0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETASTIESU PRAKSEPTAC piemēro 7000 Ls sodu par negodīgu komercpraksi - neatbilstošu pakalpojuma maksas aprēķināšanu

PTAC piemēro 7000 Ls sodu par negodīgu komercpraksi – neatbilstošu pakalpojuma maksas aprēķināšanu

 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ( PTAC) 20.septembrī pieņēmis lēmumu ar kuru  atzinis par negodīgu un aizliedzis SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" īstenoto komercpraksi, kas izpaudās kā neatbilstoša atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksas aprēķināšana, un piemērojis Ls 7000 lielu administratīvo naudas sodu. SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi", sniedzot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, izraksta privātmāju īpašniekiem un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem rēķinus, kuros maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta atkarībā no konkrētajā adresē deklarēto personu skaita, nevis faktiski radītā atkritumu daudzuma. Aprēķinos netiek ņemts vērā ne lietošanā nodotā konteinera tilpums, ne atkritumu izvešanas biežums. PTAC uzsāka situācijas izvērtēšanu, pamatojoties uz personas iesniegumu. Lietas izpētes gaitā PTAC…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ( PTAC) 20.septembrī pieņēmis lēmumu ar kuru  atzinis par negodīgu un aizliedzis SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" īstenoto komercpraksi, kas izpaudās kā neatbilstoša atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksas aprēķināšana, un piemērojis Ls 7000 lielu administratīvo naudas sodu. SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi", sniedzot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, izraksta privātmāju īpašniekiem un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem rēķinus, kuros maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta atkarībā no konkrētajā adresē deklarēto personu skaita, nevis faktiski radītā atkritumu daudzuma. Aprēķinos netiek ņemts vērā ne lietošanā nodotā konteinera tilpums, ne atkritumu izvešanas biežums. PTAC uzsāka situācijas izvērtēšanu, pamatojoties uz personas iesniegumu. Lietas izpētes gaitā PTAC konstatēja, ka SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" aprēķina maksu par sniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, ņemot vērā konkrētajā nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaitu un vidējo vienas personas saražoto atkritumu daudzumu Dobeles novadā. Aprēķinos netika ņemts vērā ne konkrētai personai lietošanā nodotā konteinera tilpums, ne atkritumu izvešanas biežums. Faktiski patērētājam tika uzlikts par pienākumu norēķināties par vidējo atkritumu daudzumu, kas aprēķināts, sadalot visu novadā savākto atkritumu daudzumu uz novadā deklarēto personu skaitu, kas noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Tādējādi izveidojas situācija, kad, privātmāju īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki, kas atkritumu izvešanu organizē, piemēram, vienu reizi mēnesī, norēķinās ne tikai par savu, bet arī par to atkritumu radītāju saražotajiem atkritumiem, kas tos izved biežāk, piemēram, divas vai četras reizes mēnesī, savukārt privātmāju īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki, kas saražo un attiecīgi arī izved vairāk atkritumu, nenorēķinās par noteiktu daļu savu saražoto atkritumu. PTAC secinājis, ka SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" rīkojas neatbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām, kā arī pretēji labas ticības principam. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, no kā izriet, ka atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums norēķināties tikai par viņa paša vai viņa mājsaimniecībā dzīvojošo personu radītajiem atkritumiem. Bez tam, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas sniegtajiem viedokļiem, atzīstams, ka komersanta īstenotā komercprakse nav atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas jomā vispāratzītai godīgai tirgus praksei. PTAC konstatēja, ka SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" nedarbojas ar tāda līmeņa prasmi un rūpību, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt un kas atbilst attiecīgajā darbības jomā vispāratzītai godīgai tirgus praksei un labas ticības principam, rezultātā negatīvi ietekmējot patērētāju grupas ekonomiskās intereses, faktiski uzliekot par pienākumu apmaksāt normatīvo aktu prasībām neatbilstošus rēķinus. PTAC ar 2012.gada 20.septembra lēmumu uzlicis SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" naudas sodu 7000 Ls apmērā un tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kas tiek īstenota, aprēķinot maksu par atkritumu apsaimniekošanu atkarībā no saražotā sadzīves atkritumu normatīvā daudzuma vienam cilvēkam mēnesī un konkrētajā nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaita.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: