Kā mikrouzņēmumu nodoklis būs jāmaksā pēc vienotā nodokļu konta ieviešanas?

(5)

Mikrouzņēmumu nodokļa apmaksas un deklarēšanas kārtība ir viens no regulējumiem, kurā izmaiņas nesīs vienotā nodokļu konta ieviešana 2021. gadā. Žurnāla “Bilance” jūlija numurā apkopota informācija par to, kā mikrouzņēmumu nodoklis būs maksājams un deklarējams pēc vienotā nodokļu konta ieviešanas.

Kā maksāsim mikrouzņēmumu nodokli?

Nodokļu maksātājam, kas reģistrēts MUN maksātāja statusā, būs iespēja vienā maksājumā veikt vairākus nodokļu maksājumus (kaut gan vairākums no viņiem maksā MUN un tikai reizēm – PVN).

Vienlaikus bija nepieciešams pārskatīt nodokļu maksāšanas termiņus un attiecīgajos normatīvajos aktos noteikt, ka regulāri maksājamie (t.i., reizi mēnesī, reizi ceturksnī un reizi pusgadā maksājamie) Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie nodokļi budžetā ir samaksājami ne vēlāk kā līdz pārskata iesniegšanas mēneša 23. datumam.

Vienotais nodokļu maksāšanas gala termiņš neliedz iespēju nodokļu maksātājam veikt nodokļu maksājumus valsts budžetā vairākos maksājumos, ja tas būs ērtāk no nodokļu maksātāja finanšu plūsmas organizācijas viedokļa, taču mēneša 23. datumā VID administrētiem nodokļiem ir jābūt samaksātiem.

Tādējādi turpmāk ir paredzēts, ka VID (pēc vienotajā nodokļu kontā ieskaitītās naudas summas novirzīšanas mikrouzņēmumu nodokļa maksājumam) MUN ieņēmumus attiecinās uz attiecīgo nodokļa veidu atbilstoši likumā noteiktajam procentuālajam īpatsvaram, ņemot vērā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja veidu.

Kad mikrouzņēmuma nodoklis ir 50 eiro

MUN likuma grozījumi (6. panta 5. daļa) paredz precizēt  mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņu arī tādiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kuriem taksācijas periodā (kalendāra gadā) nav bijis apgrozījums vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro. Šo summu būs jāsamaksā vienotajā nodokļu kontā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. janvārim.

Sakarā ar to, ka MUN likuma grozījumos nav paredzēts noteikt pārejas noteikumus par vienotā nodokļa konta regulējumu, visi mikrouzņēmumu nodokļa maksājumi, kas maksājami  2021. gadā un turpmāk, ir maksājami vienotajā nodokļu kontā, t.sk. mikrouzņēmumu nodoklis par 2020. gada VI ceturksni).

Kā labosim deklarāciju

Īpaša uzmanība jāpievērš MUN likuma 7. pantam (par MUN deklarēšanu un maksāšanu).

Termiņš pienākumam iesniegt VID mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja ceturkšņa deklarāciju noteikts līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Iesniegto mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju par pārskata ceturksni mikrouzņēmums ir tiesīgs precizēt ne vairāk kā divas reizes mēneša laikā pēc deklarācijas iesniegšanas noteiktās dienas (pēc ceturksnim sekojošā mēneša 15. datuma).

Savukārt pēc minētā termiņa izbeigšanās mikrouzņēmumam ir tiesības iesniegt tikai tādus mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumus,

  • kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet
  • nav tiesību samazināt vai palielināt mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma vai
  • izslēgt mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādītu mikrouzņēmuma darbinieku, vai
  • iekļaut mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā jaunu mikrouzņēmuma darbinieku.

No mikrouzņēmumu nodokļa summas, ko mikrouzņēmums šajā gadījumā papildus iemaksā budžetā (šobrīd) vai turpmāk vienotajā nodokļu kontā (neskatoties uz to, ka vienlaikus tajā palielinās sociālo iemaksu daļa), netiek atkārtoti precizēti darbinieku sociālo iemaksu objekti par periodu, kurā uzrādīti lielāki (sk. turpmāk) ieņēmumi (norma stājas spēkā 2019. gada 15. augustā). Pārējie grozījumi  tiks piemēroti no 2021. gada 1. janvāra.

Kā tiek noteikts sociālo iemaksu objekts

Visu MUN maksātāju darbinieku potenciālie sociālie pabalsti ir atkarīgi no šā nodokļa summas, kuru nosaka no apgrozījuma. No nodokļa summas 80% tiek novirzīti sociālajām iemaksām. MUN likuma 9. panta otrajā daļā ir skaidrots, kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nosaka sociālo iemaksu objektu, proti, to “algu”, no kuras pēcāk tiks rēķināts slimības vai maternitātes pabalsts, pensija un citi pabalsti. Minētais iemaksu objekts tiek noteikts tikai par pilnu kalendāra mēnesi (izņemot gadījumu, kad MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks sāk vai beidz strādāt mikrouzņēmumā).

Aprēķinā ņemta vērā MUN summa, darbinieka saņemtā alga, darbinieku skaits un katra darbinieka statusam atbilstoša iemaksu likme.

Piemēram, par ceturksni aprēķinātā MUN summa ir 450 eiro. No tās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir 360 eiro (450 × 0,8). Ja uzņēmumā nodarbināts viens darbinieks, kas apdrošināts visiem apdrošināšanas veidiem (likme – 35,09%), tad apdrošināšanas  iemaksu objekts ir ≈ 1026 eiro (360/0,3509), kas atbilst mēneša summai 342 eiro. Tātad šis vienīgais darbinieks ir apdrošināts par šādu summu (kaut gan faktiski varēja saņemt 720 eiro katru mēnesi). Bet jāņem vērā, ka šis aprēķins “būtu spēkā” vienīgi tad, ja ceturkšņa apgrozījums (visi ieņēmumi) ir vismaz 3000 eiro. Vienai personai tas var būt sarežģīti. Savukārt, ja darbinieku būtu vairāk, pie minētā apgrozījuma arī sociālās iemaksas vienmērīgi un proporcionāli uz katru personu būtu ievērojami mazākas.

Svarīgi! Ja VID tiks iesniegti MUN deklarācijas precizējumi, kas liecinās par apgrozījuma un attiecīgi nodokļa summas (un sociālo iemaksu daļas) palielināšanu, darbinieku iemaksu objekti netiks pārrēķināti!

ABONĒT ŽURNĀLU “BILANCE” IESPĒJAMS ŠEIT.

Lasiet arī:

VID informē par izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Vai briest jaunas nodokļu izmaiņas?

Nodokļus no 2021. gada varēs maksāt vienā maksājumā līdz mēneša 23. datumam

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(5)