0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTILīdz decembra beigām — spēkā grozījumi atbalstam

Līdz decembra beigām — spēkā grozījumi atbalstam

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Aizvien valstī turpinās ārkārtas stāvoklis, un līdz ar to vairāki nodokļu likumi steidzami tiek papildināti īsākam vai garākam periodam ar jaunām prasībām un citādu pieeju pastāvošajām problēmām. Teiktais attiecas arī uz likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kura pārejas noteikumi papildināti ar jauniem astoņiem punktiem. Grozījumi stājās spēkā 2021. gada 6. novembrī. Minētie grozījumi mazliet atvieglos pandēmijas dēļ pasliktināto dzīves kvalitāti personām vismaz līdz 2021. gada beigām. Slimības palīdzības pabalsts Periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 31. decembrim tiesības uz…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Līdz decembra beigām — spēkā grozījumi atbalstam
Foto: © Andrey Popov – stock.adobe.com
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

Aizvien valstī turpinās ārkārtas stāvoklis, un līdz ar to vairāki nodokļu likumi steidzami tiek papildināti īsākam vai garākam periodam ar jaunām prasībām un citādu pieeju pastāvošajām problēmām. Teiktais attiecas arī uz likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kura pārejas noteikumi papildināti ar jauniem astoņiem punktiem. Grozījumi stājās spēkā 2021. gada 6. novembrī. Minētie grozījumi mazliet atvieglos pandēmijas dēļ pasliktināto dzīves kvalitāti personām vismaz līdz 2021. gada beigām.

Slimības palīdzības pabalsts

Periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 31. decembrim tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām ir šādām sociāli apdrošinātām personām (54. punkts):

  1. vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un ja bērns ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;
  2. personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

Nosacījums: šīm personām jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumam par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid–19. 

Slimības palīdzības pabalstu minētajām personām izmaksā par iepriekšējo mēnesi vai noslēgto periodu, un tas jāpieprasa desmit darba dienu laikā no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. janvārim.

Slimības palīdzības pabalstu izmaksā 60% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. No šā pabalsta neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Nav tiesību saņemt slimības palīdzības pabalstu, ja persona ir nodarbināta vai veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai tai ir piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, vecāku pabalsta turpinājums, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē, vai arī slimības palīdzības pabalsts par to pašu bērnu jau piešķirts citai personai, vai arī personai jau piešķirts slimības palīdzības pabalsts par citu bērnu.

Lai saņemtu slimības palīdzības pabalstu, persona iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu un darba devēja apliecinājumu, ka persona nevar strādāt attālināti, kā arī citus dokumentus (izglītības iestādes izziņu par bērna apmeklētās pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti, pašvaldības izziņu, ka personai ir piešķirts dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra, vai dienas centra izziņu, ka ar Covid–19 infekciju saistīto ap≠stākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami). 

Darbnespējas lapa B sakarā ar saslimšanu ar Covid–19

Nākamais grozījums ir iekļauts pārejas noteikumu 55. punktā: personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai izsniegts atzinums par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid–19 (turpmāk — persona ar sertifikātu vai atzinumu), bet kurai izsniegta darbnespējas lapa B sakarā ar saslimšanu ar Covid–19 vai atrašanos mājas karantīnā no 2021. gada 6. novembra līdz 31. decembrim, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no pirmās darbnespējas dienas, turklāt to piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. 

Personai ar sertifikātu vai saņemto atzinumu periodā no 2021. gada 6. novembra līdz 31. decembrim, ja darbnespēja saistīta ar akūtu augšējo elpceļu infekciju, no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai tiek izsniegta darbnespējas lapa B bez personas apskates (attālināti) un par šo laikposmu piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas algas. Tas noteikts pārejas noteikumu 56. punktā.

Ja persona pēcāk nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid–19 un analīzes:

  1. ir negatīvas, bet darbnespēja turpinās, izsniegtā darbnespējas lapa B noslēdzama trešajā darbnespējas dienā un atverama darbnespējas lapa A. Slimības nauda izmaksājama šā likuma 36. pantā noteiktajā kārtībā (sākot ar otro dienu (75% apmērā), sākot ar ceturto dienu (80% apmērā no vidējas izpeļņas) un ne ilgāk par 10 kalendāra dienām);
  2. ir pozitīvas, slimības pabalstu piešķir un turpina to apmaksāt 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Ja slimība sākusies pirms ārkārtējās situācijas

Saskaņā ar pārejas noteikumu 57. punktu darba ņēmējam ar sertifikātu un atzinumu, kuram sakarā ar saslimšanu ar Covid–19 vai atrašanos mājas karantīnā izsniegta darbnespējas lapa A un kuram tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu radušās līdz 2021. gada 5. novembrim, bet darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2021. gada 6. novembra, slimības naudu par pārejošu darbnespēju izmaksā darba devējs līdz 10. darbnespējas dienai.

Darbnespējas perioda ierobežojumi

Likums "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" ierobežo apmaksājamo darbnespējas periodu: nepārtraukti pabalsts tiek izmaksāts 26 nedēļas, bet ar pārtraukumiem triju gadu laikā — 52 nedēļas, sākot no pirmās darbnespējas dienas. Tomēr, ja ir izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid–19 vai atrašanos mājas karantīnā laikposmā no 2021. gada 6. novembra līdz 31. decembrim, šīs darbnespējas dienas neieskaita minētajā ierobežotajā periodā. Jāuzsver, ka minētais nosacījums attiecas tikai uz personām ar sertifikātu vai atzinumu — 58. punkts.

Vecāku pabalsta turpinājums

Pārejas noteikumu 59. punkts nosaka atbalstu personām ar sertifikātu un atzinumu, kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laikā no 2021. gada 11. oktobra, kad saistībā ar Covid–19 izsludināta ārkārtējā situācija. Ja minēto apstākļu dēļ persona nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina šo darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, persona var pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu pēc tam, kad bērns sasniedz viena gada vai pusotra gada vecumu. Vecāku pabalsta turpinājumu var izmaksāt par periodu no 2021. gada 11. oktobra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim. Par šo periodu vecāku pabalsta turpinājums tiek izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī. Vecāku pabalsta turpinājumu neizmaksā, ja persona veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai tai ir piešķirts dīkstāves pabalsts. Jāatzīmē, ka no vecāku pabalsta turpinājuma neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tātad persona šajā periodā nav sociāli apdrošināta. 

Saskaņā ar pārejas noteikumu 61. punktu persona var pieprasīt vecāku pabalsta turpinājumu par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. decembrim.

Pēdējā brīža grozījumi

Novembra vidū galīgajā lasījumā Saeima pieņēma grozījumus likuma 36. pantā, kas maina slimības naudas un slimības pabalsta apmaksas kārtību. Proti, darba devēja pienākums, aprēķinot slimības naudu (lapu A), izbeidzas devītajā, nevis desmitajā kalendāra dienā. Tādējādi B lapas apmaksa sākas ar darbnespējas desmito, nevis vienpadsmito kalendāra dienu. 

Jaunā norma tiks piemērota no 2022. gada 1. aprīļa:

Darba devējs no saviem līdzekļiem slimības naudu (lapa A) apmaksās līdz darbinieka darba nespējas devītajai dienai, bet, sākot ar desmito dienu, darbiniekam piešķirs slimības pabalstu (lapa B), ko apmaksās valsts.

Tātad darba devēju pienākums apmaksāt nodarbināto personu darbnespēju samazināsies, savukārt budžetam tas izmaksās tuvu septiņiem miljoniem eiro.

NB! Ja darbnespējas lapa A būs izsniegta līdz 2022. gada 31. martam, slimības naudu darba devējs apmaksās saskaņā ar iepriekš pastāvošo kārtību (līdz  desmitajai darbnespējas dienai), bet VSAA slimības pabalstu (lapa B) apmaksās no 11. slimības dienas.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada decembra (480.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: