Šogad mainījusies skaidrā naudā veikto darījumu pieļaujamā summa saimnieciskās darbības veicējiem

80
(0)

Valsts ieņēmumu dienests ( VID) informē, ka 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā, kas nosaka vairākas izmaiņas attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju savstarpējiem skaidrā naudā veiktajiem darījumiem. Minētie grozījumi saimnieciskās darbības veicējiem samazina skaidrā naudā veikto darījumu pieļaujamo summu no 10 000 latu uz 5000 latu un nosaka deklarēt VID iepriekšējā mēnesī skaidrā naudā veiktos darījumus, ja to summa pārsniedz 1000 latus (līdzšinējais apjoms – 3000 latu).

Minētie grozījumi nosaka, ka, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, saimnieciskās darbības veicējiem (gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem) līdz katra mēneša 15.datumam ir jādeklarē VID visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 latu (līdz šim bija jādeklarē visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedza 3000 latu).

Tas nozīmē, ka līdz katra nākamā mēneša 15.datumam saimnieciskās darbības veicējam būs jāiesniedz VID deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, kurā būs atspoguļoti visi iepriekšējā mēneša laikā ar citiem saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām personām un uzņēmumiem) skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedza 1000 latus.

Piemēram, zemnieku saimniecība “Putniņi” 1.oktobrī SIA “Mielasts” piegādā kartupeļus par summu 1500 latu. SIA “Mielasts” par piegādātajiem kartupeļiem zemnieku saimniecībai “Putniņi” 3.oktobrī samaksā 1 500 latu skaidrā naudā.

Par oktobrī 1 500 latu skaidrā naudā veiktajiem darījumiem gan zemnieku saimniecība “Putniņi”, gan SIA “Mielasts” ne vēlāk kā līdz tā paša gada 15.novembrim jāiesniedz VID deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem.

VID vērš uzmanību, ka minētais skaidras naudas lietošanas ierobežojums neattiecas uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem. Minētās komercsabiedrības līdz nākamā mēneša 15.datumam deklarē VID mēneša laikā veiktos darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 5 000 latu (līdzšinējo 10 000 latu vietā).

Vienlaikus VID atgādina, ka, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, uzņēmumi un fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji drīkst veikt darījumus skaidrā naudā ne vairāk kā 5000 latu apmērā (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās un vai darījuma partneris ir fiziska vai juridiska persona) līdzšinējo 10 000 latu vietā. Darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 latu, iespējams veikt, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus (bankas maksājumu kartes, pēcapmaksas rēķini vai tml.).

Deklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi” pielikumā un ir pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Veidlapas un iesniegumi”, izvēloties tēmu „Nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi”. Informācija par izmaiņām attiecībā uz skaidrā naudā veiktajiem darījumiem pieejama arī VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Tiesību akti > LR normatīvie akti > Par nodokļiem un nodevām.

Novērtējiet šo rakstu
(0)