0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPievienotās vērtības nodokļa piemērošana pakalpojumiem. Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšana

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pakalpojumiem. Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšana

Ilvija Ozoliņa Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi

Lai gan Pievienotās vērtības nodokļa likums (turpmāk — PVN likums) ir spēkā jau kopš 2013. gada 1. janvāra, tomēr joprojām praksē grāmatvežiem rodas jautājumi un neizpratne par pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanu, īpaši darījumos ar ES dalībvalstu vai trešo valstu nodokļa maksātājiem. Pirms ķeros pie PVN likuma normu praktiskiem skaidrojumiem attiecībā uz pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanu, vispirms īss atgādinājums, kā likums definē terminus, kas saistoši šai tēmai. Definīcijas PVN likuma 1. panta 1. daļas 14. punkts nosaka:…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pakalpojumiem. Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšana
Ilustrācija: © zenzen — stock.adobe.com
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Foto: Aivars Siliņš

Lai gan Pievienotās vērtības nodokļa likums (turpmāk — PVN likums) ir spēkā jau kopš 2013. gada 1. janvāra, tomēr joprojām praksē grāmatvežiem rodas jautājumi un neizpratne par pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanu, īpaši darījumos ar ES dalībvalstu vai trešo valstu nodokļa maksātājiem.

Pirms ķeros pie PVN likuma normu praktiskiem skaidrojumiem attiecībā uz pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanu, vispirms īss atgādinājums, kā likums definē terminus, kas saistoši šai tēmai.

Definīcijas

PVN likuma 1. panta 1. daļas 14. punkts nosaka: pakalpojumu sniegšana ir darījums, kas nav preču piegāde. 

Saskaņā ar PVN likuma 5. panta 1. daļu attiecībā uz pakalpojumiem ar nodokli apliekamie darījumi ir saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veikti darījumi, t.i., pakalpojumu sniegšana par atlīdzību.

PVN likuma 3. pants definē, kas ir nodokļa maksātājs šā likuma izpratnē: nodokļa maksātājs ir persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. 

Vispirms likums visus nodokļa maksātājus sagrupē trīs grupās: 

 • iekšzemes,
 • citas dalībvalsts, 
 • trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātāji. 

Tad katru no šīs grupas subjektiem iedala reģistrētajos un nereģistrētajos nodokļa maksātājos.

Lai noteiktu pakalpojuma sniegšanas vietu darījumos ar ES dalībvalstu nodokļa maksātājiem, jānoskaidro, vai darījuma partneris ir vai nav reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 

Attiecībā uz trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem jānoskaidro, vai darījuma partnerim ir piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju PVN likuma 3. panta 6. daļu un ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību. 

Nosakot pakalpojuma sniegšanas vietu, būtiski ņemt vērā, ka pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai PVN likuma 19.–30. pantā vārdi "nodokļa maksātājs" jāsaprot kā "reģistrēts nodokļa maksātājs".

Lai vieglāk būtu pieņemt pareizu lēmumu attiecībā uz sniegta vai saņemta pakalpojuma atspoguļošanu uzskaitē un PVN deklarācijā, analizējot attiecīgo pakalpojumu, ieteikums atbildēt uz astoņiem jautājumiem (skatīt 1. tabulu).

1. tabula 

1 KĀDS? Pakalpojuma veids
2 KAS? Darījuma dalībnieki — reģistrēts vai nereģistrēts nodokļa maksātājs
3 KO DARA? Sniedz vai saņem pakalpojumu
4 KUR? Pakalpojuma sniegšanas vieta
5 CIK? Kāda ir ar nodokli apliekamā vērtība
6 LIKME? Piemērojamā likme vai atbrīvojums
7 KAS MAKSĀ? Kas maksā budžetā – pakalpojuma sniedzējs vai saņēmējs
8 KAD MAKSĀ? Kura taksācijas perioda PVN deklarācijā jāiekļauj

Pienākums reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā

Joprojām praksē novērojams, ka gan grāmatvežiem, gan arī uzņēmējiem nav īsti skaidrs, kurš tad ir tas brīdis vai notikums, kad, veicot saimniecisko darbību iekšzemē, ir nepieciešams obligāti reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. 2. tabulā, saskaņā ar PVN likuma 55. pantu un vadoties no VID metodiskā materiāla, apkopotas tās situācijas, kas attiecas tieši uz pakalpojumu sniegšanu vai saņemšanu.

2. tabula

Personas statuss Nosacījumi reģistrācijai Reģistrēšanās brīdis
Fiziska persona, Juridiska persona Ar PVN apliekamo sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 40 000 eiro. Līdz nākamā mēneša 15. datumam
Jebkura persona
 • Sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19. p. 1. d. (B2B), jebkuram citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam vai nodokļa maksāšanas nolūkā identificētai citas ES dalībvalsts juridiskai personai, kas neveic saimniecisko darbību.
Pirms pakalpojuma sniegšanas
 • Sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar 19. p. 1. d. ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojuma saņēmējs.
Pirms pakalpojuma sniegšanas
 • Saņem tādus pakalpojumus iekšzemē, veicot savu saimniecisko darbību, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar 19. panta 1. daļa (B2B), no cita ES dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē.
Pirms pakalpojuma saņemšanas

Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšana 

Pakalpojuma sniedzējam atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida un sniegšanas vietas būs atkarīgs:

 • kurā valstī būs maksājams nodoklis,
 • vai būs jāreģistrējas kā PVN maksātājam citā valstī.

Pakalpojuma saņēmējam atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida un sniegšanas vietas būs atkarīgs, vai tam būs jāmaksā nodoklis.

Pakalpojuma sniegšanas vietu ietekmē pakalpojuma saņēmēja statuss — ir vai nav nodokļa maksātājs. Saskaņā ar Regulas Nr. 282/2011 18. pantu ES dalībvalsts personai pakalpojuma saņēmēja atbilstību nodokļa maksātāja statusam apliecina tikai un vienīgi PVN identifikācijas numurs. Trešo valstu vai trešo teritoriju personai nodokļa maksātāja statusu apliecina nodokļu administrācijas izdots sertifikāts kā apliecinājums, ka pakalpojuma saņēmējs veic uzņēmējdarbību (piemēram, uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija) vai PVN vai līdzīgs reģistrācijas numurs, ko pakalpojuma saņēmējam valsts piešķīrusi, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība.

Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas pamatprincips

Vispārīgos noteikumus (pamatprincipu) pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanā nosaka PVN likuma 19. panta 1. un 2. daļa.

1. Ja pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātājam (B2B), pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja:

 • saimnieciskās darbības mītnes vieta;
 • pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;
 • deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

2. Ja pakalpojums tiek sniegts personai, kas nav nodokļa maksātāja (B2C), pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma sniedzēja:

 • saimnieciskās darbības mītnes vieta;
 • pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;
 • deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

Izņēmumi, kad nepiemēro pamatprincipu

PVN likumā no 20. līdz 30. pantam ir noteikti atsevišķi pakalpojuma veidi, kuriem pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanai netiek piemēroti vispārīgie noteikumi.

1. izņēmums Kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides un cita līdzīga rakstura pakalpojumi 

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Ieejas maksa (pakalpojumi, kas saistīti ar biļešu iegādi) kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības vai izklaides pasākumos 20. panta 1. daļa Reģistrēts nodokļa maksātājs Pasākuma faktiskā norises vieta

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz koncerta, kas notiks Lietuvā, biļešu piegādes pakalpojumu. Pakalpojums tiek sniegts Lietuvas reģistrētam nodokļa maksātājam. Lietuva 48.² rinda PVN 2 ar kodu "P"

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības vai izklaides pasākumu organizēšana 20. panta 2. daļa NEreģistrēts nodokļa maksātājs Pasākuma faktiskā norises vieta

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz izstādes, kas notiks Lietuvā, organizēšanas pakalpojumu. Pakalpojums tiek sniegts Lietuvas nereģistrētam nodokļa maksātājam. Lietuva 48.² rinda PVN 2 ar kodu "P"

2. izņēmums Pasažieru transporta pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Pasažieru transporta pakalpojums 21. pants Nav noteikts Vieta, kur faktiski notiek pasažieru pārvadāšana proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs veic pasažieru pārvadājumu no Rīgas līdz Viļņai. Pārvadājuma posmam no Rīgas līdz Latvijas robežai piemēro 0% likmi. Latvija 0% 43. un 48. rinda
Pārvadājuma posmam no Latvijas robežas līdz Viļņai pārvadātājam ir izvēles iespējas:  1) reģistrēties Lietuvā kā PVN maksātājam un samaksāt par šo darījuma posmu Lietuvas PVN, vai Lietuva Lietuvas PVN Neuzrāda
2) reģistrēties Latvijā savienības režīma izmantošanai un norādīt PVN par šo darījuma posmu OSS deklarācijā, piemērojot Lietuvas PVN. OSS deklarācija

3. izņēmums Preču transporta pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Preču transporta pakalpojums ārpus ES teritorijas 22. panta 1. daļa NEreģistrēts nodokļa maksātājs Vieta, kur faktiski notiek preču pārvadāšana proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem
Preču transporta pakalpojums ES teritorijā 22. panta 2. daļa NEreģistrēts nodokļa maksātājs Dalībvalsts, kurā uzsāk preču transportēšanu

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz transporta pakalpojumu Lietuvas nereģistrētam nodokļa maksātājam, pārvadājot kravu no Rīgas uz Viļņu. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN 1 III

4. izņēmums Ar preču transportēšanu saistīti pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Preču iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas, uzglabāšanas u.c. ar preču transportēšanu saistīti pakalpojumi 23. pants NEreģistrēts nodokļa maksātājs Vieta, kur faktiski pakalpojums tiek sniegts

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs uzglabā savā noliktavā Polijas nereģistrēta nodokļa maksātāja preces, kuras saskaņa ar līgumu vēlāk iekraus Polijas personas pasūtītajā transportlīdzeklī. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN 1 III daļa

5. izņēmums Ar kustamu lietu saistīti pakalpojumi, izņemot nomu

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Kustamu lietu novērtēšana, remonts, apkope, apstrāde, pārstrāde 24. pants NEreģistrēts nodokļa maksātājs Vieta, kur faktiski pakalpojums tiek sniegts

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs Latvijā sniedz automašīnas remonta pakalpojumu Igaunijas nereģistrētai juridiskai personai. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN 1 III

6. izņēmums Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi (t.sk. starpniecības, ekspertu, viesu izmitināšanas, nomas, būvniecības, arhitektu u.c.) 25. pants Nav noteikts Vieta, kur nekustamais īpašums atrodas

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz zāles pļaušanas pakalpojumus nekustamajā īpašumā Latvijā, kurš pieder Zviedrijā reģistrētam nodokļa maksātājam. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN 1 III daļa

7. izņēmums Starpniecības pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Starpniecības pakalpojums, ko sniedz starpnieks 26. pants NEreģistrēts nodokļa maksātājs Vieta, kur saskaņā ar PVN likumu tiek veikts darījums, kurā starpnieks iesaistās

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs veic starpniecības pakalpojumu — klientu piesaisti, Lietuvas nereģistrētam nodokļa maksātājam par tā sniegtajiem reklāmas pakalpojumiem Latvijā. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN1 III

8. izņēmums Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegti pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegts pakalpojums 27. pants !!! Papildus jāskatās 30. panta 2. daļa NEreģistrēts nodokļa maksātājs Pakalpojuma saņēmēja mītnes vieta

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs veic tālmācības pakalpojumu Lietuvas nereģistrētam nodokļa maksātājam Lietuva 48.² rinda

9. izņēmums Transportlīdzekļa nomas pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Transportlīdzekļa nomas pakalpojums, ja tā izmantošana nepārsniedz 30 dienas (kuģiem — 90 dienas) 28. panta 1. daļa Nav noteikts Vieta, kur transportlīdzekli faktiski nodod pakalpojuma saņēmēja rīcībā
Transportlīdzekļa nomas pakalpojums, ja tā izmantošana pārsniedz 30 dienas (kuģiem — 90 dienas) 28. panta 2. daļa NEreģistrēts nodokļa maksātājs Pakalpojuma saņēmēja mītnes vieta

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs viesnīcas klientiem Rīgā sniedz vieglo automobiļu nomas pakalpojumu. Nomas termiņš nepārsniedz 30 dienas. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN1 III

10. izņēmums Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi 29. panta 1. daļa Nav noteikts Vieta, kur faktiski tiek sniegti pakalpojumi
Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi pasažieriem uz kuģiem, gaisakuģos vai vilcienos pasažieru pārvadājuma posmā ES teritorijā 29. panta 2. daļa Nav noteikts Pasažieru pārvadājuma sākumpunkts

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz ēdināšanas pakalpojumu Latvijas restorānā Igaunijas reģistrētam nodokļa maksātājam. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN1 III

11. izņēmums Citi pakalpojumi

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
• Autortiesību, licenču un citu līdzīgu tiesību piešķiršana;  • ar reklāmu un sabiedriskajām attiecībām saistīti pakalpojumi; • juridiskie, grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, tirgus izpētes, datu apstrādes u.c.; • kustamas lietu nomas (izņemot transportlīdzekļu nomu) u.c. 30. panta 1. daļa NEreģistrēts nodokļa maksātājs, kura mītnes vieta ir ārpus ES teritorijas  Pakalpojuma saņēmēja mītnes vieta

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz juridisku pakalpojumu Norvēģijas fiziskai personai, kura nav reģistrēts nodokļa maksātājs. Norvēģija 48.² rinda PVN 1III

12. izņēmums Preču transporta pakalpojums reģistrētam nodokļa maksātājam

Pakalpojuma veids Likuma pants Saņēmēja statuss Sniegšanas vieta
Preču transporta pakalpojums 30. panta 2. daļa Reģistrēts nodokļa maksātājs • Ārpus ES teritorijas, ja pakalpojumu izmanto ārpus ES teritorijas;  • iekšzeme, ja pakalpojumu izmanto iekšzemē

Piemērs Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz preču transporta pakalpojumu Norvēģijas reģistrētam nodokļa maksātājam, pārvadājot preci Latvijas teritorijā. Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN1 III

Ja, izvērtējot darījumu, lai noteiktu pakalpojuma sniegšanas vietu, tiek konstatēts, ka attiecīgais pakalpojums neatbilst izņēmumiem, tad jāpiemēro pamatprincips. Turpmākajos sešos piemēros aprakstīšu praktiskas situācijas, kādas varētu būt pamatprincipam un kur attiecīgo darījumu atspoguļot PVN deklarācijā.

Piemēri pamatprincipam

1. piemērs Sniegtie pakalpojumi citas ES dalībvalsts reģistrētiem nodokļa maksātājiem

Darījums Likuma pants Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz reklāmas pakalpojumus Somijas reģistrētam nodokļa maksātājam 19. panta 1. daļa Somija 48.² rinda PVN 2 ar kodu "P"

2. piemērs Sniegtie pakalpojumi citas ES dalībvalsts NEreģistrētiem nodokļa maksātājiem

Darījums Likuma pants Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz reklāmas pakalpojumu Igaunijas fiziskai personai, kas nav nodokļa maksātājs 19. panta 2. daļa Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN 1 III
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz konsultatīvos pakalpojumus Igaunijas pašvaldībai (nav Igaunijā reģistrēts nodokļa maksātājs) par privātās un publiskās partnerības projekta ieviešanu 19. panta 2. daļa Latvija 21% 41. rinda 52. rinda PVN 1 III

3. piemērs Saņemtie pakalpojumi no citas ES dalībvalsts reģistrētiem nodokļa maksātājiem

Darījums Likuma pants Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs savu apliekamo darījumu nodrošināšanai saņem reklāmas pakalpojumu no Igaunijas reģistrēta nodokļa maksātāja 19. panta 1. daļa Latvija 21% 50. rinda 55. rinda 64. rinda PVN1 II ar kodu "P"

4. piemērs Sniegtie pakalpojumi trešo valstu/teritoriju reģistrētiem nodokļa maksātājiem

Darījums Likuma pants Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz automehāniķa pakalpojumu Lielbritānijas nodokļa maksātājam 19. panta 1. daļa Lielbritānija Nepiemēro 48.2 rinda PVN 1 III

5. piemērs Sniegtie pakalpojumi trešo valstu/teritoriju NEreģistrētiem nodokļa maksātājiem

Darījums Likuma pants Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz ekspertīzes pakalpojumu saistībā ar preču eksportu trešās valsts personai, kura neveic saimniecisko darbību 19. panta 2. daļa Latvija 0%, jo pakalpojums saistīts ar preču eksportu 43. rinda 48. rinda

6. piemērs Saņemtie pakalpojumi no trešo valstu/teritoriju reģistrētiem nodokļa maksātājiem

Darījums Likuma pants Darījuma vieta Likme Atspoguļojums deklarācijā
Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs saņem reklāmas pakalpojumus no Norvēģijā reģistrēta nodokļa maksātāja 19. panta 1. daļa Latvija 21% 54. rinda 63. rinda PVN1 I

Apliekamās vērtības noteikšana 

PVN likuma 34.–40. pants nosaka, kas veido ar nodokli apliekamo vērtību.

Pakalpojumu sniegšanas darījumā ar nodokli apliekamā vērtība ir atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem. Pakalpojuma sniegšanai pielīdzināmos darījumos — visas pakalpojuma sniegšanas izmaksas.

Pakalpojumu vērtībā ietilpst visas izmaksas, kā arī visi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šā pakalpojuma sniegšanu maksājamie nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi, izņemot PVN.

Starpniecības pakalpojuma ar nodokli apliekamā vērtība ir starpniecības atlīdzība.

Nomas darījumā ar nodokli apliekamā vērtība ir visi nomas līgumā noteiktie maksājumi.

Darījuma brīža noteikšana 

Darījuma brīdis jānosaka, lai zinātu: 

 • PVN izrakstīšanas termiņu par veikto darījumu;
 • dienu, kurā konvertējama darījuma summas valūta;
 • PVN deklarāciju, kurā taksācijas periodā jāatspoguļo darījums;
 • PVN maksāšanas budžetā brīdi;
 • kāda PVN likme vai režīms piemērojams darījumam.

PVN likuma 32.pants nosaka ka, pakalpojuma darījuma brīdis ir: 

 • pakalpojuma sniegšanai — tad, kad pakalpojums ir sniegts;
 • pakalpojuma saņemšanai — tad, kad pakalpojums ir saņemts;
 • būvniecības pakalpojumiem — pieņemšanas akta parakstīšana par katru izpildes posmu, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos; 
 • preču transporta pakalpojumiem ES teritorijā (arī ar preču tranzītu vai eksportu saistītiem) — krava nodota preču saņēmējam un kravas pieņemšana apstiprināta ar transporta pavadzīmi CMR;
 • pakalpojuma sniegšanai pastāvīgi ilgstošā laika periodā — perioda beigas, par kuru ir izrakstīts rēķins/saņemts maksājums, bet ne retāk kā reizi 6 mēnešos (neattiecas uz kustamo lietu nomu); 
 • pakalpojumiem, kas tiek sniegti pastāvīgi ilgstošā laika periodā, par kuriem nodokli maksā pakalpojuma saņēmējs un par kuriem gada laikā netiek izrakstīti nodokļa rēķini/veikti maksājumi — kalendāra gada beigās līdz brīdim, kad pakalpojuma sniegšana pabeigta pilnībā (tas neattiecas uz iekšzemes "reversiem").

PVN deklarēšanas brīdis

3. tabulā uzskaitīti nosacījumi, kuriem izpildoties attiecīgais darījums — pakalpojums jānorāda PVN deklarācijā.

3. tabula 

Iekšzemes darījumi
 • Pakalpojums sniegts + izrakstīts nodokļa rēķins vai iestājies nodokļa rēķina izrakstīšanas termiņš;
 • avanss saņemts saskaņā ar nodokļa rēķinu;
 • ja darījumus veic pastāvīgi ilgstošā periodā — kad ir saņemta atlīdzība vai kad ir beidzies periods, uz kuru attiecas izrakstītais nodokļa rēķins, bet ne retāk kā 1 reizi 6 mēnešos
Pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts vai trešā valsts 
 • Pakalpojums ir sniegts tā saņēmējam;
 • avanss saņemts
Saņemtajiem pakalpojumiem — iekšzemes reverss, kas saistīti ar metāllūžņiem, kokmateriāliem, būvniecības pakalpojumiem
 • Saņemts pakalpojums un saņemts nodokļa rēķins;
 • samaksāts avanss saskaņā ar nodokļa rēķinu pirms pakalpojumu saņemšanas
No citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts nodokļa maksātāja saņemts pakalpojums, kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme
 • Pakalpojums saņemts;
 • samaksāts avanss
No citas dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts nodokļa maksātāja saņemti pakalpojumi ilgstošā laika periodā
 • Kalendāra gada pēdējā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā līdz brīdim, kamēr darījums tiek pabeigts

Nodokļa rēķina izrakstīšanas brīdis

Dažkārt praksē redzams, ka reģistrēti nodokļa maksātāji neievēro rēķina izrakstīšanas kārtību tā, kā to nosaka PVN likuma 131. pants. 4. tabulā atspoguļoti likumā noteiktie nosacījumi rēķina izrakstīšanas termiņiem.

4. tabula 

Ne vēlāk kā līdz 15. dienai no veiktā darījuma vai avansa saņemšanas brīža Pamatprincips pakalpojumu sniegšanai
Ne vēlāk kā līdz tā mēneša 15. dienai, kas seko pēc mēneša, kurā noticis darījums Pakalpojumu sniegšanai, par kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar 19. panta 1. daļu vai avansa saņemšana par šiem pakalpojumiem 
Ne vēlāk kā līdz 15. dienai pēc pakalpojuma sniegšanas, bet ne vēlāk kā 90. dienu laikā Preču transporta pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar preču eksportu

Secinājumi 

1. Tas, ka uzņēmums veic saimniecisko darbību un nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā, nenozīmē, ka PVN likuma normas nav jāzina. Vienmēr nepieciešams pārliecināties, vai attiecīgais darījums nerada pienākumu reģistrēties. Tāpat nav lieki atgādināt, ka, nosakot 40 000 eiro slieksni ar nodokli apliekamiem darījumiem, jāsummē nevis kalendāra gada, bet katru iepriekšējo divpadsmit mēnešu ieņēmumi.

2. Lai pieņemtu pareizu lēmumu, kā attiecīgo darījumu iegrāmatot uzskaitē un atspoguļot PVN deklarācijā, grāmatvedim vispirms jāatbild uz astoņiem raksta 1. tabulā uzdotajiem jautājumiem, kas palīdzēs nonākt pie pareizās atbildes.

3. Nosakot pakalpojuma sniegšanas vietu, vispirms jāpārliecinās, ka konkrētais darījums nav izņēmums, tātad jāpiemēro pamatprincips.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada jūnija (486.) numurā.

Lasiet arī: Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: