0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAPlāno ieviest jaunu dokumenta veidu – preču piegādes dokumentu

Plāno ieviest jaunu dokumenta veidu – preču piegādes dokumentu

Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 29. septembrī tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Grozījumus sagatavojusi Finanšu ministrija. Pašlaik tiek gaidīti atzinumi no citām institūcijām. Plānots, ka šie grozījumi, kas skar piegādes dokumentus, stāsies spēkā ar 2012. gada 1. janvāri. Likumi nāk un iet, bet pavadzīmes paliek Finanšu ministrijas sagatavotajā likumprojekta anotācijā, raksturojot pašreizējo situāciju un problēmas, teikts: Ar 2009.gada 1.janvāri no likuma "Par nodokļiem un nodevām"" ir izslēgts jēdziens “stingrās uzskaites pavadzīmes–rēķini”, bet ar 2010.gada 1.janvāri – jēdziens „pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem”. 2009.gada 1.jūlijā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 29. septembrī tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Grozījumus sagatavojusi Finanšu ministrija. Pašlaik tiek gaidīti atzinumi no citām institūcijām. Plānots, ka šie grozījumi, kas skar piegādes dokumentus, stāsies spēkā ar 2012. gada 1. janvāri. Likumi nāk un iet, bet pavadzīmes paliek Finanšu ministrijas sagatavotajā likumprojekta anotācijā, raksturojot pašreizējo situāciju un problēmas, teikts: Ar 2009.gada 1.janvāri no likuma "Par nodokļiem un nodevām"" ir izslēgts jēdziens “stingrās uzskaites pavadzīmes–rēķini”, bet ar 2010.gada 1.janvāri – jēdziens „pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem”. 2009.gada 1.jūlijā ir zaudējuši spēku Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumi Nr.312 „Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība”, kas noteica arī prasības preču iekšējās pārvietošanas dokumentam, kā arī to, ka mazumtirdzniecībā visi preču pavaddokumenti reģistrējami preču dokumentu reģistrācijas žurnālā, bet vairumtirdzniecībā saņemtās un izsniegtās preces (pirkumi) reģistrējami preču reģistrācijas žurnālā, preču uzskaites kartītēs vai datorprogrammās). Savukārt, Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr.1038 noteica arī to, ka visi nodokļu maksātāji pavadzīmi tās noformēšanas vai saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes vai citu darbību veikšanas ar tām reģistrē pavadzīmju reģistrā vai analogā uzskaites reģistrā, kurā tiek reģistrētas pavadzīmes (turpmāk – speciāls reģistrs) un ka speciālais reģistrs atrodas katrā preču izsniegšanas (saņemšanas) vietas adresē. „Stingrās uzskaites pavadzīme–rēķins” vai „pavadzīme ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru” faktiski bija kombinēts dokuments, kurā bija apvienoti trīs dokumenti - preču piegādes dokuments, dokuments, kuru iesniedz samaksāšanai (rēķins) un PVN rēķins un kuru izmantoja par attaisnojuma dokumentu, kā arī, lai apliecinātu preču izcelsmi un piederību (kombinēts attaisnojuma dokuments). Pašlaik bez kombinētā attaisnojuma dokumenta iztikt nevar Kad Ministru kabineta noteikumi Nr.1038 zaudēja spēku, šo noteikumu prasības faktiski tika iekļautas Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”. Šajos noteikumos tika iekļauts regulējums, saskaņā ar kuru visiem likuma „Par grāmatvedību” subjektiem, arī tiem, kas nav ar PVN apliekama persona, piegādājot vai pārvietojot preces, faktiski obligāti jāpiemēro kombinētais attaisnojuma dokuments un tas jāreģistrē speciālajā reģistrā. Līdz ar to, pašlaik ar kravu un preču pārvadāšanu ir saistītas trīs atšķirīgas dokumentu grupas: 1) kravu pārvadājuma dokumenti (auto, gaisa un dzelzceļa pārvadājumos – pavadzīme). Kravu pārvadājuma dokumenti tiek sagatavoti saskaņā ar starptautiskos pārvadājumus reglamentējošām starptautiskām konvencijām vai iekšzemes pārvadājumus reglamentējošiem likumiem, kur ar terminu „krava” apzīmēti pārvietojamie konteineri, cisternas, saiņi un citi kravas iesaiņojuma veidi; 2) dažāda veida papilddokumenti un pavaddokumenti, kurus kravas nosūtītājs nosūta kopā ar pavadzīmi vai atsevišķi no tās un kuros norāda ziņas par kravas iesaiņojumu saturu un citas nepieciešamās ziņas saskaņā ar attiecīgo kravu vai preču apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 3) attaisnojuma dokumenti grāmatvedībā saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” un noteikumu Nr.585 prasībām. Likuma „Par grāmatvedību” 7.1 pants nosaka gadījumus, kad rēķins var būt bez obligātā rekvizīta „paraksts”. Tomēr nav pieļaujams, ka netiek parakstīts pašlaik noteikumu Nr.585 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 un 7.5punktā un I1 nodaļā iekļautais kombinētais attaisnojuma dokuments, kuru izmanto gan preču saņemšanas fakta apliecināšanai, gan kā rēķinu. Tādējādi izveidojusies situācija, ka uzņēmumi preci nedrīkst tirgot vai izmantot ražošanā pirms kombinētā attaisnojuma dokumenta saņemšanas un ka arī ar preču iekšējo pārvietošanu saistītajiem dokumentiem tiek pieprasīti visi kombinētajam attaisnojuma dokumentam noteiktie rekvizīti. Minēto iemeslu dēļ uzņēmumiem rodas papildu izmaksas un samazinās konkurētspēja salīdzinājumā ar kaimiņvalstu uzņēmumiem. Kāds būs jaunais dokuments Kā skaidrots Finanšu ministrijas sagatavotajā anotācijā, noteikumu projekts paredz: - ieviest jaunu dokumenta veidu – preču piegādes dokumentu, nosakot šajā dokumentā iekļaujamo rekvizītus un informāciju, kā arī šī dokumenta sagatavošanas kārtību; - noteikt, ka par preču piegādes dokumentu var izmantot: (1) dokumentu, kas sagatavojams saistībā ar attiecīgo preču apriti vai tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai saskaņā ar attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, (2) dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, ja minētie dokumenti satur preču piegādes dokumentam nepieciešamos rekvizītus un informāciju, (3) par preču piegādi mazumtirdzniecībā samaksu apliecinošu kases čeku, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām; - atbrīvot no preču piegādes dokumenta sagatavošanas lauksaimniecības produkcijas ražotājus par preču izsniegšanu citai uzņēmuma struktūrvienībai vai atbildīgajai personai, vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek veikta preču glabāšana un uzskaite; - noteikt, kādi dokumenti nepieciešami, lai veiktu preču piegādes saimnieciskā darījuma ierakstīšanu grāmatvedības reģistros; - noteikt prasības preču piegādes dokumenta reģistrēšanai; -skaidrot darbības grāmatvedībā ar kases čekiem. Uzņēmēju ieguvumi Uzņēmumiem samazināsies administratīvais slogs, jo pēc noteikumu pieņemšanas visas tās preces, kas nav akcīzes preces: - saņemšanas vietās drīkstēs tirgot vai izmantot ražošanā tūlīt pēc attiecīgo preču piegādi apliecinošā dokumenta iereģistrēšanas. Šim nolūkam vairs nebūs nepieciešams gaidīt attaisnojuma dokumenta (ar finansiālo informāciju) saņemšanu; - varēs pārvietot starp uzņēmuma struktūrvienībām, nenorādot finansiālo informāciju pārvietošanu apliecinošā dokumentā. Ja saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību preču un citu materiālo vērtību pārvietošana starp struktūrvienībām tiek novērtēta naudas izteiksmē un iereģistrēta analītiskajos grāmatvedības reģistros, tad cenas un novērtējumu naudas izteiksmē varēs norādīt attaisnojuma dokumentā. Kādas izmaiņas paredz grozījumi Finanšu ministrijas sagavotajā materiālā teikts, ka Ministru kabineta noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, cita starpā, plānoti šādi grozījumi: - Papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2 un 8.3 punktiem šādā redakcijā: „8.1 Ja saņemtais kases čeks vai cits dokuments, kas sagatavots, ievērojot prasības, kas ietvertas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām (turpmāk – kases čeks), neatbilst attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, tad, lai veiktu saimnieciskā darījuma iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros, attiecīgi piemēro Ministra kabineta 2007.gada 11.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību” 56.punktā noteikto kārtību. 8.2 Ja papildus kases čekam, kura vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 20 latiem, nav saņemts darījuma partnera noformēts attaisnojuma dokuments, tad, lai veiktu saimnieciskā darījuma iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros, pievieno tā saņēmēja (uzņēmuma) sagatavotu iekšēju attaisnojuma dokumentu. (piemēram, grāmatvedības izziņu, pārskatu par naudas avansa izlietojumu)”. 8.3 Sagatavojot pārskatu par skaidrās un bezskaidrās naudas avansu izlietojumu tam pievienojumi samaksu apliecinoši dokumenti (piemēram, kases čeki).” - Noteikt šādas prasības preču piegādes dokumentam: “lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, kā arī preces pārvietojot, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokuments ir dokuments, kurš apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti un informācija: 1. preču nosūtītāja (izsniedzēja) nosaukums( firma), bet ja preču nosūtītājs (izsniedzējs) ir fiziskā persona, - vārds un uzvārds; 2. preču nosūtītāja (izsniedzēja) reģistrācijas numurs (ja tas saskaņā ar likumu jāreģistrē), bet ja preču nosūtītājs (izsniedzējs) ir fiziskā persona, - personas kods (ja personai tāds piešķirts); 3. preču izsniegšanas vietas adrese; 4. dokumenta veida nosaukums; 5. dokumenta datums; 6. dokumenta reģistrācijas numurs; 7. preču saņēmēja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (ja preču saņēmējs saskaņā ar likumu jāreģistrē), bet ja preču saņēmējs ir fiziskā persona, — norādot vārdu un uzvārdu, personas kodu (ja personai tāds piešķirts), preču saņemšanas vietas adrese; 8. preču nosaukums, mērvienība un daudzums; 9. attiecīgā saimnieciskā darījuma vai darbības apraksts (piemēram, preču piegāde (pārdošana) citam uzņēmumam, pārvietošana starp uzņēmuma struktūrvienībām); 10. atsauce uz citu dokumentu (ja tāds ir), kurā atrodama informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu saimniecisko darījumu naudas izteiksmē (piemēram, attiecīgs līgums); 11. paraksts. - Noteikt, ka preču piegādes dokumentu paraksta: 1. preču izsniegšanas vietā - preču nosūtītājs (izsniedzējs); 2. preču saņemšanas vietā - preču saņēmējs. - Noteikt, ka preču piegādes dokumentu sagatavo līdz preces nodošanas brīdim. - Noteikt, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji par preču izsniegšanu citai uzņēmuma struktūrvienībai vai atbildīgajai personai, vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek veikta preču glabāšana un uzskaite, preču piegādes dokumentu var nesagatavot. -  Noteikt, ka preču pārvietošana (kravas transportēšana) starptautiskajos vai iekšzemes darījumos notiek, pamatojoties uz atbilstoši normatīvajiem aktiem noformētiem starptautiskajiem vai iekšzemes pārvadājumu dokumentiem. - Noteikt, ka par preču piegādes dokumentu var izmantot šādu dokumentu, ja tas satur preču piegādes dokumentam nepieciešamos rekvizītus un informāciju: 1.dokumentu, kas sagatavots saistībā ar attiecīgo preču apriti vai tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (piemēram, pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie pavaddokumenti – pavaddokuments pienam, pavaddokuments olu piegādei mazumtirdzniecībā u.tml.); 2. dokumentu, kas sagatavots attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem saskaņā ar attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām. 3. par preču piegādi mazumtirdzniecībā samaksu apliecinošu kases čeku, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībam par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām. -  Noteikt, ka, sagatavojot preču piegādes dokumentu par likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.2 panta otrajā daļā minēto apaļkoku vai zāģmateriālu piegādi (pārdošanu) vai izsniegšanu citam uzņēmumam, papildus norāda ciršanas apliecinājuma numuru un datumu, ja apaļkokus vai zāģmateriālus piegādā (pārdod) vai izsniedz persona, kura tos ieguvusi mežizstrādē, pamatojoties uz ciršanas apliecinājumu. - Noteikt: ja preču saņemšanas vietā tiek konstatēts, ka piegādāto preču nosaukums, daudzums vai kvalitāte atšķiras no preču piegādes dokumentā norādītā, tad precizētos (faktiskos) datus par preču piegādi norāda vienā no šādiem dokumentiem: 1. preču piegādes dokumentā, izdarot attiecīgus papildu ierakstus; 2. citā dokumentā (piemēram, attiecīgā aktā), kuru šim nolūkam izvēlējies uzņēmuma vadītājs. - Noteikt, ka preču piegādes dokumenta eksemplāru skaitu nosaka uzņēmuma vadītājs, ievērojot šo noteikumu 47.3 punktā minētās prasības attiecībā uz viena šī dokumenta eksemplāra atrašanās vietu un preču saņēmēja norādījumus. - Noteikt, ka preču piegādes dokumentu, kurā nav iekļauta preču vienības cena un saimnieciskā darījuma novērtējums naudas izteiksmē nevar izmantot par attaisnojuma dokumentu. Lai veiktu saimnieciskā darījuma iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros, papildus šādam preču piegādes dokumentam, būs nepieciešams preču nosūtītāja (izsniedzēja) sagatavots attaisnojuma dokuments. Attaisnojuma dokumentā norāda attiecīgā preču piegādes dokumenta reģistrācijas numuru un datumu. - Noteikt, ka uzņēmums, kurš saimniecisko darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laikposmā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, pamatojoties uz preču piegādes dokumentiem par laikposmu, kas nav ilgāks par kalendāra mēnesi, var sagatavot vienu attaisnojuma dokumentu. - Noteikt šādas prasības preču piegādes dokumentu reģistrēšanai: 1. Preču piegādes dokumentu preču nosūtītājs (izsniedzējs) šī dokumenta nosūtīšanas dienā un preču saņēmējs šī dokumenta saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes (pārdošanas) vai citu darbību veikšanas ar tām hronoloģiskā secībā reģistrē attiecīgi uzņēmuma izdoto vai saņemto preču piegādes dokumentu reģistrā vai citā reģistrā (piemēram, koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā uzskaites reģistrā) (turpmāk – reģistrs). 2. Reģistrā norāda vismaz šādu informāciju: - ieraksta datums un kārtas numurs; - preču piegādes dokumenta sagatavošanas datums un reģistrācijas numurs; - preču piegādes dokumentā norādītais preču nosūtītājs (izsniedzējs) (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds). -  Noteikt 47.3 punktu šādā redakcijā: reģistrs kopā ar vienu preču piegādes dokumenta eksemplāru (vai kopiju) atrodas katrā preču izsniegšanas un saņemšanas vietas adresē līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai. Turpmāko reģistra un minētā dokumenta eksemplāra glabāšanas kārtību nosaka uzņēmuma vadītājs. - Noteikt: ja preču izsniegšanas un saņemšanas vieta nav uzņēmuma pastāvīgā darbības vieta (struktūrvienība), reģistrs (izņemot tirdzniecību) drīkst atrasties uzņēmuma juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā (fiziskai personai – deklarētajā dzīvesvietā). -  Noteikt: ja reģistru kārto un glabā tikai elektroniski, nodrošināma šī reģistra attēlošana datora ekrānā lasāmā veidā un, ja nepieciešams (piemēram, pēc kontrolējošo institūciju piepra­sījuma), arī iespēja veidot un izsniegt tā atvasinājumus papīra formā.   Plz.lv sekos līdzi šo grozījumu pieņemšanas gaitai un informēs Jūs par to.