Kā COVI19 krīzes laikā mainīti nosacījumi maksātnespējas procesos?

Sagatavots pēc Maksātnespējas kontroles dienesta informācijas

(0)
Foto: energepic.com from Pexels

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 5. aprīlī stājās spēkā grozījumi regulējumā, kas paredz terminētas izmaiņas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, tiesiskās aizsardzības procesā, kā arī iespēju noturēt kreditoru sapulci attālināti vai rakstveidā. Iepazīstieties ar grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību“, kas nosaka jaunu regulējumu maksātnespējas jomā (33.,34.,35.un 36.pants).

Iespēja pagarināt tiesiskās aizsardzības procesu

Lai nodrošinātu labvēlīgākus nosacījumus tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai, tiek noteikts, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un 6 mēnešus pēc tās beigām tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu – gan sākotnējo, gan esošo grozot, var apstiprināt uz periodu, kas nav ilgāks par 4 gadiem, šobrīd noteikto 2 gadu vietā. Termiņa pagarinājumu iespējams īstenot tikai gadījumā, ja tam piekrīt Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums un ir sagatavots un iesniegts pieteikums tiesā.

Ja tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš jau ir pagarināts uz 4 gadiem un saistībā ar Covid-19 izplatību radītās nelabvēlīgās sekas liedz parādniekam izpildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteikto, ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu var pagarināt par vienu gadu. Arī šo termiņa pagarinājumu iespējams īstenot, ja tam piekrīt Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums un ir sagatavots un iesniegts pieteikums tiesā:

(3) Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to atbalsta:

1) nodrošināto kreditoru grupā – tie nodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido divas trešdaļas no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu;

2) nenodrošināto kreditoru grupā – tie nenodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu.

Iespēja pagarināt saistību dzēšanas procedūru fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lai novērstu negatīvās sekas personām, kuras ar Covid-19 izplatību izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ nav spējīgas pildīt saistību dzēšanas plānā noteiktās saistības,  ir noteikts, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā tiesa pēc parādnieka motivēta pieteikuma, ārkārtējās situācijas periodā un sešus mēnešus pēc tās beigām var lemt par saistību dzēšanas plānā ietverto maksājumu kreditoram veikšanas laika pārcelšanu, vienlaikus pagarinot saistību dzēšanas procedūras termiņu par attiecīgo periodu. Parādniekam nav noteikti ierobežojumi attiecīgā pieteikuma iesniegšanai, ņemot vērā, ka  esošais regulējums sniedz tiesām un maksātnespējas procesa administratoriem tiesības rīkoties, ja pieteikums tiktu iesniegts negodprātīgi.

Iespēja noturēt kreditoru sapulci attālināti

Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā kreditoru sapulci maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā var noturēt arī attālināti, izmantojot tos elektroniskos līdzekļus, kas ļauj pieslēgties tiešsaistē, piemēram, Skype, Microsoft Teams.

Tāpat ir paredzēta iespēja noturēt kreditoru sapulci rakstveidā, iepriekš nosūtot darba kārtību un izlemjamos jautājumus, nosakot datumu, līdz kuram savs balsojums jāiesniedz rakstveidā.

Iespēja iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu elektroniski

Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt elektroniski, to parakstot atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3. panta prasībām.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)