Pilnveidos bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumus

18
(0)

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksu tiesisko regulējumu. Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs nav mazāks par vienu gadu, ja par viņu iemaksas bezdarba gadījumam veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Likumā veiktās izmaiņas pēc būtības nemaina bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanu, bet vienkāršo pabalsta apmēra noteikšanu, atsakoties no personas statusa (ir vai nav darba ņēmējs) pārbaudes uz bezdarbnieka statusa iegūšanas dienu. Vienlaikus likumprojektā veikti grozījumi, lai saskaņotu šī un citu likumu (Invaliditātes likuma, Bezdarbnieku…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties