0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMIBJP RAKSTIPar tiesībām iesniegt nepilnīgu pirmreizējo akcionāru reģistra nodalījumu

Par tiesībām iesniegt nepilnīgu pirmreizējo akcionāru reģistra nodalījumu

Pēc Uzņēmumu reģistra informācijas

  Uzņēmumu reģistrs (UR) vērš uzmanību, ka 5. jūnijā stājās spēkā 30. maija grozījumi Komerclikumā. Tie saistīti ar 2022. gada 16. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā, kuri stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Grozījumi maina sākotnējo grozījumu pārejas noteikumos ietvertās normas par akciju sabiedrību pienākumu atklāt savus akcionārus. Jaunākais likuma regulējums noteic, ka: Komerclikuma (KL) pārejas noteikumu 66. punktā minētie dokumenti – statūtu grozījumi, kas paredz, ka visas akciju sabiedrības (AS) akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas, aktuālais AS akcionāru reģistra nodalījums (nodalījums), pieteikums un apliecinājums par akciju iegrāmatošanu centrālajā vērtspapīru depozitārijā – iesniedzami līdz šā gada 30. septembrim; …


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BJP abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
 
Par tiesībām iesniegt nepilnīgu pirmreizējo akcionāru reģistra nodalījumu
Foto: © moodboard – stock.adobe.com

Uzņēmumu reģistrs (UR) vērš uzmanību, ka 5. jūnijā stājās spēkā 30. maija grozījumi Komerclikumā. Tie saistīti ar 2022. gada 16. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā, kuri stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Grozījumi maina sākotnējo grozījumu pārejas noteikumos ietvertās normas par akciju sabiedrību pienākumu atklāt savus akcionārus.

Jaunākais likuma regulējums noteic, ka:

  • Komerclikuma (KL) pārejas noteikumu 66. punktā minētie dokumenti – statūtu grozījumi, kas paredz, ka visas akciju sabiedrības (AS) akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas, aktuālais AS akcionāru reģistra nodalījums (nodalījums), pieteikums un apliecinājums par akciju iegrāmatošanu centrālajā vērtspapīru depozitārijā – iesniedzami līdz šā gada 30. septembrim; 
  • akcionāru sapulce līdz 30. septembrim lēmumu par statūtu grozījumiem, kas paredz, ka visas AS akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas, ir tiesīga pieņemt ar akcionāru sapulcē klātesošo akcionāru vienkāršu balsu vairākumu; 
  • KL 236.3 panta piektajā daļā minētais paziņojums par akcionāra līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos iesniedzams līdz 30. septembrim. 

Netiek grozīts KL pārejas noteikumu 69. un 80. punkts, kas paredz, ka KL pārejas noteikumu 66. punktā minētie dokumenti iesniedzami vienlaikus ar dokumentiem, kas skar statūtu grozījumus vai izmaiņas pamatkapitālā, kā arī pieteikumu par ieraksta par reorganizāciju izdarīšanu.

Taču mainīts KL pārejas noteikumu 70. punktā noteiktais datums, ar kuru UR uzsāks vienkāršotās likvidācijas procesu attiecībā uz tām AS, kuras nav atklājušas savus akcionārus – 2024. gada 1. oktobris.

Grozījumi papildina KL pārejas noteikumus ar 66.1 un 66.2 punktu, kas paredz rīcību situācijā, kad AS rīcībā nav visu aktuālo ziņu par akcionāru. Līdz 30. septembrim AS akcionāru reģistrā ieraksta tās rīcībā esošās ziņas un iesniedz UR aktuālo nodalījumu arī tad, ja AS rīcībā nav nevienas vai kādas no šā likuma 235. panta pirmās daļas 4. punkta „a” apakšpunktā minētajām ziņām. 

Taču, ja netiek norādīts no akcijām izrietošo balsu skaits, šāds nodalījums netiks pievienots AS reģistrācijas lietai. Tāpat izņēmums neattiecas uz ziņām par akcionāru kopīgo pārstāvi.

Minētais izņēmums attieksies tikai uz pirmo nodalījumu, kas UR tiek iesniegts līdz 2024. gada 30. septembrim. Turpmākajos nodalījumos var tiks saglabātas pirmajā nodalījumā norādītās nepilnīgās ziņas par akcionāru, bet nevar tik uzņemti jauni akcionāri, nenorādot visas KL 235. panta pirmās daļas 4. punkta „a” apakšpunktā minētās ziņas.

No brīža, kad akcionāru reģistra nodalījums tiek iekļauts komercreģistrā reģistrācijas lietas publiskajā daļā, līdz brīdim, kad akcionāru reģistrā tiek ierakstītas visas KL 235. panta pirmās daļas 4. punkta „a” apakšpunktā minētās akcionāru identificējošās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums), akcionāram nav tiesību atsavināt akcijas vai apgrūtināt tās ar lietu tiesībām, nav balsstiesību un, nosakot pārstāvības normu, viņa balsis netiek ņemtas vērā, turklāt AS neizmaksā attiecīgajam akcionāram dividendes. Minētais ierobežojums iestājas tikai gadījumā, ja iztrūkst kāda no turpmāk minētajām ziņām – vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, dzimšanas datums. 

Gadījumā, ja tiek iesniegts jauns nodalījums, no kura redzams, ka tiek atsavinātas tāda akcionāra akcijas, uz kuru attiecināms ierobežojums par akciju atsavināšanu, UR sākotnēji nav jāiesniedz nodalījums, kurā ir atklāta visas nepieciešamā akcionāru identificējošā informācija. Paraksts uz jaunā nodalījuma apliecināms notariāli vai arī tas parakstāms ar drošu elektronisko parakstu. Abos gadījumos tiek atklāta nepieciešamā identificējošā informācija par akcionāru, kurš atsavina akcijas. Tāpat nodalījums reģistrācijas lietai tiks pievienots gadījumā, ja akcijas tiks iegūtas kādā no KL 235.1 panta trešajā daļā paredzētajiem gadījumiem.

Ja akcijām ir reģistrēta nepilnīga informācija par akcionāru – nav norādīts vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums (kāds no minētajiem), komercķīlu uz šīm akcijām reģistrēt nevar.

Ja līdz 31. decembrim akcionāru reģistrā netiks ierakstīta neviena no KL 235. panta pirmās daļas 4. punkta „a” apakšpunktā minētajām akcionāru identificējošajām ziņām, tad AS, sākot no 2025. gada 1. janvāra, iesniedz tiesā pieteikumu par uzaicinājuma izdarīšanu un īpašuma tiesību uz akcijām dzēšanu. Ja nodalījumā ir norādīts kaut vai akcionāra vārds, AS prasību tiesā nav tiesīga celt.

Akcijas, īpašuma tiesības uz kurām ir dzēstas uzaicinājuma kārtībā, pāriet AS. Iegūtās akcijas AS atsavina saskaņā ar KL noteikumiem. Ja AS neatsavina savas akcijas KL 242. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, šīs akcijas dzēšamas, attiecīgi samazinot pamatkapitālu.

Pēc Uzņēmumu reģistra informācijas

Publicēts žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” 2024. gada jūlija (133.) numurā.

Lasiet arī:

BJP NUMURU E-ARHĪVS