No nomas maksas varēs atbrīvot tikai tos Covid-19 ierobežojumus skārušos uzņēmumus, kas telpas neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai

Pēc Finanšu ministrijas informācijas un noteikumu projekta anotācijas

(0)
Foto: ATB, Pexels.com

Valdība 14. jūlijā apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos jaunus Ministru kabineta (MK) noteikumus “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”. Lielākoties tie saglabā iepriekšējo regulējumu attiecībā uz nomas maksu atbrīvojumu vai samazinājumu, kas bija noteikts regulējumā, kas zaudēja spēku līdz ar jauna Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma spēkā stāšanos. Vienlaikus ar jauno noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudēs 2020. gada 2. aprīļa MK noteikumi Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Jaunie noteikumi tāpat kā iepriekš paredz, ka  valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. gada 31. decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no valsts vai tās kontrolētās kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu. Tāpat saglabāta iespēja nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Noteikumos veiktas arī atsevišķas izmaiņas, piemēram, papildināts kritērijs, kādam ir papildus jāatbilst nomniekam, lai saņemtu noteikumos paredzēto atbalstu, kā arī precizēts nomas atbrīvojuma kritērijs, nomnieka iesniegumā norādāmā informācija, lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas termiņš, kā arī precizēti nosacījumi atbalsta pasākumam, kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā. Vienlaikus paredzēts pārejas noteikums attiecībā uz iesniegumiem, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai par periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam.

Svarīgi zināt, ka turpmāk uz nomas maksas atlaidēm vai atbrīvojumu nevarēs pretendēt tie, kas Publisko iepirkumu likuma izpratnē ir ārzonā reģistrētas juridiskās personas vai personu apvienības vai, ja ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona un tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Tāpat ieviests nosacījums, ka iznomātājs var piemērot nomas maksas atbrīvojumu tikai tad, ja nomnieks nekustamo īpašumu vai kustamo mantu noteiktajā laika periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Nomniekambūs jāveic maksājumi par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un jāsedz apdrošināšanas izdevumus.

Nomniekam, iesniedzot iesniegumu,  jāņem vērā, ka iznomātājs nomnieka iesniegumu izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems 10 darbdienu laikā. Tāpat nomniekam būs iznomātājam jāiesniedz pietiekami pierādījumi tā ieņēmumu samazinājumam. Jaunie noteikumi paredz, ka atbalstu piešķir tad, ja nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu. Tāpat būs jāpierāda, ka objekts noteiktu laika periodu netiek izmantots –  ja pieprasa nomas maksas atlaišanu.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020.gada 10.jūlija lēmumu “Reduction of the lease payment for lessees of publicly-owned property”, gadījumos, kad nomnieks nekustamo īpašumu vai kustamo mantu izmanto saimnieciskai darbībai un atbalsta pasākumu piemērošanas gadījumā atvieglojums nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, iznomātāji varēs sniegt atbalstu nomniekam saskaņā ar de minimis regulējumu  vai  atbilstoši Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumam valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)