Par pasūtītāja pienākumiem, publiskajā iepirkumā izvirzot prasības piedāvājumos iekļaujamajai informācijai

0
2
(0)

Iepirkumu uzraudzības birojs sniedzis skaidrojumu par Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta trešās daļas un 11.panta 1.1 daļas piemērošanu. Lai efektīvāk nodrošinātu publisko iepirkumu mērķu ievērošanu, ar 2012.gada 21.jūnija grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2012.gada 1.augustā, papildinātas un precizētas normas attiecībā uz pasūtītāja pienākumiem, iepirkumā izvirzot prasības piedāvājumos iekļaujamajai informācijai. Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta trešā daļa tika papildināta, paredzot, ka pasūtītājam nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi. Pasūtītājam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā veikto iepirkumu dokumentos izvirzīt nosacījumus attiecībā…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties