0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

Programmatūru, kas samazina auto emisiju kontroles sistēmas efektivitāti, ir aizliegts izmantot

Ar dīzeļdegvielu darbināmos transportlīdzekļos instalēta programmatūra, kas samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti pie ierastām temperatūrām un gada lielāko daļu, ir uzskatāma par aizliegtu pārveidošanas...

Kam ir jāizmaksā zaudējumu atlīdzība ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai?

Kriminālprocesā no vainīgās personas var tikt piedzīti tie zaudējumi, kuri netiek atlīdzināti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašniekuciviltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu (turpmāk - OCTA...

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par Kombinētās nomenklatūras piemērošanu un attiecīgās muitas nodokļa likmes aprēķinu

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 1. jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējas SIA Prodex strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par ievestajām precēm...

Apstrīdēšanas procesā no jauna aprēķinātam nodoklim soda naudu vairs nedrīkst aprēķināt

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 2022. gada 15. februāra Rīcības sēdē pieņēmis lēmumu lietā SKA-556/2022, kurā uzsvēris, ka apstrīdēšanas procesā Valsts ieņēmumu dienests...

Arodbiedrībām, aizstāvot savu biedru intereses, nav pienākuma būt lojālām pret darba devēju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) 2. jūnijā ir pasludinājusi spriedumu lietā Straume pret Latviju, secinot, ka ir noticis Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija)...

Ko iesākt ar nenomaksātu IIN fiziskās personas maksātnespējas laikā?

Senāta Administratīvo lietu departaments 26. maijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmums par papildus budžetā maksājamo iedzīvotāju ienākuma...

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija maksātnespējas procesa ietvaros nepārkāpj tiesiskās vienlīdzības principu attiecībā uz kreditoru

Satversmes tiesa  23. maijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021‑18‑01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas...

Senāts parāda piedziņu par zemes piespiedu nomu atzīst par negodīgu komercpraksi

Administratīvo lietu departaments 17. maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicējai – SIA “Vienotais norēķinu centrs” – uzlikts naudas sods 2000 eiro...

PVN piemērošana darījumam, ja preces patiesībā nav saņēmis rēķinā norādītais darījumu partneris

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2021. gada 16. novembra spriedums lietā Nr. SKA-713/2021 pieņemts, izskatot lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz zemnieku saimniecības...

Senāts iebilst pret nosacīta kriminālsoda piemērošanu nodokļu lielā apmērā izkrāpšanas lietā

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 29. aprīlī krimināllietā apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā, atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu daļā...

Tiesai no jauna jāvērtē VID atteikums izmantot vietējās muitošanas un vienkāršotās deklarēšanas procedūru atļauju

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 19. aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmuma atcelšanu (spriedums...

Par nepamatotu atzīst VID prasību atmaksāt PVN, ja veikti secīgi darījumi preču importēšanai un transportēšanai uz citu ES dalībvalsti

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 19. aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmums atzīts par prettiesisku, kā...

Jauni tiesu prakses apkopojumi maksātnespējas procesa piemērošanas jomā

Latvijas Republikas Senāts informē, ka papildināts ar pēdējo trīs gadu judikatūras atziņām Senāta Civillietu departamenta tiesu prakses apkopojums par fizisko un juridisko personu maksātnespēju...

Skaidro kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas praksi

Augstākajā tiesā sagatavots Senāta prakses apkopojums ar Administratīvo lietu departamenta un Civillietu departamenta atziņām - “Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: