0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSPret uzturlīdzekļu nemaksātājiem plāno izturēsies saudzīgāk, cerot uz labprātīgu parāda nomaksu

Pret uzturlīdzekļu nemaksātājiem plāno izturēsies saudzīgāk, cerot uz labprātīgu parāda nomaksu

Pēc Tieslietu ministrijas sagatavotā likumprojekta

(0)

Foto: Leonid Mamchenkov on Visualhunt.com / CC BY

Uzturlīdzekļu parāda lietas turpmāk varētu nodot ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem – to paredz Ministru kabineta 13. oktobra sēdē valdības atbalstītais Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā”. Ministrija rosina noteikt arī papildu ierobežojumus uzturlīdzekļu nemaksātājiem – liegt spēlēt azartspēles. Plānots, ka regulējums stāsies spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācija vecāku vietā katru mēnesi izmaksā aptuveni 4,7 miljonus eiro bērnu uzturam.

Kopējās uzturlīdzekļu nemaksātāju parādsaistības pret valsti ir vairāk nekā 369 miljoni eiro.

UGF apkopotā statistika liecina, ka 2020. gada septembrī UGF administrācija izmaksāja uzturlīdzekļus 28 518 iesniedzējiem un ar fonda izmaksātajiem uzturlīdzekļiem nodrošināja 38 988 bērnus, izmaksājot uzturlīdzekļus 4 639 972 eiro apmērā. Regresa kārtībā UGF administrācijai septembrī izdevās atgūt iepriekš izmaksātos uzturlīdzekļus 1 087 948 eiro apmērā. Septembrī UGF administrācijā tika saņemti vēl 1 158 jauni iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu.

Kad var pieprasīt uzturlīdzekļus no UGF?

Atgādinām, ka ar UGF līdzekļiem tiek nodrošināti bērni līdz pilngadības sasniegšanai, kā arī personas pēc pilngadības sasniegšanas, ja tās turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja:

 • 1) vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus vismaz Ministru kabineta noteiktajā no UGF izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērā un nepastāv kāds no UGF likuma 11. panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem;
 • 2) parādnieks nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā (vienošanās par uzturlīdzekļiem) un no zvērināta tiesu izpildītāja  saņemtas ziņas, ka parādnieks nav paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā ieskaitījis tiesu izpildītāja depozīta kontā paziņojumā norādīto summu.

Kad UGF nodod parādu piedziņu tiesu izpildītājiem?

Ja uzturlīdzekļu izmaksa no UGF notiek, pamatojoties uz tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem, izpildu lietvedība pie tiesu izpildītāja jau ir uzsākta. UGF administrācija šādās izpildu lietās stājas piedzinēja vietā daļā par to uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka, kuri izmaksāti no UGF. Savukārt, ja uzturlīdzekļu izmaksa no UGF notiek administratīvā procesa ietvaros, paredz, ka gadījumā, ja parādnieks lēmumu nepilda labprātīgi vai nav noslēdzis ar UGF administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu maksājumus UGF administrācijai, tā sagatavo izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei tiesu izpildītājam.

Savukārt tiesu izpildītājs piespiedu izpildu darbības var veikt tikai tādā gadījumā, ja parādniekam ir manta vai oficiālie ienākumi, uz ko vērst piedziņu. Saskaņā ar UGF administrācijas datiem no gandrīz 40 tūkstošiem parādnieku, tikai 10 tūkstošiem ir darba vietas un attiecīgi iespēja vērst piedziņu uz darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Tāpat saskaņā ar UGF administrācijas datiem lietās, kas atrodas pie tiesu izpildītāja, maksājumi tiek saņemti aptuveni tikai 30 % lietās.  Līdz ar to, vairākumā gadījumu parādnieku lietās tiesu izpildītājam nav iespējams vērst piedziņu.

Pilotprojektā centīsies pierunāt maksāt parādu

Pilotprojekta ietvaros, kā paredz sagatavotais likumprojekts, Tieslietu ministrija iepirkuma procedūras rezultātā plāno piesaistīt uzturlīdzekļu parāda atgūšanai ārpustiesas piedziņas pakalpojuma sniedzējus. Ārpustiesas parāda atgūšanu no uzturlīdzekļu parādniekiem tiek plānots veikt pēc parāda konstatēšanas, bet pirms lēmuma par uzturlīdzekļu izmaksu nodošanu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Šī procesa piemērošana nodrošinās, ka parādniekam tiek individuāli izskaidrotas uzturlīdzekļu parāda sekas, un ļaus parādniekam laikus nokārtot savas saistības, pirms tiek īstenoti Civilprocesa likumā noteiktie piespiedu izpildes mehānismi. Parāda atgūšanas process parādniekam būtu labvēlīgāks nekā piespiedu izpilde, jo, kā norādīts likumprojekta anotācijā, process ir:

 • balstīts uz komunikāciju, vēršot parādnieka uzmanību uz potenciālajām sekām un aicinot labprātīgi izpildīt saistības. Parāda ārpustiesas atgūšanas procesā notiek intensīva un individuāla saziņa ar parādnieku. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbības pamatforma ir rakstiska vai mutiska (telefoniska) saziņa, ievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktos saziņas ierobežojumus, piemēram, pakalpojuma sniedzējam ir aizliegta agresīva saskarsme ar parādnieku, aizliegts apmeklēt parādnieku viņa darbavietā vai dzīvesvietā bez parādnieka iepriekšējas piekrišanas u.c.;
 • vērsts uz labprātīgu izpildi – netiek piemēroti piespiedu ierobežojumi, piemēram, kontu apķīlāšana, darba algas ieturējumi u.tml. Parādniekam tiek dota iespēja labprātīgi nokārtot savas saistības, kamēr notiek parādu atgūšanas process, parādniekam netiek piemēroti UGF likumā noteiktie ierobežojumi – piespiedu izpilde, nododot parādu tiesu izpildītājam un vēršot piedziņu uz parādnieka mantu un ienākumiem;
 • diskrētāks – netiek informēts darba devējs, komunikācija tiek īstenota tikai ar pašu parādnieku. Attiecīgi arī parādnieka darba devējs nav informēts par parādnieka nenokārtotām saistībām un piespiedu izpildes veikšanu;
 • lētāks – atlīdzība parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam noteikta zemāka nekā tiesu izpildītājam.

Vēlas liegt nemaksātājiem piedalīties azartspēlēs un interaktīvās izsolēs

Tieslietu ministrija plāno ieviest papildu ierobežojumu uzturlīdzekļu parādniekam izmantot azartspēļu pakalpojumus – aizliegumu spēlēt azartspēļu un izložu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās azartspēles, tostarp interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs. Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas ieskatā nav pieļaujama situācija, ka parādnieks izlieto finansiālos līdzekļus tādām aktivitātēm, kas vispirms primāri nav saistītas ar bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanu.

Projekts paredz, ka azartspēļu organizētājam būs pienākums azartspēļu organizēšanas vietā pārliecināties, vai persona nav uzturlīdzekļu parādnieks, liedzot tai atrasties spēļu organizēšanas vietā.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGF administrāciju ir ieviesusi jau šādus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem:

 • ziņas par parādnieku ir publiski pieejamas www.latvija.lv un tiek nodotas kredītinformācijas birojam;
 • parādniekam Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā minētajos gadījumos piemēro transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas izmantošanas aizliegumu;
 • parādniekam Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā minētajos gadījumos aptur šaujamieroča atļaujas darbību;
 • parādniekam piemēro kriminālatbildību par izvairīšanos no bērna uzturēšanas.

UGF administrācijas piemērotie pasākumi

Pieņemtais lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu 2018. gads 2019. gads 2020. gada janvāris – septembris KOPĀ
 

227

 

588

 

1 840

 

2 655

 

 Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmuma nepildīšanu personu var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

 

Nosūtīti iesniegumi kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai

2018. gads 2019. gads 2020.gada janvāris – septembris KOPĀ
 

269

 

680

 

398

 

1 347

Uzturlīdzekļu parādnieks var vērsties UGF administrācijā ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus (kopš 01.04.2017.)

 

Noslēgtās vienošanās

2018. gads 2019. gads 2020. gada janvāris – septembris KOPĀ
1 024 1 825 1 614 4 463

 

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Leonid Mamchenkov on Visualhunt.com / CC BY

Uzturlīdzekļu parāda lietas turpmāk varētu nodot ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem – to paredz Ministru kabineta 13. oktobra sēdē valdības atbalstītais Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā”. Ministrija rosina noteikt arī papildu ierobežojumus uzturlīdzekļu nemaksātājiem – liegt spēlēt azartspēles. Plānots, ka regulējums stāsies spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācija vecāku vietā katru mēnesi izmaksā aptuveni 4,7 miljonus eiro bērnu uzturam.

Kopējās uzturlīdzekļu nemaksātāju parādsaistības pret valsti ir vairāk nekā 369 miljoni eiro.

UGF apkopotā statistika liecina, ka 2020. gada septembrī UGF administrācija izmaksāja uzturlīdzekļus 28 518 iesniedzējiem un ar fonda izmaksātajiem uzturlīdzekļiem nodrošināja 38 988 bērnus, izmaksājot uzturlīdzekļus 4 639 972 eiro apmērā. Regresa kārtībā UGF administrācijai septembrī izdevās atgūt iepriekš izmaksātos uzturlīdzekļus 1 087 948 eiro apmērā. Septembrī UGF administrācijā tika saņemti vēl 1 158 jauni iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu.

Kad var pieprasīt uzturlīdzekļus no UGF?

Atgādinām, ka ar UGF līdzekļiem tiek nodrošināti bērni līdz pilngadības sasniegšanai, kā arī personas pēc pilngadības sasniegšanas, ja tās turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja:

 • 1) vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus vismaz Ministru kabineta noteiktajā no UGF izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērā un nepastāv kāds no UGF likuma 11. panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem;
 • 2) parādnieks nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā (vienošanās par uzturlīdzekļiem) un no zvērināta tiesu izpildītāja  saņemtas ziņas, ka parādnieks nav paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā ieskaitījis tiesu izpildītāja depozīta kontā paziņojumā norādīto summu.

Kad UGF nodod parādu piedziņu tiesu izpildītājiem?

Ja uzturlīdzekļu izmaksa no UGF notiek, pamatojoties uz tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem, izpildu lietvedība pie tiesu izpildītāja jau ir uzsākta. UGF administrācija šādās izpildu lietās stājas piedzinēja vietā daļā par to uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka, kuri izmaksāti no UGF. Savukārt, ja uzturlīdzekļu izmaksa no UGF notiek administratīvā procesa ietvaros, paredz, ka gadījumā, ja parādnieks lēmumu nepilda labprātīgi vai nav noslēdzis ar UGF administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu maksājumus UGF administrācijai, tā sagatavo izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei tiesu izpildītājam.

Savukārt tiesu izpildītājs piespiedu izpildu darbības var veikt tikai tādā gadījumā, ja parādniekam ir manta vai oficiālie ienākumi, uz ko vērst piedziņu. Saskaņā ar UGF administrācijas datiem no gandrīz 40 tūkstošiem parādnieku, tikai 10 tūkstošiem ir darba vietas un attiecīgi iespēja vērst piedziņu uz darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Tāpat saskaņā ar UGF administrācijas datiem lietās, kas atrodas pie tiesu izpildītāja, maksājumi tiek saņemti aptuveni tikai 30 % lietās.  Līdz ar to, vairākumā gadījumu parādnieku lietās tiesu izpildītājam nav iespējams vērst piedziņu.

Pilotprojektā centīsies pierunāt maksāt parādu

Pilotprojekta ietvaros, kā paredz sagatavotais likumprojekts, Tieslietu ministrija iepirkuma procedūras rezultātā plāno piesaistīt uzturlīdzekļu parāda atgūšanai ārpustiesas piedziņas pakalpojuma sniedzējus. Ārpustiesas parāda atgūšanu no uzturlīdzekļu parādniekiem tiek plānots veikt pēc parāda konstatēšanas, bet pirms lēmuma par uzturlīdzekļu izmaksu nodošanu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Šī procesa piemērošana nodrošinās, ka parādniekam tiek individuāli izskaidrotas uzturlīdzekļu parāda sekas, un ļaus parādniekam laikus nokārtot savas saistības, pirms tiek īstenoti Civilprocesa likumā noteiktie piespiedu izpildes mehānismi. Parāda atgūšanas process parādniekam būtu labvēlīgāks nekā piespiedu izpilde, jo, kā norādīts likumprojekta anotācijā, process ir:

 • balstīts uz komunikāciju, vēršot parādnieka uzmanību uz potenciālajām sekām un aicinot labprātīgi izpildīt saistības. Parāda ārpustiesas atgūšanas procesā notiek intensīva un individuāla saziņa ar parādnieku. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbības pamatforma ir rakstiska vai mutiska (telefoniska) saziņa, ievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktos saziņas ierobežojumus, piemēram, pakalpojuma sniedzējam ir aizliegta agresīva saskarsme ar parādnieku, aizliegts apmeklēt parādnieku viņa darbavietā vai dzīvesvietā bez parādnieka iepriekšējas piekrišanas u.c.;
 • vērsts uz labprātīgu izpildi – netiek piemēroti piespiedu ierobežojumi, piemēram, kontu apķīlāšana, darba algas ieturējumi u.tml. Parādniekam tiek dota iespēja labprātīgi nokārtot savas saistības, kamēr notiek parādu atgūšanas process, parādniekam netiek piemēroti UGF likumā noteiktie ierobežojumi – piespiedu izpilde, nododot parādu tiesu izpildītājam un vēršot piedziņu uz parādnieka mantu un ienākumiem;
 • diskrētāks – netiek informēts darba devējs, komunikācija tiek īstenota tikai ar pašu parādnieku. Attiecīgi arī parādnieka darba devējs nav informēts par parādnieka nenokārtotām saistībām un piespiedu izpildes veikšanu;
 • lētāks – atlīdzība parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam noteikta zemāka nekā tiesu izpildītājam.

Vēlas liegt nemaksātājiem piedalīties azartspēlēs un interaktīvās izsolēs

Tieslietu ministrija plāno ieviest papildu ierobežojumu uzturlīdzekļu parādniekam izmantot azartspēļu pakalpojumus – aizliegumu spēlēt azartspēļu un izložu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās azartspēles, tostarp interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs. Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas ieskatā nav pieļaujama situācija, ka parādnieks izlieto finansiālos līdzekļus tādām aktivitātēm, kas vispirms primāri nav saistītas ar bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanu.

Projekts paredz, ka azartspēļu organizētājam būs pienākums azartspēļu organizēšanas vietā pārliecināties, vai persona nav uzturlīdzekļu parādnieks, liedzot tai atrasties spēļu organizēšanas vietā.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGF administrāciju ir ieviesusi jau šādus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem:

 • ziņas par parādnieku ir publiski pieejamas www.latvija.lv un tiek nodotas kredītinformācijas birojam;
 • parādniekam Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā minētajos gadījumos piemēro transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas izmantošanas aizliegumu;
 • parādniekam Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā minētajos gadījumos aptur šaujamieroča atļaujas darbību;
 • parādniekam piemēro kriminālatbildību par izvairīšanos no bērna uzturēšanas.

UGF administrācijas piemērotie pasākumi

Pieņemtais lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu 2018. gads 2019. gads 2020. gada janvāris – septembris KOPĀ
 

227

 

588

 

1 840

 

2 655

 

 Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmuma nepildīšanu personu var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

 

Nosūtīti iesniegumi kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai

2018. gads 2019. gads 2020.gada janvāris – septembris KOPĀ
 

269

 

680

 

398

 

1 347

Uzturlīdzekļu parādnieks var vērsties UGF administrācijā ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus (kopš 01.04.2017.)

 

Noslēgtās vienošanās

2018. gads 2019. gads 2020. gada janvāris – septembris KOPĀ
1 024 1 825 1 614 4 463

 

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: