0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

Uz apsūdzēto sola nonāk arī pašvaldības uzņēmuma kasiere un galvenā grāmatvede

Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departaments 2021. gada 29. decembrī atstāja negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru  pašvaldības SIA Ventspils siltums trīs bijušās darbinieces atzītas par...

Tiesai konkurences ierobežojumu gadījumā jāvērtē, cik būtiskas sekas tie rada

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 2021. gada 22. decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu (lieta...

IIN apliekamā ienākuma noteikšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem atzīst par Satversmes normām neatbilstošu

Satversmes tiesa 7. janvārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑06‑01 „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas...

Par tīšu kārtējo nodokļu nemaksāšanu uzņēmējam piespriests kriminālsods

Senāta Krimināllietu departaments 15. decembrī krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas (lieta Nr. SKK-97/2021 (15830017116)) atstāja negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts...

Noteic, kā piedziņas lietās noteikt procentus par laiku līdz sprieduma izpildei

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departamenta senatoru kopsapulce 15. decembrī konstatēja, ka ir izveidojusies atšķirīga tiesu prakse jautājumā par procentu noteikšanu, kurus prasītājam naudas summas...

Tiesai jāizvērtē apsūdzētā iespējas samaksāt noteikto naudas sodu un iespējas gūt paredzamus ienākumus

Senāta Krimināllietu departaments 15. decembrī krimināllietā (Nr. SKK-153/2021 (15830110509)) par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā atcēla...

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nedrīkst ierobežot pēc to piešķiršanas

Satversmes tiesa 2021. gada 3. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑12‑03 “Par Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 “Nekustamā īpašuma...

Informācijas publiskošana par personas ceļu satiksmes pārkāpumu soda punktiem aizskar personas privātumu

Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrā daļa, ciktāl tā noteic, ka informācija par pārkāpumu ceļu satiksmē uzskaites punktiem ir vispārpieejama informācija, atzīta par neatbilstošu...

Riska personu sarakstā nevar iekļaut tikai par nodokļu parāda faktu

Lai iekļautu personu riska personu sarakstā, nepietiek tikai konstatēt, ka personas darbības laikā konkrētajam uzņēmumam izveidojās nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 EUR, un...

Pieredzes prasības neierobežo piegādātāju brīvu konkurenci iepirkumos

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 28. oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma atzīšanu...

Darba strīdus, kas nav saistīti ar amatpersonu, jāskata civilprocesuālajā kārtībā

Izšķirot jautājumu par valsts iestādes darbinieka un darba devēja strīda izskatīšanu administratīvajā vai civilprocesuālajā kārtībā, noteicošais ir tas, kādas tiesiskās attiecības – darba vai...

Senāts: patvaļīga dzīvokļa apvienošana nevar būt par iemeslu IIN atcelšanai tā pārdošanas gadījumā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 8.oktobrī izskatīja lietu privātpersonas strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu saistībā ar noteikto pienākumu samaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: