0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

Būvniecības līgumā noteiktās ieturējuma naudas atprasījumu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departaments 14. septembrī, paplašinātā – 11 senatoru sastāvā – izskatīja Daugavpils pilsētas domes kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu, ar...

Senāts atzīst par pamatotu VID lēmumu par muitas parāda piedziņu no galvotāja

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 7. septembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par muitas parāda piedziņu no galvotāja. Senāts atzina par pareizu...

Iespēja iepazīties ar Senāta atziņām mantojuma tiesību jautājumos

Lai tiesību normu piemērotājiem sniegt pārskatu par Latvijas Republikas Senāta tiesu prakses atziņām ar mantojuma tiesībām saistītu jautājumu izlemšanā, Augstākā tiesa sagatavojusi apkopojumu Tiesu...

Aktualizēta Senāta prakse patērētāju tiesību aizsardzības jomā

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa aktualizējusi Senāta Civillietu departamenta prakses apkopojumu patērētāju tiesību aizsardzības jomā - “Patērētāju tiesību aizsardzība 2014. – 2021....

Tiesības saņemt atlīdzinājumu, ja rēķinu par juridiskās palīdzības sniegšanu ir apmaksājusi cita persona

Lai personai, kurai ir sniegta palīdzība, būtu tiesības atgūt izdevumus apstākļos, kad rēķinu par viņai sniegto juridisko palīdzību ir samaksājis kāds cits, nepietiek secināt,...

Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude, tostarp, novērtēšana “mazajos” iepirkumos

Latvijas Republikas Senāts pieņēmis lēmumu lietā SKA-252/2021, kurā izteicis tēzi, ka "Publisko iepirkumu likuma 53. pantā paredzētā šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudes procedūra ir...

Senāta atziņas par nodokļu jautājumiem, kas atbilst vai neatbilst prasījumiem administratīvajās tiesās

Jūlijā aktualizēts Latvijas Republikas Senāta tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem prasījumiem. Apkopojuma pamatā ir lēmumi, kurus ir pieņēmis Senāta Administratīvo lietu departaments...

Iepirkumā pretendents informāciju var precizēt, ja tā nenoved pie piedāvājuma grozīšanas

Senāta Administratīvo lietu departaments 18.jūnijā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – SIA “Velve” – pieteikums un atcelts Iepirkumu uzraudzības biroja...

Apkopoti Senāta 2020. gada būtiskāko nolēmumu kopsavilkumi

Izdota gadagrāmata Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2020, kas ir veidots atšķirīgi nekā iepriekš izdotie krājumi. Gadagrāmatā publicēts būtiskāko nolēmumu kopsavilkumus, īpaši izceļot...

Apkopota tiesu prakse par tiesībām vērsties administratīvajā tiesā

Latvijas Republikas Senāts ir apkopojis savu tiesu praksi jautājumā par personas tiesībām vērsties administratīvajā tiesā ar pieteikumu par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku un...

Satversmes tiesa: ierobežojums pakārtoto saistību kreditora tiesībām saņemt aizdevuma pamatsummas atmaksu atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 27. maijā pieņēmusi spriedumu lietā, kas ierosināta pēc bijušā "Parex" bankas īpašnieka Rema Kargina prasības - par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma pantu...

Senāts atceļ Konkurences padomes sodu par autotirgotāju asociācijas iespējamo aizliegto vienošanos

Senāta Administratīvo lietu departaments 21. maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-7/2021; A43012014), ar kuru atcelts Konkurences padomes lēmums par naudas soda...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: