0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESU PRAKSE

Apkopoti Senāta 2020. gada būtiskāko nolēmumu kopsavilkumi

Izdota gadagrāmata Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2020, kas ir veidots atšķirīgi nekā iepriekš izdotie krājumi. Gadagrāmatā publicēts būtiskāko nolēmumu kopsavilkumus, īpaši izceļot...

Apkopota tiesu prakse par tiesībām vērsties administratīvajā tiesā

Latvijas Republikas Senāts ir apkopojis savu tiesu praksi jautājumā par personas tiesībām vērsties administratīvajā tiesā ar pieteikumu par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku un...

Satversmes tiesa: ierobežojums pakārtoto saistību kreditora tiesībām saņemt aizdevuma pamatsummas atmaksu atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 27. maijā pieņēmusi spriedumu lietā, kas ierosināta pēc bijušā "Parex" bankas īpašnieka Rema Kargina prasības - par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma pantu...

Senāts atceļ Konkurences padomes sodu par autotirgotāju asociācijas iespējamo aizliegto vienošanos

Senāta Administratīvo lietu departaments 21. maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-7/2021; A43012014), ar kuru atcelts Konkurences padomes lēmums par naudas soda...

Bezdarbnieka pabalstu bērna kopšanas atvaļinājumā nepiešķir, ja bērns vecāks par pusotru gadu

Augstākās Tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 30.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu personai, kura bezdarbnieka statusu...

Dzīvokļu īpašnieku kopībai nav jāatbild par dzīvokļu īpašnieku individuālajiem komunālajiem parādiem

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā paplašinātā sastāvā (kopsēdē), 22. aprīlī atcēla Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 10.aprīļa spriedumu (lieta...

Arī netieši pierādījumi var norādīt uz darījumu faktisko neesību un informētību par iesaistīšanos nodokļu shēmās

Senāta Administratīvo lietu departaments 12. martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA “VIA” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmuma atcelšanu...

VID lēmumu nepiemērot samazinātu nodokļu likmi medicīniskām precēm vispārīgai lietošanai atzīst par pareizu

Senāta Administratīvo lietu departaments 22. martā negrozīja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-123/2021 (A420143317), atstājot spēkā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu piemērot muitā deklarētajai precei...

Maksātnespējas procesā tiesai jāņem vērā parādnieka ienākumu apmērs

Augstākās tiesas Senāts atcēlis Rīgas rajona tiesas lēmumu, ar kuru apstiprināti maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi. Senāts nepiekrīt protestā paustajam viedoklim, ka...

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par tiesībām atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem kapitāldaļu iegādē

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” (iepriekšējais nosaukums –SIA „Space”)...

Tiesa atzīst, ka kreditoram ir tiesības vērst savu prasījumu pret dāvinātu nekustamo īpašumu

Senāta Civillietu departaments, izskatot civillietu paplašinātā – 11 senatoru – sastāvā, 25. februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr.SKC-32/2021 (C33525715)), atzīstot akciju sabiedrības...

Augstākā tiesa atzīst par pareizu nodokļu pārmaksas aizturēšanu, ja lēmuma pieņemšanas brīdī tam ir radies pamats

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu un pieteicējai...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: