0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKā veikt grāmatvedības datu salīdzināšanu ar VID EDS datiem?

Kā veikt grāmatvedības datu salīdzināšanu ar VID EDS datiem?

Valsts ieņēmumu dienests

VID, Valsts ieņēmumu dienests
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu “Kā veikt uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datu salīdzināšanu ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) datiem par prasījumu un saistību summām bilances datumām“.

Tajā norādīts, ka Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi (spēkā no 2022. gada 1. janvāra) 74. punktā noteikts, ka ar  VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem saistītās prasījumu un saistību summas uzņēmums inventarizē, salīdzinot uzņēmuma grāmatvedības datus ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamiem datiem.

Gada pārskata sagatavošanai nepieciešamo saistību un prasību atlikumu salīdzināšana pārskatā “Pārskata perioda apkopojums – salīdzināšana” pārskats atrodams VID EDS:

 • sadaļā “Maksājumi” – “Nomaksas stāvoklis”:
 • sadaļā “Pārskati” – “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis un veiktie maksājumi”:

Pārskatā jāizvēlas atlases poga “Gada pārskata sagatavošanai nepieciešamais saistību un prasību salīdzināšanas pārskats”.

! Atlases pogu VID iniciēta atlikumu salīdzināšana izvēlas tajos gadījumos, ja uzņēmums no VID ir saņēmis uzaicinājumu veikt prasījumu un saistību summu salīdzināšanu ar EDS datiem uz 31.12.202X.

Jāizvēlas taksācijas periods un ieņēmumu veids.

G Ja atlases nosacījumos nenorāda ieņēmumu veidu, pārskats tiek veidots par visiem ieņēmumu veidiem.

Nospiežot pogu Pieprasīt pārskatu, tiek atvērts pārskats, kurā ir apkopotas izvēlētā perioda un ieņēmumu veida noteiktās transakcijas, sasummējot pēc vienādiem darījumiem.

! Pārskatā tiek iekļautas visas veiktās transakcijas, tostarp veiktie precizējumi, kas attiecas uz atlases periodu.

 • Stāvoklis par saistībām pirms atlases perioda. Parāds {–} / Pārmaksa {+}

Katrai saistībai/deklarācijai tiek attēlota viena rinda:

 • viens ieraksts par katru deklarāciju, ievērojot uzkrāšanas principu.

Piemēram: atlases periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 13. decembrim tiek iekļautas decembra deklarācijas, kuru iesniegšanas un samaksas termiņš ir 2022. gada janvāris.

Deklarētajam aprēķinam maksājumi, kuri veikti saskaņā ar termiņpagarinājumu grafiku, netiek atņemti:

 • katrai saistībai viens ieraksts par katru maksājumu, kurš periodā sedzis pamatsummu vai soda naudu (tiek attēlota attiecinātā iemaksa);

! Pārskatā iekļauti atlases periodā veiktie maksājumi neatkarīgi no tā, vai saistības periods, uz kuru maksājums attiecināts, ietilpst vai neietilpst atlases periodā.

 • viens ieraksts par periodā kopējo aprēķināto nokavējuma naudu;
 • viens ieraksts par periodā kopējo samaksāto nokavējuma naudu;
 • viens ieraksts par periodā norādīto ar samazinājumiem savstarpēji segto nokavējuma naudu.

Informācija (Parāds {} / Pārmaksa {+}), kas nepieciešama saistību un prasījumu atlikumu salīdzināšanai uz 2021.gada 31. decembri, redzama pārskata tabulas beigās rindā:

Ņemot vērā, ka pārskats veidots, ievērojot uzkrāšanas principu, nodokļu maksātājiem, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, t.i., pēc naudas plūsmas principa – ieņēmumus uzskaita tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus – tad,  kad tie ir izdarīti, nodokļu saistību un prasību atlikumu salīdzināšanai iesakām izmantot pārskatu “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis”, norādot datumu, uz kuru vēlaties atlasīt informāciju, un pēc tam klikšķināt uz “Pieprasīt pārskatu”.

Pārskats “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis” ir atrodams EDS sadaļā “Pārskati” – “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis un veiktie maksājumi”, kā arī sadaļā “Maksājumi” – “Nomaksas stāvoklis”.

Vienotajā nodokļu kontā neattiecināto iemaksu summu salīdzināšana ar EDS datiem

Neattiecinātā summa – maksājumi, kuri saņemti vienotajā nodokļu kontā, bet nav attiecināti pret saistību, jo nav pienācis saistību samaksas termiņš.

Vienotajā nodokļu kontā iemaksāto, bet uz 31.12.202X. vēl pret saistību neattiecināto iemaksu summu, kas uzrādīta uzņēmuma grāmatvedības uzskaites attiecīgajā kontā, uzņēmums var salīdzināt ar EDS sadaļas “Maksājumi” ailē norādīto “Neattiecinātās iemaksas” summu, pirms nav veiktas jebkādas darbības, kas varētu mainīt šo vienotajā kontā neattiecināto iemaksu summu uz 31.12.202X.

VID vērš uzmanību, ka metodiskajam materiālam ir informatīvs raksturs, jo katram nodokļu maksātājam ir atšķirīgi piemērojamie nodokļi un tas var izvēlēties sev piemērotāko veidu (jeb “ceļu”), kā salīdzināt prasījumu un saistību atlikumu summas EDS.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
VID, Valsts ieņēmumu dienests
Foto: I. Kubliņš, Plz.lv

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Kā veikt uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datu salīdzināšanu ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) datiem par prasījumu un saistību summām bilances datumām".

Tajā norādīts, ka Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi (spēkā no 2022. gada 1. janvāra) 74. punktā noteikts, ka ar  VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem saistītās prasījumu un saistību summas uzņēmums inventarizē, salīdzinot uzņēmuma grāmatvedības datus ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamiem datiem.

Gada pārskata sagatavošanai nepieciešamo saistību un prasību atlikumu salīdzināšana pārskatā “Pārskata perioda apkopojums – salīdzināšana” pārskats atrodams VID EDS:

 • sadaļā “Maksājumi” - “Nomaksas stāvoklis”:
 • sadaļā “Pārskati” – “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis un veiktie maksājumi”:

Pārskatā jāizvēlas atlases poga “Gada pārskata sagatavošanai nepieciešamais saistību un prasību salīdzināšanas pārskats”.

! Atlases pogu VID iniciēta atlikumu salīdzināšana izvēlas tajos gadījumos, ja uzņēmums no VID ir saņēmis uzaicinājumu veikt prasījumu un saistību summu salīdzināšanu ar EDS datiem uz 31.12.202X.

Jāizvēlas taksācijas periods un ieņēmumu veids.

G Ja atlases nosacījumos nenorāda ieņēmumu veidu, pārskats tiek veidots par visiem ieņēmumu veidiem.

Nospiežot pogu Pieprasīt pārskatu, tiek atvērts pārskats, kurā ir apkopotas izvēlētā perioda un ieņēmumu veida noteiktās transakcijas, sasummējot pēc vienādiem darījumiem.

! Pārskatā tiek iekļautas visas veiktās transakcijas, tostarp veiktie precizējumi, kas attiecas uz atlases periodu.

 • Stāvoklis par saistībām pirms atlases perioda. Parāds {–} / Pārmaksa {+}

Katrai saistībai/deklarācijai tiek attēlota viena rinda:

 • viens ieraksts par katru deklarāciju, ievērojot uzkrāšanas principu.

Piemēram: atlases periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 13. decembrim tiek iekļautas decembra deklarācijas, kuru iesniegšanas un samaksas termiņš ir 2022. gada janvāris.

Deklarētajam aprēķinam maksājumi, kuri veikti saskaņā ar termiņpagarinājumu grafiku, netiek atņemti:

 • katrai saistībai viens ieraksts par katru maksājumu, kurš periodā sedzis pamatsummu vai soda naudu (tiek attēlota attiecinātā iemaksa);

! Pārskatā iekļauti atlases periodā veiktie maksājumi neatkarīgi no tā, vai saistības periods, uz kuru maksājums attiecināts, ietilpst vai neietilpst atlases periodā.

 • viens ieraksts par periodā kopējo aprēķināto nokavējuma naudu;
 • viens ieraksts par periodā kopējo samaksāto nokavējuma naudu;
 • viens ieraksts par periodā norādīto ar samazinājumiem savstarpēji segto nokavējuma naudu.

Informācija (Parāds {} / Pārmaksa {+}), kas nepieciešama saistību un prasījumu atlikumu salīdzināšanai uz 2021.gada 31. decembri, redzama pārskata tabulas beigās rindā:

Ņemot vērā, ka pārskats veidots, ievērojot uzkrāšanas principu, nodokļu maksātājiem, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, t.i., pēc naudas plūsmas principa – ieņēmumus uzskaita tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus – tad,  kad tie ir izdarīti, nodokļu saistību un prasību atlikumu salīdzināšanai iesakām izmantot pārskatu “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis”, norādot datumu, uz kuru vēlaties atlasīt informāciju, un pēc tam klikšķināt uz “Pieprasīt pārskatu”.

Pārskats “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis” ir atrodams EDS sadaļā “Pārskati” – “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis un veiktie maksājumi”, kā arī sadaļā “Maksājumi” – “Nomaksas stāvoklis”.

Vienotajā nodokļu kontā neattiecināto iemaksu summu salīdzināšana ar EDS datiem

Neattiecinātā summa – maksājumi, kuri saņemti vienotajā nodokļu kontā, bet nav attiecināti pret saistību, jo nav pienācis saistību samaksas termiņš.

Vienotajā nodokļu kontā iemaksāto, bet uz 31.12.202X. vēl pret saistību neattiecināto iemaksu summu, kas uzrādīta uzņēmuma grāmatvedības uzskaites attiecīgajā kontā, uzņēmums var salīdzināt ar EDS sadaļas “Maksājumi” ailē norādīto “Neattiecinātās iemaksas” summu, pirms nav veiktas jebkādas darbības, kas varētu mainīt šo vienotajā kontā neattiecināto iemaksu summu uz 31.12.202X.

VID vērš uzmanību, ka metodiskajam materiālam ir informatīvs raksturs, jo katram nodokļu maksātājam ir atšķirīgi piemērojamie nodokļi un tas var izvēlēties sev piemērotāko veidu (jeb “ceļu”), kā salīdzināt prasījumu un saistību atlikumu summas EDS.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: