0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPreču cenu norādīšana speciālajos piedāvājumos

Preču cenu norādīšana speciālajos piedāvājumos

Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

2022. gada 28. maijā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (turpmāk — MK) 18.05.1999. noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" (turpmāk — MK noteikumi Nr. 178), ar kuriem precizētas un papildinātas normas saistībā ar preču cenu korektu norādīšanu speciālo piedāvājumu — atlaižu, samazinātas cenas kampaņu, izpārdošanu u.tml. cenu pazemināšanas — gadījumos. Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra direktīvas (ES) 2019/2161, ar ko groza Padomes direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Preču cenu norādīšana speciālajos piedāvājumos
Ilustrācija: © alexdndz — stock.adobe.com
Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Laila Kelmere,
praktizējoša grāmatvede,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un
finanšu koledžas docente
Foto: Aivars Siliņš

2022. gada 28. maijā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (turpmāk — MK) 18.05.1999. noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" (turpmāk — MK noteikumi Nr. 178), ar kuriem precizētas un papildinātas normas saistībā ar preču cenu korektu norādīšanu speciālo piedāvājumu — atlaižu, samazinātas cenas kampaņu, izpārdošanu u.tml. cenu pazemināšanas — gadījumos.

Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra direktīvas (ES) 2019/2161, ar ko groza Padomes direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu (turpmāk — Direktīva 2019/2161) atsevišķu normu pārņemšanu.

2018. gada 11. aprīlī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par nepieciešamību modernizēt vairākas direktīvas, un 2019. gada 27. novembrī tika publicēta Direktīva 2019/2161. Priekšlikuma visaptverošais mērķis ir nodrošināt augstu līmeni patērētāju tiesību aizsardzībai Eiropas Savienībā, kā arī modernizēt normatīvos aktus, ņemot vērā attīstības tendences, un aizsargāt patērētājus no pārkāpumiem, radot pārliecību par patērētāju tiesību efektivitāti.

Preču un pakalpojumu cenu korekta norādīšana sniedz svarīgu informāciju un iespēju patērētājiem, pieņemot lēmumu par darījuma slēgšanu, veikt cenu salīdzināšanu gan dažādām līdzvērtīgām precēm/ pakalpojumiem, gan vienai precei dažādās tirdzniecības vietās vai vienā tirdzniecības vietā dažādos laika posmos. Pareiza informācija nāk par labu patērētāju aizsardzībai un veselīgas konkurences radīšanai uzņēmumu un preču starpā.

Patlaban MK noteikumi Nr. 178 nosaka — ja izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides, precēm un pakalpojumiem skaidri norāda sākotnējo cenu un cenu pēc tās pazemināšanas.

No maija beigām šī norma būs sadalīta divās daļās un atsevišķs regulējums attieksies uz precēm un atsevišķs — uz pakalpojumiem.

Sākot ar 28. maiju, ja izsludināta izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides, precēm skaidri norāda sākotnējo cenu, ko pārdevējs piemērojis noteiktā laikposmā pirms cenas samazinājuma piemērošanas un cenu pēc tās pazemināšanas.

Sākotnējā ir viszemākā cena, ko pārdevējs piedāvājis ikvienam patērētājam pēdējo 30 dienu laikā pirms cenas pazemināšanas vai atlaides piemērošanas.

Tātad ir parādījies laika periods — 30 dienas pirms cenas pazemināšanas vai atlaides piemērošanas.

Šādas normas mērķis ir novērst to, ka pārdevēji mākslīgi "uzpūš" salīdzināmo cenu un uzrāda viltus cenu samazinājumus (piemēram, paaugstina cenu uz īsu periodu, lai pēc tam to samazinātu, uzrādot to kā ļoti ievērojamu cenu samazinājumu), tādējādi maldina patērētājus par atlaides summu.

Līdz šim nacionālā līmenī tas tika regulēts ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk — PTAC) izstrādātajām vadlīnijām "Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanai", kurās ir noteikts, ka cenu nedrīkst mākslīgi paaugstināt neilgu laiku pirms speciālo piedāvājumu izsludināšanas. PTAC arī norāda, ka izstrādātās vadlīnijas nav oficiāla tiesību normu interpretācija, bet ir PTAC kā uzraudzības iestādes viedoklis par tiesību normu interpretāciju. Tagad tas ir iestrādāts arī MK noteikumos.

Likumdevējs uzskata, ka šādas normas ieviešana palielinās pārredzamību un nodrošinās, ka, paziņojot par cenu samazinājumu, patērētāji tiešām faktiski maksā mazāk par preci un salīdzināmā cena ir reāla, nevis tikai mārketinga līdzeklis, lai samazinājumu padarītu pievilcīgu pircējiem.

Līdz ar regulējuma ieviešanu pārdevēja brīvība mainīt cenu, tostarp tieši pirms cenas samazināšanas, netiek ierobežota. Bet tiek paredzēts, ka pārdevējs cenu samazinājuma sākumā norāda korektas atsauces uz sākotnējo (pamata) cenu, kas ir viszemākā pēdējo 30 dienu laikā pirms cenas samazināšanas.

cenu leibelis
Ilustrācija: © DN6 — stock.adobe.com

Mazliet par definīcijām

Patērētāju tiesību aizsardzības likums sniedz definīciju jēdzienam "prece", un šī jēdziena definīcija precizēta jau 2022. gada 15. martā un nosaka, ka  prece ir jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod patērētājam, izņemot lietu, kuru pārdod tiesas nolēmuma vai tiesneša lēmuma izpildes procesā vai saskaņā ar valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā, vai saskaņā ar komercķīlu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā. Digitālais saturs kopā ar materiālo datu nesēju un jebkādi materiāli kustami priekšmeti, kas ietver digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu vai ir savstarpēji saistīti ar to tādā veidā, ka minētā digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neesība neļautu precēm pildīt savas funkcijas, uzskatāmi par preci.

MK noteikumos Nr. 178 lietotā jēdziena "sākotnējā cena" tvērumā ir pamata cena, par kuru preci var iegādāties ikviens pircējs, neesot īpašā lojalitātes programmā vai kategorijā. Norādāmā sākotnējā cena ir viena zemākā cena 30 dienu laikā, kas attiecas uz visiem.

Likumdevējs norāda, ka nebūtu norādāmas atšķirīgas sākotnējās cenas lojalitātes klientiem ar klientu kartēm un dažādām klientu grupām — pensionāriem, skolēniem, daudzbērnu ģimenēm — un pārējiem klientiem, jo tas var novest pie lielas neskaidrības, piemēram, vienai precei veidotos četras atšķirīgas sākotnējās cenas. Līdz ar to, ja ir izlikts paziņojums par preces akciju, tad arī lojalitātes klientiem attiecīgā akcijas cena ir kā visiem — lojalitātes cena, ja tāda bija, attiecīgi beidz pastāvēt, jo to aizstāj parastā cena un jaunā akcija. Regulējums neattiecas uz gadījumiem, kad klientu lojalitātes programmu ietvaros tiek piedāvātas atlaižu kartes, kas patērētājam dod tiesības uz cenu atlaidi visiem produktiem vai noteiktiem produktiem pastāvīgi (vai ievērojamā laika periodā, piemēram, seši mēneši, viens gads utt.) vai nodrošina cenu samazinājumu īpašos gadījumos šim patērētājam, piemēram, patērētāja dzimšanas dienā.

Normatīvajā aktā ietvertais regulējums neattiecas uz vispārīgiem reklāmas paziņojumiem, kas varētu attiekties uz visām pārdotajām precēm vai noteiktām preču kategorijām, piemēram, apgalvojumi: labākās /zemākās cenas. Ņemot vērā, ka šādos apgalvojumos nav iekļauts konkrēts izmērāms paziņojums par cenu samazināšanu. Turpretī vispārīgiem reklāmas paziņojumiem, kas norāda izmērāmu cenu samazinājumu, kas aptver vai nu visas tirgotās preces (piemēram, tikai šodien 20% atlaide visam), vai noteiktas preču kategorijas (piemēram, šonedēļ 20% atlaide ziemas kolekcijai), ir attiecināms noteiktais regulējums un ir skaidri jānorāda attiecīgo preču sākotnējā cena un šīm cenām jābūt viszemākajām, kas piemērotas pēdējo 30 dienu laikā pirms cenu samazinājuma piemērošanas.

Svarīgi — ja viens un tas pats pārdevējs pārdod preces dažādos fiziskos vai tiešsaistes veikalos, kā sākotnējā cena ir jānorāda cena, kas tiek piemērota konkrētajā attiecīgajā veikalā vai tirdzniecības vietā/vietnē.

Ja izsludināta izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides ar vispārīgiem izmērāmiem cenu samazināšanas paziņojumiem, kas aptver plašu preču klāstu vai specifisku patērētāju grupu, skaidri norāda sākotnējo cenu, bet cena pēc tās pazemināšanas nav jānorāda.

Lai neradītu nesamērīgu slogu komersantam masveidīgu, bet īsa perioda akciju rīkošanā, šādiem plašu preču klāsta vispārīgu izmērāmu cenu samazināšanas paziņojumu gadījumiem, piemērojams izņēmums un netiek prasīta katras preces gala cenas pēc tās pazemināšanas norādīšana. Proti, uz cenu pazemināšanas situācijām, kurās tiek piedāvāti vispārināti un nekonkretizēti preču piedāvājumi (piemēram, 20% atlaides visām precēm, 20% atlaides preču grupai, visas vasaras sezonas preces par puscenu u.tml.), nav obligāta prasība norādīt cenu pēc tās pazemināšanas uz katras preces, ievērojot paredzēto atlaides cenas apmēra noteikšanas principu, proti, tiek norādīta korekta katras preces sākotnējā cena pirms pazemināšanas un akcijas paziņojumā minētais ļauj vienkārši matemātiski aprēķināt atlaidi un gala cenu.

Izmantojot Direktīvā 2019/2161 piešķirto rīcības brīvību, MK noteikumos Nr. 178 paredzēts izņēmumu regulējums attiecībā uz:

  1. precēm, kuras var ātri sabojāties (derīguma termiņš tuvojas);
  2. jaunajām precēm, kas ir piedāvātas tirgū mazāk nekā 30 dienas;
  3. izpārdošanām ar cenas samazinājuma pakāpenisku palielināšanu.

Ja izsludināta izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides, precēm, kas ātri bojājas vai kam drīz beigsies derīguma termiņš, sākotnējā cena nav jānorāda. Šādā gadījumā skaidri norāda cenu pēc tās pazemināšanas.

Ar precēm, kas ātri bojājas, saprotams, piemēram, pārtika un dzērieni ar īsu derīguma termiņu, ieskaitot tādus, kas jāuzglabā ledusskapī, kā piens un gaļa, gatavi/pagatavoti ēdieni, tostarp svaigi ceptas smalkmaizītes. Attiecīgais izņēmuma punkts nav attiecināms uz sezonalitātes precēm, kā tematiskas svētku dekorācijas vai sezonas apģērbi un aksesuāri, kas pēc būtības, sezonai beidzoties, zaudē aktualitāti, bet pēc objektīviem kritērijiem nevar pamatot to "sabojāšanos".

Ja prece ir bijusi tirdzniecībā konkrētajā tirdzniecības vietā mazāk nekā 30 dienas, sākotnējā ir viszemākā cena, ko pārdevējs piemērojis pēdējo septiņu dienu laikā pirms cenas pazemināšanas vai atlaides piemērošanas.

Attiecībā uz jaunajām precēm, kas ir bijušas tirgū mazāk nekā 30 dienas, noteikts izņēmums, ka, attiecīgajā gadījumā piemērojot atlaidi, sākotnējā cena ir viszemākā cena, ko pārdevējs piemērojis pēdējo septiņu, nevis 30 dienu laikā pirms cenas pazemināšanas vai atlaides piemērošanas. Tas nozīmē, ka šajās septiņās dienās, kopš prece ir palaista tirgū, pārdevējs nosaka un patērētāju iepazīstina ar pamata cenu jaunajai precei. Tai pašā laikā regulējums neliedz arī šo septiņu dienu ietvaros paaugstināt cenu, ja tā ir daļa no komersanta mārketinga stratēģijas, bet jebkurā gadījumā, ja pēc septiņām dienām tiks piemērota atlaide, tā tiks piemērota un norādīta no šajās septiņās dienās zemākās norādītās cenas.

Pieaugošs preču cenas samazinājums ir atļauts izpārdošanas ietvaros, nodrošinot, ka katrā cenas samazināšanas paziņojumā tiek norādīta sākotnējā cena, kas pastāvējusi pirms pirmā cenas samazinājuma piemērošanas, bez cenas samazinājuma.

Ar izpārdošanu MK noteikumu Nr. 178 ietvaros saprotama pārdodamo preču cenu pazemināšana, lai pilnībā izpārdotu visas attiecīgās preces vai konkrētas sortimenta daļas, nepievienojot jaunas preces, tādējādi pilnībā izņemot konkrētās preces no piedāvājuma sortimenta.

Attiecībā uz pakalpojuma cenas norādīšanu cenu pazemināšanas vai atlaižu gadījumā MK noteikumos Nr. 178 ir tehnisks labojums, šo regulējumu iekļaujot MK noteikumu nodaļā "Pakalpojumu cenas norādīšana" un nosakot — ja izsludināta cenu pazemināšana vai atlaides pakalpojumiem, tostarp digitāliem pakalpojumiem vai digitālam saturam, skaidri norāda cenu pirms un pēc pazemināšanas.

Šo grozījumu izstrādē un apspriešanā sabiedrības līdzdalība un informēšana tika nodrošināta, nosūtot projektu nozarei viedokļa sniegšanai un ievietojot normatīvā akta grozījumu projektu Ekonomikas ministrijas un Ministru kabineta tīmekļa vietnēs.

Sabiedrības līdzdalības rezultātā Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija neatbalstīja prasību, ka, ja tiek izsludināta cenu pazemināšana vai atlaides, skaidri jānorāda sākotnējā cena, proti, viszemākā cena, ko pārdevējs piemērojis pēdējo 30 dienu laikā pirms cenas samazinājuma piemērošanas. Asociācija norādīja, ka pēc šāda regulējuma tirgotāji, iespējams, atteiksies no patērētājiem izdevīgām preču grupu atlaidēm (piemēram, visām zeķbiksēm — 40% atlaide no sākotnējās cenas), jo tas radīs papildu apgrūtinājumu pārliecināties par katras konkrētās preces cenu izmaiņām un zemāko cenu 30 dienu periodā.

Uz šo iebildumu Ekonomikas ministrija norāda, ka regulējums pārņemts no Direktīvas 2019/2161, līdz ar to nav iespējams atteikties no šī principa ieviešanas. Vienlaikus tiek izmantota Direktīvā 2019/2161 paredzētā rīcības brīvība, nosakot attiecīgus izņēmumus no šī principa, piemēram, precēm, kas ātri bojājas. Papildu sloga mazināšanai plaša preču klāsta vispārīgu cenu samazināšanas paziņojumu gadījumos paredzēts, ka netiek prasīta katras preces gala cenas ar piemēroto atlaidi norādīšana.

Reizēm it kā laba un pareiza mērķa vārdā rodas grūti izpildāms regulējums atsevišķos gadījumos. Jācer, ka PTAC papildinās iepriekš minētās vadlīnijas ar piemēriem par laika faktora piemērošanu dažādās situācijās.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada maija (485.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: