0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAMazas sabiedrības un mikrosabiedrības gada pārskatu sagatavošanas pamatprincipi

Mazas sabiedrības un mikrosabiedrības gada pārskatu sagatavošanas pamatprincipi

Pirms gada – 22. martā – stājās spēkā 8. martā pieņemtie grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kas savukārt noteica, ka  likuma 97. panta pirmā daļa tiek izteikta jaunā redakcijā  attiecībā uz likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minētajām mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām. Ar grozījumiem noteikts, ka tās iesniedz gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vienu mēnesi vēlāk, proti, ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Grozījumi gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu. Tātad arī tie attiecas uz 2023. gada pārskatiem.

Atgādinām, ka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā ir definētas atšķirības starp mazu sabiedrību un mikrosabiedrību.

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 4 000 000 eiro;
 • neto apgrozījums — 8 000 000 eiro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 350 000 eiro;
 • neto apgrozījums — 700 000 eiro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Par to, kas katrai no šīm sabiedrību grupām jāievēro, sagatavojot gada pārskatus par 2023. gadu, BILANCES AKADĒMIJAS divu dienu kursos vēstīs Laila Kelmere, Mg.oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) un Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas (GFK) docente, SIA L. Kelmeres birojs valdes locekle.

PIETEIKTIES KURSOS MAZĀM SABIEDRĪBĀM

Tiešraides kursi “Mazas sabiedrības gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi” notiks jau 11. un 12. martā. Divu dienu laikā tiks sniegts ieskats par gada pārskata sagatavošanas prasībām un niansēm mazai sabiedrībai, par revidenta piesaisti revīzijai vai ierobežotai pārbaudei, par gada pārskata noformēšanu, parakstīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu VID, ko svarīgi zināt gan grāmatvežiem, gan uzņēmuma vadītājiem un pārējiem interesentiem. Uzzināsiet būtiskāko par bilances sagatavošanu, t.sk.

 • Aktīvu un saistību summu norādīšanas vispārīgie nosacījumi;
 • Bilances posteņi, kuru novērtēšanā nepieciešamas vadības aplēses;
 • Bilances posteņi, kas bilancē norādāmi neto vērtībā;
 • Šaubīgo un bezcerīgo debitoru novērtējums;
 • Krājumi un zudumu normas;
 • Kļūdu labošana;
 • Darījumu periodizācija, nākamo periodu izmaksas;
 • Uzkrātie ieņēmumi;
 • Uzkrātās saistības, arī neizmantotajām atvaļinājuma dienām;
 • Atlikumu korekta iegrāmatošanas perioda beigās un uzrādīšana finanšu pārskatā (pārmaksas)
 • Notikumi pēc bilances datuma u.c.

Noteikti vērts arī atsvaidzināt zināšanas par būtiskāko par Peļņas vai zaudējuma aprēķina (PZA) sagatavošanu

 • “divas PZA shēmas – kas atšķirīgs, kas kopīgs. Pašizmaksas kalkulācijas nepieciešamība sagatavojot PZA, kas klasificēts pēc izdevumu funkcijām.
 • darījumi, kas PZA jāuzrāda neto vērtībā un jāskaidro finanšu pārskata pielikumā.

Mācību kursa dalībnieki par kursu noklausīšanos saņems apliecību, kā arī video ierakstu, lai kursos dzirdēto varētu nostiprināt atmiņā.

Savukārt mikrosabiedrībām līdzīgi kursi paredzēti pēc mēneša – 8. un 9. aprīlī.

PIETEIKTIES KURSOS MIKROSABIEDRĪBĀM

Jūs arī varētu interesēt:

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Pirms gada - 22. martā - stājās spēkā 8. martā pieņemtie grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kas savukārt noteica, ka  likuma 97. panta pirmā daļa tiek izteikta jaunā redakcijā  attiecībā uz likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minētajām mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām. Ar grozījumiem noteikts, ka tās iesniedz gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vienu mēnesi vēlāk, proti, ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Grozījumi gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu. Tātad arī tie attiecas uz 2023. gada pārskatiem.

Atgādinām, ka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā ir definētas atšķirības starp mazu sabiedrību un mikrosabiedrību.

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 4 000 000 eiro;
 • neto apgrozījums — 8 000 000 eiro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim turpmāk minēto kritēriju robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 350 000 eiro;
 • neto apgrozījums — 700 000 eiro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Par to, kas katrai no šīm sabiedrību grupām jāievēro, sagatavojot gada pārskatus par 2023. gadu, BILANCES AKADĒMIJAS divu dienu kursos vēstīs Laila Kelmere, Mg.oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) un Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas (GFK) docente, SIA L. Kelmeres birojs valdes locekle.

PIETEIKTIES KURSOS MAZĀM SABIEDRĪBĀM

Tiešraides kursi "Mazas sabiedrības gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi” notiks jau 11. un 12. martā. Divu dienu laikā tiks sniegts ieskats par gada pārskata sagatavošanas prasībām un niansēm mazai sabiedrībai, par revidenta piesaisti revīzijai vai ierobežotai pārbaudei, par gada pārskata noformēšanu, parakstīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu VID, ko svarīgi zināt gan grāmatvežiem, gan uzņēmuma vadītājiem un pārējiem interesentiem. Uzzināsiet būtiskāko par bilances sagatavošanu, t.sk.

 • Aktīvu un saistību summu norādīšanas vispārīgie nosacījumi;
 • Bilances posteņi, kuru novērtēšanā nepieciešamas vadības aplēses;
 • Bilances posteņi, kas bilancē norādāmi neto vērtībā;
 • Šaubīgo un bezcerīgo debitoru novērtējums;
 • Krājumi un zudumu normas;
 • Kļūdu labošana;
 • Darījumu periodizācija, nākamo periodu izmaksas;
 • Uzkrātie ieņēmumi;
 • Uzkrātās saistības, arī neizmantotajām atvaļinājuma dienām;
 • Atlikumu korekta iegrāmatošanas perioda beigās un uzrādīšana finanšu pārskatā (pārmaksas)
 • Notikumi pēc bilances datuma u.c.

Noteikti vērts arī atsvaidzināt zināšanas par būtiskāko par Peļņas vai zaudējuma aprēķina (PZA) sagatavošanu

 • "divas PZA shēmas – kas atšķirīgs, kas kopīgs. Pašizmaksas kalkulācijas nepieciešamība sagatavojot PZA, kas klasificēts pēc izdevumu funkcijām.
 • darījumi, kas PZA jāuzrāda neto vērtībā un jāskaidro finanšu pārskata pielikumā.

Mācību kursa dalībnieki par kursu noklausīšanos saņems apliecību, kā arī video ierakstu, lai kursos dzirdēto varētu nostiprināt atmiņā.

Savukārt mikrosabiedrībām līdzīgi kursi paredzēti pēc mēneša - 8. un 9. aprīlī.

PIETEIKTIES KURSOS MIKROSABIEDRĪBĀM Jūs arī varētu interesēt: