TIESU PRAKSE

Senāts izšķir strīdu par apliekamās un neapliekamās kompensācijas par darba brauciena izdevumiem daļas noteikšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 30. septembrī ir pieņēmis spriedumu lietā Nr. A420397914, SKA-20/2019, kurā skatīts jautājums par ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamās un...

Tiesības samazināt PVN bāzi darījumu partnera nemaksāšanas gadījumā

(ES Tiesa) pirmā palāta 2017. gada 23. novembrī izskatīja lietu C‑246/16, kurā izteikts lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu tiesvedībā starp Enzo Di Maura un Agenzia...

VID prakse, liedzot atskaitīt priekšnodokli, varētu neatbilst EK direktīvai

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 17.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – SIA “Kuršu zeme” – pieteikums par Valsts ieņēmumu...

Nozīmīgākie Senāta lēmumi būvniecības lietās  apkopoti tiesu prakses pētījumā

Senāta Administratīvo lietu departaments ir apkopojis un publiskojis tiesu praksi būvniecības lietās. Apkopojumā ietverti nozīmīgākie Senāta nolēmumi laikā no 2013. līdz 2018.gadam, izņemot tie...

PVN bāzē ietilpst tikai tie nodokļu maksājumi, kas ir tiešā saiknē ar sniegto pakalpojumu

Aprēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN) valsts zemes nomas darījumam, izdevumi par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ar PVN apliekamajā vērtībā nav ietverami, secinājis Senāta Civillietu...

Pastāvīga darbinieku videonovērošana pārkāpj personas datu aizsardzību

Transportlīdzekļu vadītāju nepārtrauktu videonovērošanu, atrodoties pie transportlīdzekļa stūres, pārkāpj transportlīdzekļu vadītāju tiesības uz privātas dzīves neaizskaramību, atzinusi Datu valsts inspekcija. Rīgas Administratīvā rajona tiesa 10....

Attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu aprēķināšanu pie summēta darba laika

Darba likuma pantu par summēto darba laiku interpretāciju atklāj Senāta Administratīvo lietu departamenta 2019. gada 5. jūlija spriedums lietā Nr. A420213917, SKA-794/2019. Spriedumam ir...

Ar jaunāko tiesu praksi papildinātas Senāta atziņas administratīvo tiesību jomā

Augstākā tiesa aktualizējusi Senāta tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem. Tajā strukturēti apkopotas Senāta atziņas par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem, un tas...

Senāts liek apelācijas tiesai vēlreiz vērtēt AKKA/LAA un “TV Play Baltics” strīdu par autortiesību atlīdzību

Senāts š.g. 19.augustā atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 20.decembra spriedumu, ar kuru apmierināta biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk...

Vai pieļaujami būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pēc līguma noslēgšanas?

Atbildes uz jautājumiem par būtisku iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību sniegtas Senāta (Augstākās tiesas) Administratīvo lietu departaments 2019. gada 20. jūnija spriedumā (lieta SKA-869/2019). Lielu objektu...

Kad var uzskatīt, ka notikusi uzņēmuma pāreja, kas kā darījums nav apliekams ar PVN?

Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmumā lietā Nr. SKA-631/2019 secinātais: lai atzītu uzņēmuma pārejas faktu un secinātu, ka ir notikusi uzņēmuma vai uzņēmuma patstāvīgas daļas...

Lai pieprasītu vecuma pensiju, personai jāapliecina, ka dzīvo Latvijā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19. jūlijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-61/2019), ar kuru pieteicējai atteikts piešķirt vecuma pensiju sakarā...

Turpinot lietot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas politikai. Lasīt vairāk...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close