Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis

Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis

Kaspars Rožkalns
Kaspars Rožkalns

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: