0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSTopošie grozījumi Tūrisma likumā noteiks kūrortu darbību

Topošie grozījumi Tūrisma likumā noteiks kūrortu darbību

Šonedēļ, 26. oktobrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē tika skatīti  grozījumi Tūrisma likumā, ko izstrādājusi Ekonomikas ministrija. Kā plz.lv paskaidroja Ekonomikas ministrijā, šie grozījumi 1. lasījumā tika pieņemti iepriekšējās, 10.  Saeimas laikā šā gada 8. septembrī , un jaunās, 11. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē izvērtēts, vai turpināt darbu pie šiem grozījumiem. Darbu nolemts turpināt. Kā teikts Ekonomikas ministrijas sagatavotajā topošajā likumprojekta anotācijā, likumprojekts top, pamatojoties uz tūrisma nozares pārstāvju aicinājumu izstrādāt normatīvos aktus, kas regulētu kūrortu darbību un attīstību Latvijā. Kādas izmaiņas plānotas Tūrisma likumā - Plānots Tūrisma likumu papildināt ar…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šonedēļ, 26. oktobrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē tika skatīti  grozījumi Tūrisma likumā, ko izstrādājusi Ekonomikas ministrija. Kā plz.lv paskaidroja Ekonomikas ministrijā, šie grozījumi 1. lasījumā tika pieņemti iepriekšējās, 10.  Saeimas laikā šā gada 8. septembrī , un jaunās, 11. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē izvērtēts, vai turpināt darbu pie šiem grozījumiem. Darbu nolemts turpināt. Kā teikts Ekonomikas ministrijas sagatavotajā topošajā likumprojekta anotācijā, likumprojekts top, pamatojoties uz tūrisma nozares pārstāvju aicinājumu izstrādāt normatīvos aktus, kas regulētu kūrortu darbību un attīstību Latvijā. Kādas izmaiņas plānotas Tūrisma likumā - Plānots Tūrisma likumu papildināt ar jaunu pantu par kūrorta statusu, nosakot, ka: “(1) Kūrorta statusu var piešķirt vietējās pašvaldības administratīvajai teritorijai vai tās daļai, kura atbilst šādiem nosacījumiem: 1) vietējā pašvaldība savos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikusi kūrorta teritoriju un pamatojusi kūrorta attīstības perspektīvas; 2) noteiktā teritorija ir nodrošināta ar kūrortiestādēm un tūrisma infrastruktūru; 3) noteiktajā teritorijā ir pieejami un tiek izmantoti dabas dziednieciskie resursi. (2) Kārtību, kādā vietējās pašvaldības administratīvajai teritorijai vai tās daļai piešķir un anulē kūrorta statusu, kūrorta statusa administrēšanas kārtību, kā arī pašvaldības pieteikumā iekļaujamo informāciju un pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets. Lēmumu par kūrorta statusa piešķiršanu un anulēšanu pieņem Ministru kabinets." - Topošajos grozījumos plānots izteikt Tūrisma likuma 1. panta “Likumā lietotie termini “ 7. un 8.punktu šādā redakcijā: "7) kultūras tūrisms – tūrisma veids, kura mērķis ir iepazīšanās ar kultūras vidi – kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām un dzīvesveidu, kā arī aktuālām kultūras un mākslas norisēm; 8) kūrorts – vietējās pašvaldības administratīvā teritorija vai tās daļa, kura ir nodrošināta ar kūrortiestādēm un tūrisma infrastruktūru, kurā ir pieejami un tiek izmantoti tajā esošie dabas dziednieciskie resursi un kurai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir piešķirts kūrorta statuss.” Šā brīža redakcijā šie 1. panta punkti skan šādi: “7) kultūras tūrisms — tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar kultūrvēsturisko mantojumu un ievērojamām vietām; 8) kūrorts — ar dabiskiem dziedniecības līdzekļiem (minerālūdeņiem, ārstnieciskajām dūņām u.tml.), kūrortiestādēm un tūrisma infrastruktūru nodrošināta teritorija”. - Plānots Tūrisma likuma 1. pantā minēto terminu uzskaitījumu papildināt ar papildināt pantu ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā: "26) dabas dziednieciskie resursi – minerālūdeņi, termālie ūdeņi, virszemes ūdeņi, dziednieciskās dūņas, māli, smiltis, meži, parki, klimats un citi dabas resursi, kas, pamatojoties uz zinātniskos pētījumos un praksē pierādītām īpašībām, tiek izmantoti organisma vispārējā stāvokļa un labsajūtas uzlabošanai, kā arī slimību profilaksei, ārstēšanai un rehabilitācijai; 27) veselības tūrisms – tūrisma veids, kura mērķis ir organisma vispārējā stāvokļa un labsajūtas uzlabošana, kā arī slimību profilakse, ārstēšana un rehabilitācija, izmantojot arī dabas dziednieciskos resursus." - Paredzēts 3.panta “Tūrisma nozares uzdevumi” 5. un 10.punktu izteikt šādā redakcijā: "5) nodrošināt un veicināt dabas dziedniecisko resursu racionālu izmantošanu organisma vispārējā stāvokļa un labsajūtas uzlabošanai, slimību profilaksei, ārstēšanai un rehabilitācijai, kā arī nodrošināt kūrortu attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības un veicinot kūrortu pakalpojumu iekšējo patēriņu un eksportu;" "10) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību atbilstoši dabas un kultūras vides aizsardzībai tā, lai tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas un kultūrvides aizsardzību." Pašlaik šo punktu redakcija ir šāda: “5) veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt rekreatīvā tūrisma attīstību. 10) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas aizsardzību tā, lai tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas aizsardzību.” - plānots 15. 1 panta “Tūristu gids kā tūrisma pakalpojuma sniedzējs “trešo daļu izteikt šādā redakcijā: "(3) Vietējai pašvaldībai ir tiesības noteikt prasības tūristu gida izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, kārtību, kādā sertificē tūristu gidu, sniedz tūristu gida pakalpojumus un īsteno tūristu gida profesionālās darbības uzraudzību un kontroli, institūciju, kas sertificē tūristu gidus, kā arī tos publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gids, kurš ir apliecinājis savu profesionālo kvalifikāciju." Pašlaik šī punkta redakcija ir šāda: “(3) Vietējai pašvaldībai ir tiesības izdot savus saistošos noteikumus, kuros tā reglamentē kārtību, kādā tūristu gids apliecina savu profesionālo kvalifikāciju, kā arī tos tūrisma objektus un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gids ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.” - Vienlaicīgi likumprojekts paredz precizēt Tūrisma likuma 1.panta 5.punktu, nosakot, ka komplekss tūrisma pakalpojums ir pakalpojumu apvienojums, kas attiecas uz periodu, kas ir garāks par 24 stundām vai ietver diennakts izmitināšanu un ietver vismaz divus likumā minētos tūrisma pakalpojumus. Pašlaik šī punkta redakcija ir šāda: "5) komplekss tūrisma pakalpojums — tūrisma pakalpojumu apvienojums, kurš sagatavots iepriekš vai pēc klienta pieprasījuma, attiecas uz periodu, kas ir garāks par 24 stundām, un ietver diennakts izmitināšanu vai vismaz divus no šādiem tūrisma pakalpojumiem: a) transportu, b) izmitināšanu, c) citu tūrisma pakalpojumu, kas nav transporta vai izmitināšanas palīgpakalpojums un aizņem proporcionāli lielāko daļu no tūrisma pakalpojumu apvienojuma". - Likumprojektā paredzēts, ka  arī turpmāk naktsmītnes, tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojumus Latvijā drīkstēs sniegt tikai komersants, taču netiks ierobežotas publisko personu tiesības sniegt cita veida tūrisma pakalpojumus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Publisko aģentūru likumu. Konkrēta datuma, kad šiem grozījumiem būtu jāstājas spēkā, nav. Vairāk par topošajiem grozījumiem Tūrisma likumā var uzzināt šeit: http://titania.saeima.lv/LIVS10/SaeimaLIVS10.nsf/0/C13873B0CD31BDC5C22578CA0038DA0C?OpenDocument