Par katru dīkstāves periodu jāiesniedz VID atsevišķs iesniegums

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)
Foto: Michaela, Pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) norāda, ka,  ņemot vērā, ka Ministru kabinets vairākkārtīgi veica grozījumus normatīvajos aktos par pabalstu piešķiršanu un tika paplašināts pabalsta saņēmēju loks, atsevišķiem darbiniekiem vai pašnodarbinātajām personām sākotnēji pieprasītais dīkstāves pabalsts tika atteikts. Šādos gadījumos darba devējam vai pašnodarbinātai personai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir jāsniedz atkārtots iesniegums dīkstāves pabalsta piešķiršanai.

Patlaban Ministru kabineta noteikumi Nr.165 Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” , pēc kuriem VID vērtē darba devēja un darbinieku atbilstību kritērijiem, nosaka, ka pabalstu izmaksu var veikt no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.

Gan darba devējam, gan pašnodarbinātai personai iesniegums dīkstāves pabalstam jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) līdz noteiktam termiņam:

  • par dīkstāvi no 14. marta līdz 31. martam iesniegumu jāiesniedz līdz 30.aprīlim;
  • par dīkstāvi aprīlī – līdz 30. maijam;
  • par dīkstāvi no 1. maija līdz 12. maijam – līdz 30. jūnijam.

Par katru periodu jāiesniedz atsevišķs iesniegums, norādot EDS paredzēto informāciju.

Papildu atskaites par turpmākajiem periodiem nav jāiesniedz, taču VID, ja nepieciešams, var pieprasīt iesniegt papildu informāciju, kas nepieciešama dīkstāves pabalsta izvērtēšanai.

VID norāda, ka EDS ir iespējams dīkstāves iesniegumu iesniegt arī vairākas reizes par konkrēto dīkstāves periodu noteikumu noteiktajā termiņā. Tomēr, lai samazinātu iesniegumu izskatīšanas laiku un VID darbiniekam nenāktos pieņemt vairākus lēmumus par dīkstāves pabalsta izskatīšanu vienam darba devējam, VID aicina dīkstāves iesniegumu iesniegt vienu reizi, kad darba devējam ir skaidri zināma faktiskā informācija par iepriekšējo periodu.

Tāpat VID ir precizējis, kā jāaizpilda ziņojums par darbiniekiem, kuri atrodas dīkstāvē:

“Darba devēja ziņojumu aizpildīšana, ja darbinieks ir dīkstāvē ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID -19 pandēmiju”

Ikmēneša darba devēja ziņojumā deklarē:

  • 4. ailē – par pārskata mēnesi aprēķināto algu, neatkarīgi no tā, vai aprēķinātā alga ir izmaksāta;
  • 5. ailē – no 4.ailē deklarētās algas aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI), summējot darba ņēmēja VSAOI daļu un darba devēja VSAOI daļu;
  • 8. ailē – pārskata mēnesī ieturēto algas nodokli (turpmāk arī – IIN) no pārskata mēnesī izmaksātās darba algas, neatkarīgi no tā, par kuru mēnesi alga aprēķināta.

VID vērš grāmatvežu uzmanību, ka dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN, un no tā nav jāveic VSAOI. Darbiniekam piešķirtais un izmaksātais dīkstāves pabalsts ikmēneša darba devēja ziņojumā nav jānorāda.

Pārtraucot darba attiecības, pabalsts ir jāatmaksā

Ja darbinieks darba attiecības pārtraucis pēc savas iniciatīvas, darba devējam jāatsauc VID iesniegtais iesniegums par pabalsta piešķiršanu un jāatmaksā pabalsts, ja tas jau bijis izmaksāts, no datuma, no kura darbinieks atbrīvots.

Tāpat, ja darba ņēmējs pārtrauc darba tiesiskās attiecības pēc darbinieka iniciatīvas, darba devējam jāiesniedz VID pārskats “Ziņas par darba ņēmēju”, uzrādot kodu par darba attiecību pārtraukšanu. Savukārt atbrīvojamais darbinieks iesniegumā par dīkstāves pabalsta piešķiršanu nav jāietver.

Ja darba attiecības tiek pārtrauktas pēc darba devēja iniciatīvas, darba devējam piešķirtais pabalsts ir jāatmaksā par visu periodu, jo valdības regulējuma par dīkstāves pabalsta piešķiršanu mērķis ir vērsts uz to, lai krīzes skartajam darba devējam palīdzētu novērst negatīvās sekas, kas ir radušās saistībā ar ierobežojumiem un aizliegumiem Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, un pārvarēt pārejošu darba krīzi (saglabāt darbiniekus).

Dīkstāves pabalsts abos gadījumos jāatmaksā tam darba devējam, kurš to ir pieprasījis.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)