0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

TIESU PRAKSE

VID neizdodas panākt audita laikā neiesniegtu pierādījumu neņemšanu vērā tiesvedībā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments atstājis negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atceļot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par pieteicējam konstatēto slēpto ienākumu un saistībā ar...

Satversmes tiesa noraida sūdzību par vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta izmaksas ilgumu priekšlaikus dzimuša bērna gadījumā

Satversmes tiesa 2020. gada 19. novembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā „Par likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta ceturtās daļas 2. punkta un Valsts sociālo...

Tiesai vēlreiz būs jāskata lietu par akcīzes nodokļa pārmaksu, ja nav gūts apstiprinājums par darījuma esību vai nodokļa samaksu citā dalībvalstī

Senāta Administratīvo lietu departaments 23. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu (lieta Nr. SKA-346/2020; A420575812). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas...

Senāts liek pārskatīt lēmumu par ēku iegādes vērtību un VID noteikto nodokli

Senāta Administratīvo lietu departaments 10. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-33/2020; A420174816) par pieteicējam noteikto kapitāla pieauguma nodokli nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā....

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā

Senāta Administratīvo lietu departaments 4.novembrī lietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par...

Valsts nodevas būs jāatmaksā triju gadu termiņā no brīža, kad rodas iespēja to prasīt, nevis no iemaksāšanas budžetā dienas

Satversmes tiesa 2. novembrī pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2020-14-01 “Par Civilprocesa likuma 37. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam...

Vai ievedmuitas nodokļa parāda rašanās automātiski nozīmē arī pienākumu nomaksāt PVN?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 123.panta piektās daļas mērķis ir noteikt pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas brīdi, nevis regulēt gadījumus, kad iekasējams pievienotās vērtības nodoklis. Proti,...

Senāts atzīst, ka maksātnespējas administratoram nav sniedzamas ziņas par juridiskas personas bijušā valdes locekļa kredītsaistībām

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19. oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-394/2020; A420214118), ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma...

Tiesai vēlreiz jāskata strīds, vai noziedzīgi iegūtos līdzekļus var izmantot VID prasījumam nodokļu parāda segšanai

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 17. septembrī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019....

Satversmes tiesa vērtēs likuma normas, kas ierobežo pakārtoto saistību kreditora tiesības saņemt aizdevuma pamatsummas atmaksu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 9. septembrī ierosinājusi lietu “Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmās daļas un 8.1 panta otrās un trešās daļas atbilstību...

Vai pašnodarbinātības periods ir ieskaitāms darba stāžā, pieprasot izdienas pensiju?

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020. gada 30. jūnija spriedumā (lietā Nr. A420257517, SKA-300/2020) izteikta tēze, ka likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas...

Aktualizēta judikatūra publisko iepirkumu lietās

Augstākā tiesa aktualizējusi tiesu prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās, papildinot to ar atziņām, kas sniegtas Senāta nolēmumos no 2017. gada jūlija līdz 2020. gada...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: