0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESNODOKĻIKvalifikācijas perioda ietekme uz pabalstu

Kvalifikācijas perioda ietekme uz pabalstu

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Meitai piešķirts maternitātes atvaļinājums, bet sociālās apdrošināšanas nodaļa atteikusi apmaksāt grūtniecības atvaļinājumu, jo viņa «nekvalificējas» pabalstam. Kāpēc, un vai tas ir pareizi? Atbilde Pagājušajā gada 12. decembrī pieņemtie grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (likums), kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī (dažas normas — vēlāk), noteica citādus nosacījumus dažādu sociālo pabalstu saņemšanai. Iepriekš, lai tos saņemtu, pabalsta pieprasīšanas brīdī pietika būt darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai (bija jābūt sociāli apdrošinātai personai). Ar laiku tika novērots, ka dažas personas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kvalifikācijas perioda ietekme uz pabalstu
Foto: Negative Space – pexels.com

Meitai piešķirts maternitātes atvaļinājums, bet sociālās apdrošināšanas nodaļa atteikusi apmaksāt grūtniecības atvaļinājumu, jo viņa «nekvalificējas» pabalstam. Kāpēc, un vai tas ir pareizi?

Atbilde

Maija Grebenko
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore. Foto: Aivars Siliņš

Pagājušajā gada 12. decembrī pieņemtie grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (likums), kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī (dažas normas — vēlāk), noteica citādus nosacījumus dažādu sociālo pabalstu saņemšanai. Iepriekš, lai tos saņemtu, pabalsta pieprasīšanas brīdī pietika būt darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai (bija jābūt sociāli apdrošinātai personai). Ar laiku tika novērots, ka dažas personas minētā iemesla dēļ kļuva par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem burtiski pirms brīža, kad radās tiesības uz sociālo pabalstu. Sakarā ar to tika pieņemti likuma grozījumi, kas paredzēja pienākumu vismaz kādu periodu būt reģistrētajam nodokļu maksātājam. Tādēļ par būtisku grozījumu jāuzskata tā saucamā kvalifikācijas perioda ieviešana: lai saņemtu sociālos pabalstus, personai ir jābūt sociāli apdrošinātai vismaz trīs mēnešus pēdējos sešos mēnešos vai vismaz sešus mēnešus pēdējos divdesmit četros mēnešus (pirms mēneša, kad pabalsts ir pieprasīts).

Kā veidojas kvalifikācijas periods

Kvalifikācijas periods ir laika posms, kurā cilvēks ir bijis darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un ir veiktas (vai bija jāveic) sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Kvalifikācijas periodā ieskaita arī nepilni nostrādātos mēnešus. Trīs vai seši apdrošināšanas iemaksu mēneši, kuri tiek ņemti vērā kvalifikācijas perioda noteikšanai, var arī nebūt pēc kārtas. Kvalifikācijas periodā neatkarīgi no iemaksu veikšanas ieskaita laiku, kurā cilvēks, būdams darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, noteiktajā sešu vai divdesmit četru mēnešu periodā bija atradies maternitātes (grūtniecības vai dzemdību) atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, bijis darbnespējīgs vai saņēmis dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu.

Savukārt pārejas noteikumos noteikts, ka normas par kvalifikācijas periodu — likuma 4. panta pirmā daļa un 1.1 daļa — stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

Tas nozīmē: ja meitas grūtniecības atvaļinājuma pirmā diena (apdrošināšanas gadījums1) ir jebkurš septembra datums, tiesības saņemt maternitātes pabalstu viņai būs tikai tad, ja periodā no 2020. gada marta līdz augustam sociālās iemaksas veiktas vismaz trīs mēnešos. Otrs variants: periodā no 2018. gada septembra līdz 2020. gada augustam iemaksas maternitātes apdrošināšanai būs veiktas vismaz 6 mēnešos (nav obligāti pēc kārtas). Ja šie noteikumi neattiecas uz personu, darbnespējas lapa var būt uzskatāma tikai kā prombūtnes (no darba) attaisnojuma dokuments.

"Nederēs" arī iemaksas, piemēram, ja meita būtu autoratlīdzības saņēmēja, jo autori apdrošināti tikai pensijai (pieci procenti VSAOI no atlīdzības, ko maksā honorāra izmaksātājs).

Cits gadījums, kas raksturo jauno kārtību: sociāli apdrošinātā māmiņa (darba ņēmēja) ir otrā bērna gaidībās. Septembrī ir laiks doties grūtniecības atvaļinājumā, bet pirms septembra viņa bija nodarbināta tikai vienu mēnesi, jo pirms tam pusotru gadu atradās pirmā bērna kopšanas atvaļinājumā. Pieprasot maternitātes pabalstu, sievietei tas tiks piešķirts, jo atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā veido kvalifikācijas periodu.

Jāņem vērā arī situācija, ka maternitātes pabalsts sievietei varētu būt piešķirts pirms septembra, proti, kad vēl nebija spēkā prasība par kvalifikācijas periodu. Ja maternitātes pabalsts tika piešķirts, tad viņai būs tiesības arī uz vecāku pabalstu neatkarīgi no tā, vai ir vecāku pabalstam nepieciešamais kvalifikācijas periods.

Vai kvalifikācijas periods krājas tikai Latvijā?

Ja persona likumā noteiktos trīs vai sešus mēnešus nav bijusi nodarbināta Latvijā, bet strādājusi kādā no ES, EEZ dalībvalstīm vai Šveicē (arī Krievijā vai Ukrainā), nosakot tiesības uz maternitātes pabalstu, tiek ņemti arī šie apdrošināšanas periodi. Šo situāciju pamato likuma ceturtā panta 11. daļa: 

Nosakot remigrējuša diasporas locekļa tiesības uz maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, ja šī persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir sociāli apdrošināta, bet nav bijusi apdrošināta šajā likumā noteikto periodu, ņem vērā šā diasporas locekļa attiecīgos ārvalsts kompetentās iestādes apliecinātos apdrošināšanas periodus Eiropas Savienības dalībvalstī, Šveices Konfederācijā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī.

Diasporas loceklim pabalstus aprēķinās Maternitātes un slimības apdrošināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

1 Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās diena maternitātes pabalstam ir pirmā grūtniecības atvaļinājuma diena, paternitātes pabalstam — bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma pirmā diena, bet vecāku pabalstam — datums, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2020. gada oktobra (466.) numurā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: