0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

Maksātnespējas procesā tiesai jāņem vērā parādnieka ienākumu apmērs

Augstākās tiesas Senāts atcēlis Rīgas rajona tiesas lēmumu, ar kuru apstiprināti maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi. Senāts nepiekrīt protestā paustajam viedoklim, ka...

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par tiesībām atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem kapitāldaļu iegādē

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” (iepriekšējais nosaukums –SIA „Space”)...

Tiesa atzīst, ka kreditoram ir tiesības vērst savu prasījumu pret dāvinātu nekustamo īpašumu

Senāta Civillietu departaments, izskatot civillietu paplašinātā – 11 senatoru – sastāvā, 25. februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr.SKC-32/2021 (C33525715)), atzīstot akciju sabiedrības...

Augstākā tiesa atzīst par pareizu nodokļu pārmaksas aizturēšanu, ja lēmuma pieņemšanas brīdī tam ir radies pamats

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu un pieteicējai...

Kredīta pagarināšanas izmaksas uzskatāmas par kredīta kopējām izmaksām

Ar 2020.gada 22. decembra un 2021. gada 28. janvāra nolēmumiem, Latvijas Republikas Senāts ir atstājis spēkā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumus par kredīta...

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas sekas attiecībā uz likumisko procentu prasījumu

Ar juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums, atzinis Latvijas Republikas Senāta...

Tiesa par diskriminējošu atzīst darba devēja prasību pēc noteiktas izziņas iesniegšanu par invaliditātes atzīšanu

Eiropas Savienības Tiesa  (turpmāk - Tiesa) 26. janvārī ir pieņēmusi spriedumu lietā C-16/19 (Spriedums lietā C-16/19, VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny...

Vai valsts var ierobežot norēķinus skaidrā naudā ar valsts iestādi?

Eirozonas dalībvalsts var noteikt, ka tās valsts pārvaldei ir pienākums pieņemt maksājumus skaidrā naudā, taču tā var arī ierobežot šādu maksājumu veikšanas iespējas sabiedrības...

Jautājums par darba svētku dienā apmaksu nodots Satversmes tiesai

Valmieras Administratīvā rajona tiesa 22.janvārī pieņēma lēmumu iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās...

Iestāde līgumsodu var uzlikt tikai tad, ja šāda iespēja pieļauta attiecīgā līguma slēgšanu regulējošās tiesību normās

Senāta Administratīvo lietu departaments, izskatot lietu Nr. SKA-149/2021; A420234817 15. janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Vides aizsardzības un...

Atceļ spriedumu, kas liedz pieprasīt vecuma pensiju par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, ja dzīvo ASV

Senāta Administratīvo lietu departaments 23. decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-109/2020; A420132016), ar kuru bija noraidīts prasījums par vecuma pensijas piešķiršanu personai,...

Liedzot piedalīties interaktīvajās azartspēlēs, likumdevējs ierobežojis no azartspēlēm neatkarīgu cilvēku pamattiesības

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: