Paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām aizpildīšana

(3.7)
Foto: Visual Hunt

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis skaidrojumu, kā iesniedzams un aizpildāms paziņojums VID par fiziskajai personai izmaksātajām summām. Atgādinām, ka visiem darba devējiem līdz 2020.gada 3. februārim ir jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums) 2019. gadā, ja darba attiecības bijušas līdz 2019. gada 31. decembrim. Tāpat paziņojums iesniedzams, ja:

 • ja personai izmaksāti ienākumi, kas saistīti ar tās saimniecisko darbību (piemēram, maksāts par kustamā vai nekustamā īpašuma iznomāšanu, izīrēšanu u.c.);
 • ja personai izmaksāti ienākumi, kas nav atbrīvoti no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), bet no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav jāietur (piemēram, ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā u.c.);
 • ja personai izmaksāti ar nodokli neapliekamie ienākumi (piemēram, izmaksātas stipendijas, apdrošināšanas atlīdzības u.c.).

Gadījumi, kādos paziņojumu var negatavot

Paziņojumu var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300 eiro vai izmaksājot šādu veidu ienākumus:

 • stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 eiro, no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem;
 • pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu;
 • atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar apgādnieka zaudējumu;
 • summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtas gadījumos;
 • kompensāciju summas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā;
 • atlīdzību par asins nodošanu un cita veida donorpalīdzību;
 • izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir mazāks par 3000 euro;
 • apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.

Paziņojuma iesniegšana

Aizpildot paziņojumu, izvēlas vienu no iesniegšanas veidiem:

 • pirmreizējs dokuments izvēlas, kad pirmo reizi aizpilda paziņojumu par konkrēto taksācijas periodu;
 • pirmreizējs dokuments, ar kuru tiek pievienotas rindas iepriekš iesniegtam dokumentam izvēlas, kad nepieciešams papildināt jau iesniegto paziņojumu par taksācijas periodu ar
  jauniem ierakstiem;
 • precizējums, kas pilnībā aizstāj iepriekš iesniegto dokumentu izvēlas, kad nepieciešams precizēt informāciju, kura attiecas uz izmaksu identificējošu informāciju, tas ir, personas kods, vārds, uzvārds, “Ienākuma veids”, “Ienākuma gūšanas periods” un “Ienākuma izmaksas mēnesis”, vai arī izdzēst kļūdaini iesniegto informāciju par ienākuma izmaksu;
 • precizējums, kas satur tikai tās rindas, kurās jāveic summu labojumi izvēlas, kad paziņojumā ir nepieciešams precizēt tikai deklarētās summas, precizētais paziņojums var saturēt tikai precizējamās rindas.

Informācija par katru cilvēkam izmaksātu ienākuma veidu norāda atsevišķā paziņojuma rindā.

Izmaksājot ienākumus un ieturot no tiem IIN, kuriem ir viens ienākuma veida kods, bet atšķirīgi ienākuma gūšanas periodi, šo informāciju norāda atsevišķās paziņojuma rindās.

Ieņēmumu, no kura ieturētais nodoklis norādīts Darba devēja ziņojumā norāda Paziņojuma rindā „ tas ir norāda fiziskai personai par taksācijas periodu aprēķinātā ienākuma (summu, kura faktiski izmaksāta līdz paziņojuma iesniegšanas VID dienai.

Piemērs

Paziņojuma iesniegšana par darba algu SIA “ABC” 2019. gadā izmaksāja darbiniekam algota darba ienākumus un komandējuma izdevumu kompensāciju Ministru kabineta noteiktās normas apmērā. Iesniedzot paziņojumu līdz 2020.gada 1.februārim, SIA “ABC” norāda tikai algota darba ienākumus, savukārt izmaksāto komandējuma kompensāciju nedeklarē.

Paziņojuma precizēšana

Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām var precizēt trīs gadu laikā pēc likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa. Precizējumā atkārtoti ietver arī informāciju par visiem ienākuma saņēmējiem, tai skaitā par tām personām, par kurām dati netiek precizēti.

Ja ienākuma izmaksātājs konstatē, ka informācija par fiziskai personai izmaksātu ienākumu nav ietverta attiecīgā mēneša Paziņojumā, jālabo konkrētā perioda Paziņojums.

Biežāk pieļautās kļūdas

 • Paziņojumā iekļauj nerezidentu.
 • Iesniedz par sevi paziņojumu un deklarē ienākumu.
 • Paziņojumā iekļauj veiktās VSAOI gan darba devēja daļu, gan darba ņēmēja daļu.
 • Iesniedzot paziņojumu par gadu un deklarējot darba algu, neiekļauj algas nodokli par decembri.
 • Deklarē izmaksāto saimnieciskās darbības ienākumu cilvēkam, kas nav saimnieciskās darbības veicējs, neieturot nodokli.
 • Deklarē izmaksātās dividendes, kas ir atbrīvoti no IIN, kā apliekamo ienākumu ar kodu 1011.
 • Nepalielina ieņēmumus par veikto maksājumu apmēru no darba devēja līdzekļiem dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanai.
 • Iesniedz paziņojumu par mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāja darba ņēmējiem.

VEIDLAPAS PARAUGS:

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (izsniedz ienākumu saņēmējam)

Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)

Lasiet arī:

VID aicina darba devējus līdz 3.februārim iesniegt paziņojumu par darbiniekiem izmaksātajām summām

 

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(3.7)