Kā saņemt atļauju dezinfekcijas līdzekļu ražošanai

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)
Foto: Anna Shvets from Pexels

Lai ražotu dezinfekcijas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts, jāsaņem atļauja denaturēta spirta iegādei vai alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, iegādei.

Atļaujas iegādāties alkoholisko dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu saņemšanai jāiesniedz iesniegums un jāpievieno šādus dokumentus:

1) tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību (receptūrs);

2) komersanta apliecinājumu un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu;

3) komersanta apliecinājumu, ka deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām tiks nodrošināta iespēja kontrolēt alkoholisko dzērienu apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietās;

4) komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu izmantošanas vietu (telpu, teritorijas) plānu (vai tā kopiju). Ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk par 2000 litriem alkoholisko dzērienu, plānā papildus norāda stacionārās tvertnes alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, to tilpumu (m3) un numuru.

Dokumentus jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa  “Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi”).

Plašāka informācija: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p644/ProcesaApraksts

Atļaujas denaturētā spirta iegādei saņemšanai jāiesniedz iesniegums un jāpievieno šādus dokumentus:

1) denaturētā spirta izmantošanas aprakstu, kurā ietverta informācija par konkrētajā pieprasītajā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamā denaturētā spirta daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), ziņas par tās produkcijas veidu un kopējo daudzumu, kuras ražošanai tiks izmantots denaturētais spirts;

2) tehnisko dokumentāciju (vai attiecīgo dokumentu kopijas), kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, norādot denaturētā spirta daudzumu, kāds atbilstoši tehniskajai dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību vai veiktu citas iesniegumā minētās darbības;

3) ar atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu teritorijas plānu (vai tā kopiju), kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturētā spirta uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk nekā 1000 litru denaturētā spirta.

Dokumentus jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa  “Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi”).

Plašāka informācija: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p645/ProcesaApraksts

Papildus informējam, ka Veselības inspekcijas mājas lapā ir informācija par veicamajām darbībām tiem, kas vēlās ražot dezinfekcijas līdzekļus – http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in-2019/veselibas-ministrija-aicina-razot-dezinfekcijas-lidzeklus. Tādējādi, iesniedzot iesniegumu minēto atļauju saņemšanai, jānorāda VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” inventarizācijas numurs dezinfekcijas līdzeklim, ko paredzēts ražot.

Ja dezinfekcijas līdzekļa ražotājs pats ieved spirtu no citas dalībvalsts, pamatojoties uz VID izsniegtu atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, ir jāsaņem vienreizējā akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecība, kuras saņemšanai ir jāiesniedz strukturēts iesniegums EDS sadaļā “Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi” – Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai.

Krīzes situācijas atbalsta pasākums – nodrošinājuma apliecības saņemšanai nav jāiesniedz finansiāls nodrošinājums.

Komersantiem, kuriem ir licence spirta ražošanai, VID var piešķirt akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu līdz 90%. Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijai atrodams EDS sadaļā “Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi” – Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai.

Ņemot vērā īpašo atbalsta pasākumu, komersantiem, kam piešķirts samazinātais nodrošinājums uz krīzes laiku, ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms spirta ražošanas procesa sākšanas par to jāinformē VID, izmantojot EDS sadaļu “Citi” – Informācija VID Akcīzes preču aprites daļai.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)