0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTISezonas laukstrādnieku nodoklis

Sezonas laukstrādnieku nodoklis

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

No 1. aprīļa lauksaimniekiem atkal ir iespēja nodarbināt strādniekus atvieglotā nodokļu režīmā. Šāda iespēja ir tiem lauksaimniekiem, kuri audzē augļus un dārzeņus un strādniekus nodarbina augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Tos darbiniekus, kuru pienākumos ietilpst traktortehnikas vadīšana, nav atļauts nodarbināt sezonas laukstrādnieku nodokļa režīmā. Sezonas laukstrādniekus ar īpašo nodokļu režīmu ir iespējams nodarbināt līdz 30. novembrim. Sezonas laukstrādnieku režīmā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Sezonas laukstrādnieku nodoklis
Foto: © StockMediaProduction – stock.adobe.com

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

No 1. aprīļa lauksaimniekiem atkal ir iespēja nodarbināt strādniekus atvieglotā nodokļu režīmā. Šāda iespēja ir tiem lauksaimniekiem, kuri audzē augļus un dārzeņus un strādniekus nodarbina augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Tos darbiniekus, kuru pienākumos ietilpst traktortehnikas vadīšana, nav atļauts nodarbināt sezonas laukstrādnieku nodokļa režīmā. Sezonas laukstrādniekus ar īpašo nodokļu režīmu ir iespējams nodarbināt līdz 30. novembrim.

Sezonas laukstrādnieku režīmā ir atļauts nodarbināt arī nerezidentu. Nodarbinot nerezidentu, pirms tas tiek reģistrēts LAD EPS (Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma), vispirms darba devējam Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāsaņem attiecīgajam darbiniekam reģistrācijas numurs.

Nodoklis no sezonas laukstrādnieku ienākuma tiek ieturēts 15 procentu apmērā. Sezonas laukstrādnieku nodoklis (SLN) ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Persona, kura maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro. Ja ienākums mēnesī ir mazāks, tad sezonas laukstrādnieku nodoklis ietver tikai IIN.

Sezonas laukstrādnieku nodokļa piemērošanas kārtību nosaka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 pants un MK 25.03.2014. noteikumi Nr. 166 “Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai”.

Atbilstoši likumā “Par IIN” noteiktajam, ar sezonas laukstrādnieku var tikt noslēgts viens no šādiem līguma veidiem:

 • rakstveidā noslēgts darba līgums,
 • rakstveidā noslēgts uzņēmuma līgums,
 • mutvārdos noslēgts uzņēmuma līgums.

Ar laukstrādnieku noslēgtā līguma veids ir jānorāda tad, kad sezonas laukstrādnieks tiek reģistrēts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Neesmu pētījusi statistiku, bet domāju, ka viens no biežāk norādītajiem līguma veidiem noteikti ir mutvārdos noslēgtais uzņēmuma līgums. Ja laukstrādnieks sezonas laikā tiek nodarbināts ilgstoši, tad noteikti var izvēlēties arī darba līgumu. Tad, protams, jāņem vērā, ka darba līgums uzliek pienākumus saskaņā ar Darba likumu. Piemēram, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, laukstrādniekam pienākas kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī darba devējam ir pienākums aprēķināt un izmaksāt slimības naudu, ja laikā, kad darbinieks ir darba tiesiskajā attiecībās, ir iestājusies darba nespēja.

Sezonas laukstrādnieku nodarbināšanas uzsākšana netievk reģistrēta VID, iesniedzot “Ziņas par darba ņēmējiem”.

Lai neapjuktu sezonas laukstrādnieku un sezonas darbos nodarbināto jēdzienos, jānorāda, ka MK 07.09.2010. noteikumos Nr. 827 arī ir minēti sezonas darbi un ir kods 61 “Ziņās par darba ņēmējiem” — darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas rakstura darbos. Šis kods nav paredzēts sezonas laukstrādnieku reģistrēšanai, ja par tiem tiek maksāts SLN. Kods 61 ir paredzēts tiem gadījumiem, kad darba devējs nevar iesniegt ziņas par darba ņēmējiem parastajā termiņā — ne vēlāk kā stundu pirms darbinieks uzsāk darbu. Ar kodu 61 ziņas sniedz par darbinieku dienā, kad darbinieks faktiski sāk darbu un veic sezonas rakstura darbus augļkoku, ogulāju, dārzeņu sējā, stādīšanā, kopšanā, ražas novākšanā un šķirošanā.

Atgriežamies pie SLN režīma. Sezonas laukstrādnieki katrā sezonas darbu veikšanas dienā pirms attiecīgo darbu uzsākšanas ir jāreģistrē LAD EPS. Ja, reģistrējot strādnieku EPS, ir redzams, ka attiecīgajā dienā viņš jau strādā pie kāda cita darba devēja SLN režīmā, par attiecīgo darba dienu otrs darba devējs vairs SLN piemērot nedrīkst. Tātad SLN režīmā vienas dienas laikā viena persona var tikt nodarbināta tikai pie viena darba devēja.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs katru dienu LAD EPS reģistrē arī strādniekam par attiecīgo dienu aprēķināto atlīdzību. Ievadīto atlīdzības summu nav iespējams precizēt!

Tātad, izvēloties SLN režīmu, darba devējam (ienākuma izmaksātājam) informācija EPS ir jāievada divas reizes dienā — reģistrējot darbinieku pirms darba uzsākšanas un reģistrējot viņam aprēķināto atlīdzību tad, kad darbs attiecīgajā dienā ir pabeigts.

Ienākuma un nodokļa apmērs, ienākuma izmaksa

Nodokļa aprēķins ir vienkāršs — strādniekam aprēķinātais ienākums tiek reizināts ar nodokļa likmi 15 procentu apmērā. Ja, piemēram, strādniekam tiek aprēķināts ienākums 50 eiro apmērā, tad nodoklis ir 7,50 eiro un strādniekam izmaksājamā summa 42,50 eiro. Šis vienkāršais aprēķins ērti ļauj strādniekiem aprēķināt un izmaksāt atlīdzību par katru nostrādāto dienu. Protams, var strādniekam ienākumu maksāt arī par nostrādātu nedēļu vai mēnesi, bet EPS tik un tā atlīdzība jānorāda par katru dienu.

Ja dienas sākumā darbinieks EPS ir reģistrēts, bet dienas beigās atlīdzība nav norādīta, tiek automātiski aprēķināts minimālais nodoklis 70 centu apmērā. Arī gadījumā, ja faktiski aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 70 centiem (piemēram, tiek norādīts ienākums 2 eiro apmērā un nodoklis būtu 30 centi), sistēma aprēķinās nodokli 70 centu apmērā.

Jāņem vērā, ka sezonas laukstrādnieku nodokļa faktiskais sadalījums starp IIN un VSAOI ir zināms tikai mēneša beigās, kad ir sagatavots kopsavilkums par mēneša laikā laukstrādniekiem aprēķināto ienākumu.

Piecu darba dienu laikā pēc mēneša beigām lauksaimnieks LAD EPS sistēmā sagatavo ziņojumu par pārskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām un iesniedz šo ziņojumu VID. Pārskata iesniegšana notiek elektroniski — LAD EPS tiek sagatavots pārskats noteiktā elektroniskā formātā un to ir iespējams augšupielādēt VID EDS. EPS pārskats ir pieejams arī pdf formātā.

Par sezonas laukstrādniekiem uzņēmējdarbības riska nodeva nav jāmaksā. 

Sezonas laukstrādnieku ienākumu nenorāda paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām. Ja darbinieks pieprasa, tad paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir jāsagatavo un viņam jāizsniedz.

Sezonas laukstrādnieka ienākuma un nodokļa aprēķina un izmaksas grāmatošana

Tā kā sezonas laukstrādnieku nodoklis nav atsevišķs nodokļa veids, bet gan ietver divus nodokļu maksājumus, tad, manuprāt, nav lietderīgi veidot grāmatvedībā atsevišķu kontu tieši SLN grāmatošanai.

Viens no variantiem, kā varam iegrāmatot sezonas laukstrādnieku ienākumu un no tā ieturēto nodokli: 

 1. sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksa:
  D Kreditori — norēķini par darba samaksu (norēķini par sezonas laukstrādnieka ienākumu)
  K Naudas līdzekļi
 2. mēneša beigās, kad sagatavots kopsavilkums par sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību un nodokļa sadalījumu:
  D Izmaksas (bruto atlīdzība sezonas laukstrādniekiem)
  K Kreditori — norēķini par darba samaksu (norēķini par sezonas laukstrādnieka ienākumu)
  D Kreditori — norēķini par darba samaksu (norēķini par sezonas laukstrādnieka ienākumu)
  K Norēķini par IIN
  K Norēķini par VSAOI

Ja kāda iemesla dēļ laukstrādniekam par kādu dienu LAD EPS nav norādīts aprēķinātais ienākums un līdz ar to ir aprēķināts minimālais nodoklis 70 centu apmērā, šis nodoklis ir ienākuma izmaksātāja izmaksas un šos 70 centus nedrīkst ieturēt no laukstrādnieka nākamās dienas ienākuma.

Sezonas laukstrādnieku nodarbināšanai ir noteikti arī divi ierobežojumi, kas tiek attiecināti uz visu sezonu (laika posmu no 1. aprīļa līdz 30. novembrim):

 • viena persona SLN režīmā nodarbināta ne vairāk kā 65 kalendāra dienas,
 • ienākums SLN režīmā pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā ne vairāk kā 3000 eiro.

Reģistrējot sezonas laukstrādnieku LAD EPS, tiek rādīts brīdinājums, ja attiecīgais strādnieks drīzumā sasniegs vienu vai otru ierobežojumu.

Tāpat jāņem vērā, ka likumdevējs noteicis ierobežojumu, kas neļauj parastā režīmā nodarbinātu darbinieku uz laiku pārcelt SLN režīmā — lai par strādnieku varētu maksāt SLN, četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku strādnieks nav bijis darba attiecībās vai noslēdzis uzņēmuma līgumu.

Ko darīt gadījumā, ja sezonas laukstrādnieka ienākums pārsniedz 3000 eiro vai arī nostrādāts vairāk nekā 65 dienas?

Nākamajā dienā pēc dienas, kad sasniegts sezonas laukstrādniekam noteiktais ierobežojums — persona nodarbināta lauksaimniecības darbos 65 kalendāra dienas un/vai gūtais ienākums sezonas lauku darbos sasniedzis 3000 eiro —, lauksaimnieks vispārējā kārtībā reģistrē darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot “Ziņas par darba ņēmējiem”, kā arī no darba ņēmēja ienākuma ietur algas nodokli, ietur un maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Piemērs sezonas laukstrādnieku ienākuma un nodokļa aprēķinam, izmantojot datus no VID metodiskā materiāla (nodokļa sadalījums starp VSAOI un IIN ir zināms tikai tad, kad mēnesis noslēdzies):

Nr. p.
k.
Personas Darba ienākumi Aprēķinātais sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis Aprēķinātā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījums Nodarbinātības periods (ziņas par darba ņēmējiem pārskata mēnesī)
kods vārds, uzvārds valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas iedzīvotāju ienākuma nodoklis no līdz
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1  123456–78910 AA BB 30,00 4,50 4,50 8 9
2  123456–78910 AA BB 3,00 0,70 0,70 22 22
3 123456–01987 BB AA 30,00 4,50 4,05 0,45 8 9
4 123456–01987 BB AA 3,00 0,70 0,63 0,07 22 22
5 123456–00000 CC CC 90,00 13,50 12,15 1,35 15 17
Kopā 156,00 23,90 16,83 7,07

Grāmatojumi ar piemērā redzamajiem ienākumiem:

Apraksts Summa D K
Ienākuma izmaksa AA BB un BB AA 9. datumā par divām nostrādātajām dienām 51,00 Norēķini par
darba samaksu
Naudas līdzekļi
Ienākuma izmaksa AA BB un BB AA 22. datumā par vienu nostrādāto dienu 4,60 Norēķini par
darba samaksu
Naudas līdzekļi
Ienākuma izmaksa CC CC
17. datumā par trim nostrādātajām dienām
76,50 Norēķini par
darba samaksu
Naudas līdzekļi
Aprēķinātais bruto ienākums
sezonas laukstrādniekiem mēnesī kopā
156,00 Izmaksas Norēķini par
darba samaksu
Aprēķinātais IIN 7,07 Norēķini par
darba samaksu
Norēķini par IIN
Aprēķinātās VSAOI 16,83 Norēķini par
darba samaksu
Norēķini
par VSAOI
Nodokļu samaksa vienotajā kontā 23,90 Starpkonts iemaksām vienotajā kontā Naudas līdzekļi
Nodokļa sadalījums
IIN un VSAOI
7,07 Norēķini par IIN Starpkonts iemaksām vienotajā kontā
16,83 Norēķini par VSAOI

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada jūnija (474.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: