0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBANoteikumos paredz izmaiņas gada pārskata sagatavošanas kārtībā budžeta iestādēm

Noteikumos paredz izmaiņas gada pārskata sagatavošanas kārtībā budžeta iestādēm

Sagatavots pēc noteikumu projekta anotācijas

Valdība 17. augustā apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotos noteikumus Nr. 551 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””. Kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosaka vairākas prasības budžeta iestāžu gada pārskata sagatavošanai, kas vairs nav nepieciešamas, veicot uzlabojumus Valsts kases e-pakalpojumā “ePārskati” un izvērtējot sniedzamās informācijas apjomu un lietderību. Ar grozījumiem paredzēts izslēgt prasību finanšu pārskata skaidrojumā sniegt informāciju par darījumu, kas ir vienāds ar 1 000 000 eiro absolūtajā vērtībā vai…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Closeup of accountant counting on calculator and working with table

Valdība 17. augustā apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotos noteikumus Nr. 551 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība””. Kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosaka vairākas prasības budžeta iestāžu gada pārskata sagatavošanai, kas vairs nav nepieciešamas, veicot uzlabojumus Valsts kases e-pakalpojumā “ePārskati” un izvērtējot sniedzamās informācijas apjomu un lietderību.

Ar grozījumiem paredzēts izslēgt prasību finanšu pārskata skaidrojumā sniegt informāciju par darījumu, kas ir vienāds ar 1 000 000 eiro absolūtajā vērtībā vai lielāks. Izvērtējot 2019. gada pārskatā sniegto informāciju, secināts, ka šī informācija bieži pārklājas, atkārtojas un rada neizpratni gada pārskata lietotājiem. Turpmāk paredzēts, ka gada pārskatā sniedz informāciju tikai par būtiskām finanšu pārskata posteņu izmaiņām, kas ietver arī darījumus, kas vienādi vai lielāki par 1 000 000 eiro absolūtajā vērtībā.

Tāpat tiek precizēts "Naudas plūsmas pārskata" un "Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem" posteņu skaidrojumā noteikto formulu izmaiņu aprēķinam. Formulu paredzēts precizēt procentuālā izteiksmē, salīdzinot starpību (jeb izmaiņas) – darījumu kopsummu pārskata gadā mīnus darījumu kopsumma iepriekšējā gadā pret iepriekšējā gadā postenī uzrādīto darījumu kopsummu.

No noteikumiem tiks izslēgta prasību, ka iestādes vadītājs gada pārskata inventarizācijas ietvaros ePārskatos paraksta salīdzināšanās aktus par grāmatvedības kontu atlikumiem un darījumiem starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot to kontrolētus un finansētus komersantus (turpmāk – vispārējās valdības sektora struktūras).

Tiks izslēgta arī prasība sniegt skaidrojumu par konsolidācijas posteņiem un summām. Noteikumi savukārt papildināti ar prasību sniegt informāciju par darījuma partnera institucionālo sektoru aktīvu un pasīvu saņemšanas/nodošanas darījumos bez atlīdzības starp vispārējās valdības sektora struktūrām

Tāpat precizētas prasības informācijas sniegšanai gada pārskata pielikumā par prasībām un saistībām, kas radušās, uzskaitot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos nodokļus, nodevas un citus tā administrētos uz valsts budžetu attiecināmos maksājumus (turpmāk – valsts budžeta ieņēmumi) saskaņā ar uzkrāšanas principu.

VID 2021. gadā ieviesa uzkrāšanas principu valsts budžeta ieņēmumu uzskaitē un izvērtējot informāciju, kas sniedzama gada pārskatā, konstatēti nepieciešamie precizējumi informācijas detalizācijā par prasību un saistību izmaiņām pārskata gadā. Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” paredz atzīt ieņēmumus vai ieņēmumu samazinājumu pārskata gadā aplēses izmaiņu gadījumos, tai skaitā attiecībā uz iepriekšējos pārskata gados atzītiem valsts budžeta ieņēmumiem, piemēram, nodokļa maksātājam iesniedzot precizētu deklarāciju par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

Noteikumos veikti šādi precizējumi pārskatā par izmaiņām prasībās:

  • apvienotas ailes par aprēķinātiem valsts budžeta ieņēmumiem pārskata gadā un iepriekšējos gados, kā arī par saņemtiem maksājumiem par pārskata gadu un par iepriekšējiem gadiem,

  • piešķirtos atvieglojumus norāda atsevišķā piezīmē, attiecīgam ieņēmumu veidam norādot informāciju par pārskata periodu un par iepriekšējo pārskata periodu.

Noteikumos veikti šādi precizējumi pārskatā par izmaiņām saistībās:

  • precizēts ailes par saņemtajiem maksājumiem par nākamajiem pārskata gadiem nosaukums,

  • apvienotas ailes par aprēķinātām saistībām par pārskata gadu un par iepriekšējiem gadiem, jo VID šādu aprēķinu veic atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtām deklarācijām vai to precizējumiem pārskata gadā.

Valsts kase paredzējusi veikt izmaiņas ePārskatos līdz 1.oktobrim, lai nodrošinātu, ka budžeta iestādēm, uzsākot 2021 .gada pārskata sagatavošanu, ir ieviestas visas minētās izmaiņas.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: