0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKonkurences padome turpmāk īpašu uzmanību pievērsīs karteļu apkarošanai

Konkurences padome turpmāk īpašu uzmanību pievērsīs karteļu apkarošanai

No 1.februāra Konkurences padomē (KP) darbu uzsāks jauna struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums – mērķtiecīga un koncentrēta cīņa pret karteļiem, gan atkājot un novēršot šādus pārkāpumus, gan informējot un izglītojot uzņēmumus un budžeta iestādes visā Latvijā. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Pasaulē un arī Latvijā karteļi jeb centieni gūt ienākumus negodprātīgi bija, ir un būs, turklāt uzņēmumu zināšanas, izdoma un arī tehniskās iespējas slēpt nodarīto arvien aug. Tāpēc konkurences uzraugiem arvien jāattīsta sava varēšana, jāspēj būt soli priekšā, lai pēc iespējas efektīvi atklātu un novērstu pārkāpumus un tā aizsargātu patērētāju intereses gūt labumu no godīgas uzņēmumu konkurences.” Jaunās vienības kodolu veidos pieredzējuši…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
No 1.februāra Konkurences padomē (KP) darbu uzsāks jauna struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums – mērķtiecīga un koncentrēta cīņa pret karteļiem, gan atkājot un novēršot šādus pārkāpumus, gan informējot un izglītojot uzņēmumus un budžeta iestādes visā Latvijā. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Pasaulē un arī Latvijā karteļi jeb centieni gūt ienākumus negodprātīgi bija, ir un būs, turklāt uzņēmumu zināšanas, izdoma un arī tehniskās iespējas slēpt nodarīto arvien aug. Tāpēc konkurences uzraugiem arvien jāattīsta sava varēšana, jāspēj būt soli priekšā, lai pēc iespējas efektīvi atklātu un novērstu pārkāpumus un tā aizsargātu patērētāju intereses gūt labumu no godīgas uzņēmumu konkurences.” Jaunās vienības kodolu veidos pieredzējuši KP darbinieki. Tās vadītāja Marika Grunte, kura līdz šim ieņēma KP Juridiskā departamenta direktora vietnieces amatu, skaidro: „Jaunā struktūrvienība palīdzēs iestādes uzkrāto pieredzi un zināšanas ļoti koncentrēti izmantot tieši smagāko pārkāpumu novēršanai. Mūsu arsenālā būs gan līdz šim izkoptā spēja atklāt pārkāpumus pašu spēkiem, gan prevencijas komponente – darīsim visu, lai nodrošinātu uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešamo informāciju par konkurences tiesību būtību. Tāpat turpināsim darbu pie iecietības programmas popularizēšanas, aicinot uzņēmumus sniegt informāciju par savu dalību kartelī, pretim saņemot atbrīvojumu no soda. ” Pēdējo trīs gadu laikā KP par aizliegtu vienošanos sodījusi 51 tirgus dalībnieku, turklāt starp sodītajām bijušas arī uzņēmumu profesionālās asociācijas ar ievērojamu biedru skaitu. Piemēroto naudas sodu apjoms pārsniedz sešus miljonus latu. Aizliegtas vienošanās starp konkurentiem jeb karteļi ir īpaši smags konkurences tiesību pārkāpums, kas kropļo tirgu un nodara kaitējumu patērētājiem, mākslīgi paaugstinot cenu līmeni, samazinot izvēli vai preču kvalitāti, kavējot godīgi strādājošu uzņēmumu iespējas attīstīties. Tāpēc cīņa pret šādiem pārkāpumiem ir nemainīga Konkurences padomes prioritāte. Konkurences padome norāda, ka vienošanās aizliegums ir noteikts Konkurences likuma11.pantā. Tas noteic, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:
  • tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem
  • ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli
  • tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus
  • noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu
  • piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci
  • nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus
  • darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū
Vienošanās Konkurences likuma izpratnē ir divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība (asociācija, savienība u.tml.) vai tās amatpersona. Par karteli tiek dēvēta horizontāla aizliegta vienošanās starp viena ražošanas vai izplatīšanas līmeņa uzņēmumiem. Starp uzņēmumiem, kas pārstāv atšķirīgus ražošanas vai izplatīšanas līmeņus (piemēram, ražotājs un vairumtirgotājs vai vairumtirgotājs un mazumtirgotājs) var pastāvēt vertikāla aizliegta vienošanās.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: