SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Pensijas saņēmējiem labākais mēnesis gadā

Neskatoties uz šā gada īpašajiem apstākļiem, kā vienmēr oktobrī vairāk nekā pusmiljonam Latvijas iedzīvotāju gaidāms patīkams pasākums (turklāt viss tiks paveiks automātiski), proti, pensiju...

Darbinieka prasījums, tā sagatavošana darba devēja maksātnespējas gadījumā

Saudzējot uzņēmējdarbības vidi, likumdevējs likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid–19 izplatību" (raksta pārpublicēšanas brīdī zaudējis spēku) ...

Kas jāzina par sociālajām iemaksām, ja strādā Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) bieži saņem jautājumus par to, kā aprēķinās vecuma pensiju, ja darbinieks strādā gan Latvijā, gan citā Eiropas Savienības (ES)...

Līdz ar septembri mainīsies maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu saņemšanas nosacījumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 2020. gada 1. septembra tiesības saņemt maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu būs personām, par kurām Latvijas Republikā ir...

Kā indeksēs pensijas šāgada 1. oktobrī?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2020.gada 1.oktobrī indeksēs pensijas un atlīdzības vai to daļu apmēru, kas nepārsniedz 454 eiro mēnesī. Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas...

Ministrija piedāvā divus variantus garantētā minimālā ienākuma celšanai

Labklājības ministrija (LM) savos aprēķinos piedāvājusi divus iespējamos garantētā minimālā ienākuma (GMI) nākotnes apmērus: 109 eiro un trūcīgas personas ienākumu līmeni noteikt 218...

Pieņemti jauni noteikumi par profesijām, kurās var ātrāk sākt saņemt privāto fondu pensijas

Valdība 28. jūlijā apstiprinājusi jaunus Ministru kabineta noteikumus "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt...

Trūcīgas personas statusa noteikšanas veids neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa  16. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-25-03 “Par Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi...

Satversmes tiesa lemj par normu, kas liedza invaliditātes pensiju saņēmēju sociālo apdrošināšanu

Satversmes tiesa 2020. gada 10. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-36-01 “Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra...

Satversmes tiesa: Pašreizējais garantētais minimāls ienākums neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 25. jūnijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto...

Bazdarbnieka palīdzības pabalstu nevar saņemt tie bezdarbnieki, kas ir invaliditātes pensiju saņēmēji

Lai mazinātu Covid-19 izplatības dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, Saeima 24. aprīlī veica grozījumus likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. Pieņemtās...

VSAA sāk ar ārkārtējo situāciju saistīto palielināto vecāku pabalstu izmaksu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsākusi pabalstu izmaksu vecākiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā saņem bērna kopšanas pabalstu par bērnu no pusotra līdz diviem gadiem. Vecākiem, kuru...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: