0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBALīdz 1. maijam jāiesniedz PVN deklarācija par 2021. taksācijas gadu

Līdz 1. maijam jāiesniedz PVN deklarācija par 2021. taksācijas gadu

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta materiāliem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu. Atgādinām, ka reģistrētam nodokļa maksātājam jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa (PVN)  deklarāciju par iepriekšējo taksācijas gadu VID līdz 1. maijam. Nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu jāiesniedz VID (arī tad, ja reģistrēts nodokļa maksātājs darbojas nepilnu gadu) šādos gadījumos: ja mainās ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija par taksācijas gadu un likumā nav noteikts citādi; ja ir veikta jebkāda maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcijas saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām; ja ir veikti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 38. panta…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu.

Atgādinām, ka reģistrētam nodokļa maksātājam jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa (PVN)  deklarāciju par iepriekšējo taksācijas gadu VID līdz 1. maijam. Nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu jāiesniedz VID (arī tad, ja reģistrēts nodokļa maksātājs darbojas nepilnu gadu) šādos gadījumos:

 • ja mainās ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija par taksācijas gadu un likumā nav noteikts citādi;
 • ja ir veikta jebkāda maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcijas saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām;
 • ja ir veikti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 38. panta otrajā un trešajā daļā minētie darījumi;
 • ja atkārtoti lietojamam iepakojumam piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepakojuma jomā.

PVN deklarācijas un tās pielikumu veidlapu paraugus, kā arī aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām".

Aizpildot gada deklarāciju (PVN 4 pārskatu), reģistrēts nodokļa maksātājs norāda:

 • taksācijas gadu;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu);
 • reģistrēta nodokļa maksātāja juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi) un pasta indeksu;
 • reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numuru (PVN grupai – PVN grupas PVN reģistrācijas numuru);
 • atbildīgās personas tālruņa numuru;
 • rindā "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" – aprēķināto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas atbilst taksācijas perioda nodokļa deklarācijas 70. un 80. rindas kopsummai (bez soda sankcijām);
 • rindā "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" – koriģēto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas aprēķināta, pārrēķinot darījumu proporciju par taksācijas gadu un veicot likumā noteiktās korekcijas;
 • rindā "Valsts budžetā maksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" summa;
 • rindā "No valsts budžeta atmaksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" summa.

Reģistrēts nodokļa maksātājs pirms gada deklarācijas PVN 4 pārskata iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu (pārrēķinu veic brīvā formā vai nodokļa deklarācijas veidlapā) un atkarībā no pārrēķina rezultāta koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un norēķinus ar valsts budžetu:

 • ja taksācijas periodā ir izmantotas tiesības atskaitīt priekšnodokli likuma 98. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, nepiemērojot minētā panta otrajā daļā noteikto proporciju;
 • piemērojot likuma 98. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību, ja iegādātās preces un saņemtos pakalpojumus izmanto gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, gan tādu darījumu nodrošināšanai, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un nav iespējams nodrošināt to atsevišķu uzskaiti.

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs veic arī darījumus ar kokmateriāliem, kuriem piemēro likuma 141. pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas kārtību, pārrēķinot darījumu proporciju kopumā par gadu, šo darījumu ar kokmateriāliem vērtību iekļauj apliekamo darījumu un kopējo darījumu vērtībā.

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs veic gan apliekamos, gan neapliekamos darījumus, tā veikto apliekamo darījumu vērtība taksācijas periodā ir lielāka par 95% no kopējo darījumu vērtības, un tas, aprēķinot nodokli nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu, izmanto tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, nepiemērojot likuma 98. panta otrajā daļā noteikto proporciju, pirms gada deklarācijas PVN 4 pārskata iesniegšanas reģistrēts nodokļa maksātājs pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un norēķinus ar valsts budžetu.

Ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir piemērojis īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos un citā taksācijas periodā atdod atpakaļ pārdevējam minētās preces vai šo preču cenu samazina, taksācijas gadā nodokļa deklarācijā nenorāda samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa un priekšnodokļa korekcijas. Samaksai valsts budžetā aprēķināto nodokli un priekšnodokli koriģē pirms gada deklarācijas PVN 4 pārskata iesniegšanas, nosakot atskaitāmo priekšnodokli un koriģējot norēķinus ar valsts budžetu.

Ievērojot likuma 98. panta ceturtajā daļā noteikto, reģistrētam nodokļa maksātājam ir tiesības neiekļaut likuma 98. panta otrajā daļā minētajā proporcijā sniegta netipiska finanšu pakalpojuma vērtību vai veikta netipiska darījuma ar nekustamo īpašumu vērtību, ja šādam darījumam ir gadījuma raksturs un tas nepārprotami atšķiras no reģistrēta nodokļa maksātāja veiktās saimnieciskās darbības veida.

Metodisko materiālu, kurā ar piemēriem skaidroti deklarāciju aizpildīšanas piemēri, var lejuplādēt šeit:

"Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu".

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: