0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETASTIESU PRAKSEStājies spēkā spriedums par domēna vārda tui.lv lietošanu

Stājies spēkā spriedums par domēna vārda tui.lv lietošanu

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 17.septembrī rīcības sēdē izskatot Vācijas uzņēmuma TUI AG kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmēs judikatūras veidošanā. Līdz ar to stājies spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta Vācijas kompānijas „TUI AG” prasība pret Latvijas tūrisma firmu „T.U.I.” par preču zīmes „T.U.I.” un domēna vārda „tui.lv” lietošanas aizliegumu, domēna vārda „tui.lv” reģistrācijas anulēšanu, firmas maiņu un zaudējumu piedziņu. Senāta rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams. Vācijas kompānija TUI AG vērsās…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 17.septembrī rīcības sēdē izskatot Vācijas uzņēmuma TUI AG kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmēs judikatūras veidošanā. Līdz ar to stājies spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta Vācijas kompānijas „TUI AG” prasība pret Latvijas tūrisma firmu „T.U.I.” par preču zīmes „T.U.I.” un domēna vārda „tui.lv” lietošanas aizliegumu, domēna vārda „tui.lv” reģistrācijas anulēšanu, firmas maiņu un zaudējumu piedziņu. Senāta rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams. Vācijas kompānija TUI AG vērsās ar prasību tiesā pret Latvijas firmu „T.U.I.”, lūdzot aizliegt atbildētājai preču zīmes “T.U.I.” lietošanu un uzlikt par pienākumu mainīt firmu, aizliegt atbildētājam domēna vārda “tui.lv” lietošanu interneta tīklā un anulēt domēna vārda reģistrāciju uz atbildētāja vārda, kā arī piedzīt zaudējumus LVL 42 963,60 apmērā. Prasībā norādīts, ka prasītājam – Vācu kompānijai “TUI AG” reģistrētas vairākas preču zīmes un interneta domēni ar vārdu “TUI”, kuru aizsardzība attiecināta arī uz Latviju. Paskaidrojumā uz iesniegto prasības pieteikumu, atbildētājs – Latvijas firma „T.U.I.” norādījusi, ka Latvijas firma reģistrēta 1995.gadā un sākotnēji tās nosaukums bija “Tūrisms un informācija”. Reģistrējot domēna vārdu 2001.gada 1.janvārī, izmantots saīsinājums “tui.lv”, bet 2003.gadā vienkāršots arī pats firmas nosaukums uz “T.U.I.”. Savukārt, Vācijas kompānija savu preču zīmi reģistrējusi tikai 2001.gada 7.novembrī. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2009.gada 15.aprīlī „TUI AG” prasību noraidīja. Pirmās instances tiesa par nepamatotiem uzskatījusi prasītāja iebildumus, ka atbildētājs būtu negodprātīgi piereģistrējis un izmantojis viņam piederošo un reģistrēto preču zīmi, kā arī domēna vārdu “tui.lv”, kur domēna vārds “tui.lv” uz atbildētāja vārda reģistrēts 2001.gada 1.janvārī, proti, laikā, kad jau bija reģistrēta atbildētāja grafiskā preču zīme “T.U.I.”, bet vēl pirms prasītāja preču zīmes “TUI” reģistrācijas. Tāpat tiesa kā nepamatotus atzinusi prasītāja iebildumus attiecībā uz patērētāju maldināšanas iespēju, jo, kā izriet no paša prasītāja paskaidrojumiem, tad prasītājs nav tirgus dalībnieks Latvijā. Savukārt, atbildētājs kopš 1995.gada sniedz tūrisma pakalpojumus, sākotnēji ar firmas nosaukumu “Tūrisms un informācija”, kopš 2001.gada izmanto domēna vārdu “tui.lv”, kas ir firmas nosaukuma saīsinājums, bet kopš 2003.gada arī firmas nosaukums satur apzīmējumu “T.U.I.” Izskatot lietu sakarā ar prasītāja apelācijas sūdzību, AT Civillietu tiesu palāta 2011.gada 19.maijā Vācijas uzņēmuma TUI AG prasību pret SIA „T.U.I.” noraidīja.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: