0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSTop grozījumi noteikumos par reklāmas izvietošanu gar ceļiem

Top grozījumi noteikumos par reklāmas izvietošanu gar ceļiem

Samazināt reklāmas objektu izvietošanas attālumu krustojumos, kā arī samazināt attālumu starp reklāmas objektiem, kas izvietoti viens aiz otra, un palielināt vienā reklāmā lietojamo vārdu, attēlu vai simbolu skaitu, cita starpā,  paredz grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana". Tie iekļauti 9. janvāra Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtībā. Valsts sekretāru sanāksmē šis noteikumu projekts tika izskludināts 2011. gada 15. septembrī. Grozījumi paredz šādas izmaiņas. - Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā: „Noteikumos lietotie termini: 1. informācijas objekts –…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Samazināt reklāmas objektu izvietošanas attālumu krustojumos, kā arī samazināt attālumu starp reklāmas objektiem, kas izvietoti viens aiz otra, un palielināt vienā reklāmā lietojamo vārdu, attēlu vai simbolu skaitu, cita starpā,  paredz grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana". Tie iekļauti 9. janvāra Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtībā. Valsts sekretāru sanāksmē šis noteikumu projekts tika izskludināts 2011. gada 15. septembrī. Grozījumi paredz šādas izmaiņas. - Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā: „Noteikumos lietotie termini: 1. informācijas objekts – vizuālās informācijas stends, kas izvietots pie jebkuras institūcijas vai komercdarbības veikšanas vietas vai pie nobrauktuves uz iestādi vai komercdarbības veikšanas vietu; 2. reklāmas objekts – jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots reklāmas izvietošanai.” - Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: „ Noteikumi neattiecas uz: 2.1. reklāmas objektiem, kas izvietoti uz ēkām; 2.2. informatīvajiem plakātiem, ko izvieto valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” ceļu satiksmes drošības kampaņu ietvaros; 2.3. Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto būvju publicitātes līdzekļiem; 2.4. pašvaldību identitātei atbilstošiem vēsturiskajiem afišu stabiem; 2.5. būvizkārtnēm - informatīva plāksne ar informāciju par būvobjektu, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku.” - Izteikt 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: „3. Reklāmas objekti un informācijas objekti nedrīkst:...” Pašlaik šī punkta ievaddaļa skan šādi: “Reklāmas objekti (reklāmas objekti ir jebkuras formas vai jebkura veida priekšmeti, konstrukcijas vai būves, kas speciāli veidotas reklāmas izvietošanai) un informācijas objekti (norādes, zīmes vai citi tamlīdzīgi līdzekļi, kas nav paredzēti satiksmes organizēšanai un neatbilst satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, kuru izvietošanu nosaka attiecīgs valsts standarts) nedrīkst…” - Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „Informācijas objektā vienā plaknē nedrīkst būt vairāk par 40 vārdiem vai atsevišķiem grafiskiem attēliem, vai atsevišķiem simboliem, vai atsevišķām skaitļu kombinācijām. Šī norma neattiecas uz pašvaldību izvietotajām informatīvajām tūrisma kartēm un shēmām.” Pašlaik normatīvā akta normas nosaka, ka informācijas objektā vienā plaknē nedrīkst būt vairāk par 30 vārdiem vai atsevišķiem simboliem, vai atsevišķiem attēliem, vai atsevišķām skaitļu kombinācijām. - Izteikt 11. punktu šādā redakcijā: „11. Reklāmas objektus ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu, kas nepārsniedz 50 km/h, izvieto: 11.1. ne tuvāk par 0,5 metriem no brauktuves malas, bet, ja ir nomale,– no nomales malas (attālums mērāms no reklāmas objekta malas, kas atrodas tuvāk brauktuvei); 11.2. uz ietves, paredzot gājēju kustībai vismaz 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metrus platu brīvu ietvi. Ja uz ietves ir izveidots gājēju un velosipēdistu ceļš, tad jāparedz vismaz 2,25 metrus plata brīva zona. 11.3. ne tuvāk par 12,0 m no brauktuves malas, ja telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, figurāli objekti) izmēri pārsniedz 1,8 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 1,5 m platumā un 2,5 m augstumā; 11.4. paralēli ceļa asij, bet ne tuvāk par 5,0 metriem no brauktuves malas, ja vienpusējs vai divpusējs reklāmas objekts pārsniedz šo noteikumu 11.3.apakšpunktā noteiktos izmērus, bet reklāmas objekta kopējā platība nepārsniedz 15 m2. Pašlaik 11. pants skan šādi: ”11. Reklāmas objektus ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu, kas nepārsniedz 50 km/h, izvieto: 11.1. ne tuvāk par 0,5 metriem no brauktuves malas, bet, ja ir nomale,– no nomales malas (attālums mērāms no reklāmas objekta malas, kas atrodas tuvāk brauktuvei); 11.2. uz ietves, paredzot gājēju kustībai vismaz 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metrus platu brīvu ietvi; 11.3. aiz ielu sarkanajām līnijām, bet ne tuvāk par 15,0 m no brauktuves malas, ja telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, figurāli objekti) izmēri pārsniedz 1,8 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 1,5 m platumā un 2,5 m augstumā.”  - Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: “12. Reklāmas objektus ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu,  kas pārsniedz 50 km/h, izvieto: 12.1. ne tuvāk par 1,5 metriem no brauktuves malas, bet, ja ir nomale, – no nomales malas (attālums mērāms no reklāmas objekta malas, kas atrodas tuvāk brauktuvei); 12.2. uz ietves, paredzot gājēju kustībai vismaz 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metrus platu brīvu ietvi. Ja uz ietves ir izveidots apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš, tad jāparedz vismaz 2,25 metrus plata brīva zona; 12.3. aiz ielu sarkanajām līnijām, bet ne tuvāk par 30 metriem no brauktuves malas, ja telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, figurāli objekti) izmēri pārsniedz 1,8 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 1,5 m platumā un 2,5 m augstumā.”. Pašlaik 12. pants skan šādi: “12. Ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu, kas pārsniedz 50 km/h, reklāmas objektus izvieto ne tuvāk par 30 metriem no brauktuves malas.” - Aizstāt 13.punktā skaitli „30” ar skaitli „25”, nosakot, ka “reklāmas objektus izvieto ne tuvāk par 25 metriem no tuvākās krustojuma robežas. - Svītrot 16.punktu, kas pašlaik nosaka, ka “Reklāmas objekta vai informācijas objekta minimālais redzamības attālums ir vismaz 10 reizes lielāks par lielāko redzamo reklāmas objekta vai informācijas objekta izmēru (pielikums).” -  Izteikt 17.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: „Minimālais attālums starp reklāmas objektiem, kas izvietoti viens aiz otra, ir vismaz 25 metru, izņemot reklāmas, kas izvietotas sabiedriskā transporta pieturvietu paviljonos.” Pašlaik šis punkts nosaka, ka “minimālais attālums starp reklāmas objektiem, kas izvietoti viens aiz otra, ir vismaz 30metru”. - Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: „22. Ja mainās satiksmes organizācija uz ceļa vai reklāmas objekts vai informācijas objekts atrodas ceļa rekonstrukcijas zonā, ceļa īpašnieka pienākums ir rakstiski informēt reklāmas vai informācijas objekta īpašnieku par izmaiņām satiksmes organizācijā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms ceļa rekonstrukcijas uzsākšanas. Pēc trijiem mēnešiem no rakstiskas informācijas nosūtīšanas dienas ceļa īpašniekam ir tiesības pieprasīt reklāmas objekta vai informācijas objekta demontāžu.” Pašlaik šis punkts skan šādi: “Ja mainās satiksmes organizācija uz ceļa vai reklāmas objekts vai informācijas objekts atrodas ceļa rekonstrukcijas zonā, ceļa īpašniekam ir tiesības pieprasīt reklāmas objekta vai informācijas objekta demontāžu triju mēnešu laikā pēc rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašniekam.” - Aizstāt 25.punktā skaitli „2011” ar skaitli „2014”, nosakot ka reklāmas objekti vai informācijas objekti, kas izvietoti gar ceļiem un neatbilst šo noteikumu 4., 5., 6., 8., 9. un 15.punktā noteiktajām prasībām, sakārtojami atbilstoši minētajām prasībām vai demontējami līdz 2014.gada 31.decembrim. Vairāk par noteikumu projektu Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājas lapā, šeit.