā 271012, uzglabāšanu un pārvietošanu?
  4. Vai iesniedzējs ir tiesīgs izpildīt pakalpojuma līgumā noteiktos pienākumus, nodrošinot preču, kas ietilpst KN preču grupā 271019, uzglabāšanu un pārvietošanu?
  5. Kādas ir iesniedzēja veicamās darbības, tai skaitā preventīvās, lai nodrošinātu pakalpojuma līguma izpildi klientam, ievērojot noteiktos sankciju ierobežojumus?
  6. Vai muitas deklarācijām ir jāpievieno kādi papildus pavaddokumenti, transportējot minētās preces saņemšanai iesniedzēja terminālī un nosūtīšanai no iesniedzēja termināļa.

VID, izvērtējot iesniedzēja iesniegumā sniegto faktu aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošos konkrētos jautājumus, sniedza uzziņu par iesniedzēja iesniegumā uzdoto 6. jautājumu – vai muitas deklarācijām ir jāpievieno kādi papildus pavaddokumenti, transportējot minētās preces saņemšanai iesniedzēja terminālī un nosūtīšanai no iesniedzēja termināļa.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. panta pirmajā daļā noteikts, ka ANO Drošības padomes rezolūcijās noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas un Eiropas Savienības regulās noteiktās sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijas Republikā.

Ierobežojumus preču ievešanai no Krievijas nosaka regula Nr. 833/20141. Regulas 3. m panta 1. punktā noteikts, ka ir aizliegts tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot jēlnaftu vai naftas produktus, kā uzskaitīts XXV pielikumā, ja to izcelsme ir Krievijā vai tie eksportēti no Krievijas.

Regulas Nr. 833/2014 XXV pielikumā ir iekļautas preces ar Eiropas Savienības Kombinētas nomenklatūras (turpmāk – KN) kodu 2710 (naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti un neiekļauti pārstrādes produkti, no kuru kopējās masas 70 % vai vairāk ir naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi).

Atbilstoši Eiropas Komisijas skaidrojumiem regulā Nr. 833/2014 lietotais termins “imports” nozīmē preču faktisku ievešanu no Krievijas Eiropas Savienībā.2

Regulas Nr. 833/2014 3. m panta 3. punkta “b” apakšpunktā noteikts, ka šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro līdz 2023. gada 5. februārim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms šā datuma, vai tādu līgumu izpildei par preču, kuras atbilst KN kodam 2710, iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas.

Tādējādi preču ar KN kodu 2710, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuras ir eksportētas no Krievijas, ievešanai (importam) regulas Nr. 833/2014 3. m panta 1. punktā noteiktais aizliegums netika piemērots līdz 2023. gada 5. februārim (ieskaitot), vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti līdz 2023. gada 5. februārim (ieskaitot), un tādu līgumu izpildei, kas ir noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija un paziņoti Komisijai.

Savukārt no 2023. gada 6. februāra preču ar KN kodu 2710, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuras ir eksportētas no Krievijas, ievešana (importēšana) Eiropas Savienībā, tai skaitā ievešana terminālī ar dzelzceļa un/vai jūras transportu un uzglabāšana terminālī tālākai izvešanai ar dzelzceļa un/vai jūras transportu uz trešajām valstīm un/vai Eiropas Savienības valstīm, saskaņā ar regulas 3. m panta 1. punktu ir aizliegta.

Tā kā iesniegumā minētās preces ar KN kodu 271012 un 271019 tiks eksportētas no Krievijas un saskaņā ar regulas Nr. 833/2014 3. m panta 1. punktu tās ir aizliegts ievest Eiropas Savienībā, attiecībā uz tām nevarēs noformēt muitas deklarāciju un izlaist muitas procedūrā. Tādējādi muitas deklarācijai pievienotajiem pavaddokumentiem šajā gadījumā vairs nav nozīmes.

1 Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 ( 2014. gada 31. jūlijs ), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

2 Sk. Bieži uzdoto jautājumu par Padomes Regulas Nr. 833/2014 un Padomes Regulas Nr. 269/2014 īstenošanu konsolidētas versijas (pēdējā atjaunošana: 2023. gada 8. marts) (Consolidated version of the frequently asked questions on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014 (Last update: 8 March 2023)), 196.lp., atbilde uz 6. jautājumu . Pieejams: Consolidated version - Frequently asked questions concerning sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine and Belarus' involvement in it. (europa.eu)