0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻINo 2018.gada - jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība

No 2018.gada – jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas ar 2018.gada 1.janvāri paredz konceptuāli jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtību. Turpmāk UIN likme būs 20%, taču tā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs, vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai UIN vairs netiks piemērots. Turpmāk vairs nebūs jāveic arī UIN avansa maksājumi. UIN avansa maksājumi būs jāveic tikai pārejas posmā par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam. Nodokļa likme No 2018.gada 1. janvāra UIN likme ir 20%. Reinvestētajai peļņai tiks piemērota 0%…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas ar 2018.gada 1.janvāri paredz konceptuāli jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtību. Turpmāk UIN likme būs 20%, taču tā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs, vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai UIN vairs netiks piemērots. Turpmāk vairs nebūs jāveic arī UIN avansa maksājumi. UIN avansa maksājumi būs jāveic tikai pārejas posmā par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Nodokļa likme

No 2018.gada 1. janvāra UIN likme ir 20%. Reinvestētajai peļņai tiks piemērota 0% likme. UIN 20% apmērā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību.

Nosakot ar UIN apliekamo bāzi, ar nodokli apliekamo objektu vērtību dala ar koeficientu 0,8.
Sākot ar 2018. gadu, mainās no nerezidentiem veiktajiem maksājumiem ieturamā nodokļa likmes no:
 • atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem – 20%;
 • atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 3%;
 • Maksājumiem* juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās – 20%
*Jebkāda veida maksājumi, t.sk. dividendes, procentu maksājumi, samaksa par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par preču piegādēm un publiskiem vērtspapīriem. UIN jaunais režīms tiek piemērots sadalītai peļņai un nosacīti sadalītai peļņai, kas gūta pēc 2018.gada 1.janvāra. Sadalītā peļņa, ietver:
 • aprēķinātās dividendes, t.sk. ārkārtas dividendes;
 • dividendēm pielīdzināmas izmaksas;
 • nosacītās dividendes (peļas daļa, par kuru tika palielināts pamatkapitāls (UIN netika ieturēts) un kura tiek izņemta, samazinot pamatkapitālu).
Nosacīti sadalītā peļņa, kas ietver:
 • ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas (t.sk., reprezentācijas izmaksas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas, kas kopumā pārsniedz 5% apmēru no bruto darba samaksas);
 • nedrošos debitoru parādus;
 • palielinātus procentu maksājumus;
 • aizdevumus saistītām personām;
 • transferta cenu korekcijas (darījumi ar saistītām personām, kas neatbilst tirgus cenai);
 • ienākumus, kas gūti kā likvidācijas kvota, un pastāvīgo pārstāvniecību darbiniekiem vai valdes locekļiem piešķirtos labumus.

Nodokļa nomaksas un deklarācijas iesniegšanas kārtība

Sākot ar 2018.gadu, UIN piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tas nozīmē, ka 2018.gadā UIN maksājums tiek atlikts līdz brīdim, kad uzņēmuma peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību. Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa.

Mainās arī taksācijas periods - turpmāk tas būs kalendārais mēnesis; atsevišķiem nodokļu maksātājiem - ceturksnis. Tas nozīmē, ka par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam nodokļu maksātājam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā viena UIN deklarācija un nodokļa maksājums jāveic līdz 2018.gada 20.jūlijam. Savukārt pārējos 2018.gada mēnešos (jūlijs - decembris) UIN deklarācija jāiesniedz katru mēnesi (ja uzņēmumam veidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī) un nodoklis jānomaksā līdz nākamā mēneša 20.datumam. Ja nodokļa maksātājam neveidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī, tam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi).

Nodokļa piemērošana dividendēm

Ja no uzņēmuma peļņas, kas gūta sākot ar 2018.gada 1.janvāri, tiks aprēķinātas dividendes, tad uzņēmumam būs jānomaksā UIN 20% apmērā. Savukārt fiziskajai personai - dividenžu saņēmējam no šīm dividendēm nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

UIN atvieglojumi par uzņēmuma veiktajiem ziedojumiem

Turpmāk uzņēmums par pārskata gada laikā veiktajiem ziedojumiem varēs piemērot UIN atvieglojumu vienā no trim veidiem:

 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 • uzņēmums var samazināt nodokļa summu, kura aprēķināta par dividendēm. Šajā gadījumā atvieglojuma summa ir 75% no ziedotās summas (bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas, kura aprēķināta par dividendēm). Uzņēmums varēs piemērot atvieglojumu ziedotājiem, ja tas pārskata gada laikā ziedos sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas.

Pārejas periodi

Līdz 2017.gada 31.decembrim gūtā peļņa ar uzņēmumu ienākuma nodokli tiek aplikta saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. Minētā peļņa, veicot tās sadali pēc 31.12.2017., netiek iekļauta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē (netiek aplikta ar jauno uzņēmumu ienākuma nodokli). Likuma pārejas noteikumos noteikts (9.punkts), ka uzņēmumiem, kuriem ir uzkrāta nesadalītā peļņa, UIN mērķiem sadales brīdī pirmo kvalificē peļņu, kas ir vecāka (izmanto FIFO metodi).

Līdz 2018.gada jūnijam uzņēmumiem būs jāveic UIN avansa maksājumi, atbilstoši 2016.gada saimnieciskās darbības rezultātam.

Veiktos UIN avansus varēs izmantot, sedzot kārtējos UIN maksājumus 2018.gada laikā vai atgūt 2019.gada laikā.

Pārejas periods 2 gadi  iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanai – sadalot iepriekšējo gadu peļņu UIN netiek uzlikts, bet 2 gadus saglabājas 10% IIN, pēc pārejas perioda – 20% IIN sadalot iepriekšējo gadu pelņu.

Arī turpmāk ar zināmiem nosacījumiem ienākums no akciju atsavināšanas un saņemamās dividendes netiek ņemtas vērā, nosakot UIN apliekamo bāzi,  tiek saglabāts tonnāžas nodoklis, atlaide atbalstāmiem investīciju projektiem un atlaide uzņēmumiem kas darbojās speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās.

Daļēji, piecu gadu periodā, atļauta iepriekšējos gados uzkrāto nodokļu zaudējumu segšana (samazinot nodokli par dividenžu izņemšanu 15% apmērā no nesegtajiem zaudējumiem).

Plašāka informācija par izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodoklī pieejama VID informatīvajā materiālā.

lai nodrošinātu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma piemērošanu sākot ar 2018.gada 1.janvāri, spēkā stājušies MK noteikumi, kas  izdoti atbilstoši minētā likuma deleģējumam.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: