0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASPar MK noteikumu projektu „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”: iebildumi un risinājumi

Par MK noteikumu projektu „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”: iebildumi un risinājumi

Par MK noteikumu projektu „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (TA-1533). Dokuments  adresēts  Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, datēts ar 2011.gada 20.jūniju. 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta sēdes darba kārtības 6.13.punktā kā viens no „Papildus iekļautiem jautājumiem” norādīts MK noteikumu projekts „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (TA-1533). Šis tiesību akta projekts nav bijis izsludināts valsts sekretāru sanāksmē un nav saskaņots atbilstoši MK 07.04.2009.g. noteikumiem Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”, pārkāpjot sabiedrības līdzdalības principu. Zemkopības ministrijas (turpmāk - ZM) steigā sagatavotais MK noteikumu projekts „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (TA-1533), ar ko tiek plānots aizstāt MK 15.04.2008.g. noteikumus Nr.277 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” ir nepārdomāts un…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Par MK noteikumu projektu „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (TA-1533). Dokuments  adresēts  Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, datēts ar 2011.gada 20.jūniju. 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta sēdes darba kārtības 6.13.punktā kā viens no „Papildus iekļautiem jautājumiem” norādīts MK noteikumu projekts „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (TA-1533). Šis tiesību akta projekts nav bijis izsludināts valsts sekretāru sanāksmē un nav saskaņots atbilstoši MK 07.04.2009.g. noteikumiem Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”, pārkāpjot sabiedrības līdzdalības principu. Zemkopības ministrijas (turpmāk - ZM) steigā sagatavotais MK noteikumu projekts „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (TA-1533), ar ko tiek plānots aizstāt MK 15.04.2008.g. noteikumus Nr.277 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” ir nepārdomāts un nekvalitatīvs, kā rezultātā tas nebija saskaņojams ne no juridiskā biroja „AB Grupa”, ne dzīvnieku aizsardzības organizāciju, ne pašvaldību puses. Š.g. aprīlī esam sagatavojuši un nosūtījuši ZM atzinumu ar iebildumiem un priekšlikumiem par šo projektu, ko ZM ierēdņi ir noignorējuši, uz atzinumu neesam saņēmuši ne atbildi, ne aicinājumu uz sanāksmi vai diskusiju (spriežot pēc MK noteikumu projekta anotācijā minētā tādas tomēr ir notikušas). ZM ierēdņi patvaļīgi un nepamatoti šo tiesību akta projektu pat nevirza MK kārtības rullī paredzētajā kārtībā, klaji parādot nerēķināšanos ar sabiedrības un nozares speciālistu viedokli. Būtiskākie iebildumi, kādēļ šis MK noteikumu projekts NAV atbalstāms: 1) MK noteikumu projekts ir MK 15.04.2008.g. noteikumu Nr.277 atsevišķu normu haotisks apvienojums ar jaunām, nesavietojamām normām. Rezultātā tiek sagrauta MK noteikumos Nr.277 paredzētā mājas (istabas) reģistrācijas kārtība, bet netiek radīta jauna, darboties spējīga kārtība; 2) vietējām pašvaldībām tiek uzlikta noteikumu izpildes uzraudzības un kontroles funkcija, ko tās nav akceptējušas un kuras veikšanai finansējums nav paredzēts (vēršam uzmanību, ka MK noteikumu Nr.277 iestrādātā kārtība paredz pašvaldībām iespēju gūt finanšu līdzekļus par mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšanu to administratīvajā teritorijā no šo dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), bet jaunā kārtība to nenodrošinās – vien rada papildus finansiālo un administratīvo slogu pašvaldībām); 3) jaunajā MK noteikumu projektā piedāvātais mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas mehānisms nav pārdomāts un līdz galam nav izstrādāts, jo noteikumu projektā ir virkne bezjēdzīgu darbību, kas dzīvnieka īpašniekam ne tikai sarežģī dzīvnieka reģistrēšanu, bet nevieš skaidrību par pašu reģistrācijas procesu; netiek atrunāta dzīvnieku apzīmēšanas kārtība (vēršam uzmanību, ka valsts, nosakot obligātu apzīmētu dzīvnieku reģistrāciju, nostāda neapskaužamā situācijā dzīvnieka īpašnieku, kuram pa tirgus cenu nāksies pārmaksāt par apzīmēšanu desmitkārtīgu cenu!); mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanas funkcija sadrumstalota četros dažādos procesos, ko veic datu centrs, veterinārārsts, vietējā pašvaldība, pats dzīvnieka īpašnieks; 4) aptuveni trešdaļa MK noteikumu projekta punktu paredzēts, ka stāsies spēkā 2012.gadā, bet paši būtiskākie punkti par reģistrācijas nepieciešamību un par trakumsērgas vakcinācijas kontroli - tikai 2016.gadā. Augstāk minēto iebildumu dēļ šis MK noteikumu projekts ir noraidāms kā nekvalitatīvs un neatbalstāms. Vienlaikus norādām iespējamos risinājumus: 1) MK jāuzdod ZM un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai esošo noteikumu ieviešanai rast finansējumu no ES fondiem 2007-2013 periodā; 2) MK 15.04.2008.g. noteikumu Nr.277 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” spēkā stāšanās termiņu pārcelt uz 2012.g 1.jūliju, lai ministrijas kopā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām var izstrādāt projekta finansējuma pieprasījumu un ieviešanu, piem., no Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC; 3) Lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulu (EK) Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK, noteikt deleģējumu Dzīvnieku aizsardzības likumā MK noteikumiem par mājas (istabas) dzīvnieku, kas tiek izvesti no valsts, reģistrācijas kārtību. Atgādinām, ka vienotās reģistrācijas sistēmas kārtības izstrādē, kas nostiprināta MK noteikumos Nr.277, dažādu jomu speciālisti piedalījušies pamatojoties uz MK 2005.gada 29.marta sēdē nolemto (protokols Nr.16, 37.§), jo, izvērtējot ar finansējumu saistītos jautājumus par valsts palīdzību mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšanas jomā (patversmju ierīkošana, dzīvnieku izķeršana, uzturēšana, sterilizēšana un dzīvnieku apzīmēšana), par primāro un ekonomiskāko risinājumu tika atzīta obligāta valstī vienota mikročipētu suņu reģistrācija par valsts budžeta līdzekļiem. MK noteikumiem Nr.277 ir plašs sabiedrības (veiktas trīs sabiedriskās aptaujas, kurās gūts pārliecinošs pozitīvs atbalsts), nevalstisko organizāciju (Latvijas veterinārārstu biedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, vairāku kinoloģisko biedrību, Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes, dzīvnieku aizsardzības biedrību), lielo pilsētu pašvaldību (Rīga, Ventspils, Jelgava, Valmiera, Liepāja u.c.) un valsts pārvaldes iestāžu (Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts meža dienests u.c.) atbalsts. MK noteikumu Nr.277 kā sevi atmaksājoša kontroles mehānisma ieviešana ir steidzama nepieciešamība, jo katrs pamests vai nepieskatīts suns pašvaldībai izmaksā 80,- latu, mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšanas jomas nesakārtotība rada aizvien lielāku izdevumu slogu valsts un pašvaldību budžetiem dažādu negatīvo seku novēršanai, bet neatrisina negāciju cēloņus. Patiesā cieņā, Aivara Borovkova juridiskā biroja SIA “AB Grupa” prezidents Aivars Borovkovs