0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKam PVN deklarāciju par 2020. gadu (PVN 4) jāiesniedz VID līdz 1. maijam?

Kam PVN deklarāciju par 2020. gadu (PVN 4) jāiesniedz VID līdz 1. maijam?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 12. aprīlī aktualizējis metodisko materiālu "Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu". Tajā precizēta arī informācija par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju un tās pielikumu iesniegšanas termiņiem: ja deklarāciju un tās pielikumus reģistrēts nodokļa maksātājs vai fiskālais pārstāvis iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tad nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc taksācijas perioda beigām; persona, kura ir izslēgta no PVN maksātāju reģistra, 20 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz VID nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par pēdējo taksācijas periodu. Ja nodokļa deklarācijas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Photo Mikhail Nilov from Pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 12. aprīlī aktualizējis metodisko materiālu Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu. Tajā precizēta arī informācija par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju un tās pielikumu iesniegšanas termiņiem:

  • ja deklarāciju un tās pielikumus reģistrēts nodokļa maksātājs vai fiskālais pārstāvis iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tad nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc taksācijas perioda beigām;
  • persona, kura ir izslēgta no PVN maksātāju reģistra, 20 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz VID nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par pēdējo taksācijas periodu.

Ja nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš ir brīvdiena vai svētku diena, nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa pēdējā diena ir nākamā darbdiena.

VID ir tiesības pieprasīt, lai reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz nodokļa deklarāciju arī citā laikā, taču ne biežāk kā reizi kalendāra mēnesī.

Nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu

Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz PVN deklarāciju par taksācijas gadu VID līdz nākamā taksācijas gada 1. maijam.

Nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz VID (arī tad, ja reģistrēts nodokļa maksātājs darbojas nepilnu gadu) šādos gadījumos:

  • ja mainās ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija par taksācijas gadu un likumā nav noteikts citādi;
  •  ja ir veikta jebkāda maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcijas
    saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām;
  •  ja ir veikti likuma 38. panta otrajā un trešajā daļā minētie darījumi;
  • ja atkārtoti lietojamam iepakojumam piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepakojuma jomā.

Reģistrēts nodokļa maksātājs pirms gada deklarācijas (PVN 4) pārskata iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu (pārrēķinu veic brīvā formā vai nodokļa deklarācijas veidlapā) un atkarībā no pārrēķina rezultāta koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un norēķinus ar valsts budžetu:

  • ja taksācijas periodā ir izmantotas tiesības atskaitīt priekšnodokli likuma 98. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, nepiemērojot minētā panta otrajā daļā noteikto proporciju;
  • piemērojot likuma 98. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību, ja iegādātās preces un saņemtos pakalpojumus izmanto gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un nav iespējams nodrošināt to atsevišķu uzskaiti.

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs veic arī darījumus ar kokmateriāliem, kuriem piemēro likuma 141. pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, pārrēķinot darījumu proporciju kopumā par gadu, šo darījumu ar kokmateriāliem vērtību iekļauj apliekamo darījumu un kopējo darījumu vērtībā.

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs veic gan apliekamos, gan neapliekamos darījumus, tā veikto apliekamo darījumu vērtība taksācijas periodā ir lielāka par 95% no kopējo darījumu vērtības, un tas, aprēķinot nodokli nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu, izmanto tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, nepiemērojot likuma 98. panta otrajā daļā noteikto proporciju, pirms gada deklarācijas PVN 4 pārskata iesniegšanas reģistrēts nodokļa maksātājs pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un norēķinus ar valsts budžetu.

Ievērojot likuma 98. panta ceturtajā daļā noteikto, reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības neiekļaut likuma 98 panta otrajā daļā minētajā proporcijā sniegta netipiska finanšu pakalpojuma vērtību vai veikta netipiska darījuma ar nekustamo īpašumu vērtību, ja šādam darījumam ir gadījuma raksturs un tas nepārprotami atšķiras no reģistrēta nodokļa maksātāja veiktās saimnieciskās darbības veida.

Preču piegāde citā ES teritorijā

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs, kuram taksācijas periods ir viens kalendāra ceturksnis, sāk sniegt citas ES dalībvalsts personai ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19. panta pirmo daļu ir cita Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, vai sāk veikt preču piegādi ES teritorijā atbilstoši likuma 16. panta ceturtajai daļai un 43. panta ceturtajai daļai, vai veic preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.1 pantu, tad, uzsākot šo darījumu veikšanu, reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa deklarāciju VID iesniedz par katru mēnesi.

Preču iegāde ES teritorijā

VID norāda: ja preču iegāde ES teritorijā notikusi un nodokļa rēķins par to ir izrakstīts vienā taksācijas periodā, taču saņemts nākamajā taksācijas periodā, bet līdz likumā noteiktajam nodokļa deklarācijas iesniegšanas un nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā brīdim, reģistrēts nodokļa maksātājs var izmantot izvēles iespēju aprēķināt nodokli un iekļaut to nodokļa deklarācijā par to taksācijas periodu, kurā ir veikta preču iegāde ES teritorijā.

Ja nodokļa rēķins par preču iegādi ES teritorijā ir saņemts pēc nodokļa deklarācijas iesniegšanai un nodokļa iemaksāšanai valsts budžetā noteiktā termiņa nodokli aprēķina un iekļauj nākamā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā pēc tam, kad veikta preču iegāde ES teritorijā.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš noteiktajā termiņā nav iesniedzis nodokļa deklarāciju un tās pielikumus, netiek atbrīvots no nodokļa nomaksāšanas valsts budžetā.

Ja reģistrēta nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā ir mazāka par 5% no kopējās darījumu vērtības, tas var veikt tikai ar nodokli apliekamo darījumu uzskaiti un nodokļa deklarācijā norādīt tikai ar nodokli apliekamus darījumus.

Reģistrēts nodokļa maksātājs PVN 2 pārskatu aizpilda tikai tad, ja tas ir veicis preču piegādi ES teritorijā, ir veicis preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī, kuru reģistrēts nodokļa maksātājs veic saskaņā ar likuma 8.1 pantu, vai citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam sniedzis ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 19. panta pirmo daļu.

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa deklarāciju iesniedz, izmantojot EDS, nodokļa deklarāciju kopā ar pielikumiem nodokļa maksātāja atbildīgā persona (reģistrēta nodokļa maksātāja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tā pilnvarota persona) apstiprina iesniegšanas brīdī.

Nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, reģistrēts nodokļa maksātājs iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja Pievienotās vērtības nodokļa likuma 119. pantā nav noteikts citādi.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: