0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBATurpina saskaņot kārtību, kādā turpmāk būs izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa

Turpina saskaņot kārtību, kādā turpmāk būs izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa

Valsts sekretāru sanāksmē 1. septembrī tika izsludināts Finanšu ministrijas sagatavots noteikumu projekts par kārtību, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa ar mērķi vienkāršot un samazināt dokumentu apriti starp Valsts ieņēmumu dienestu (VID), nodokļa maksātāju un darba devēju. Kā plz.lv noskaidroja Finanšu ministrijā, pašlaik noteikumu projekts tiek saskaņots citām institūcijām, kuras tas skar, un šonedēļ, piektdien, ir plānota tam veltīta sanāksme. Pašlaik, kā teikts noteikumu projekta anotācijā, Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumi Nr.222 „Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa” nosaka, ka nodokļa maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, grāmatiņu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. Noteikumu projekts paredz,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Valsts sekretāru sanāksmē 1. septembrī tika izsludināts Finanšu ministrijas sagatavots noteikumu projekts par kārtību, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa ar mērķi vienkāršot un samazināt dokumentu apriti starp Valsts ieņēmumu dienestu (VID), nodokļa maksātāju un darba devēju. Kā plz.lv noskaidroja Finanšu ministrijā, pašlaik noteikumu projekts tiek saskaņots citām institūcijām, kuras tas skar, un šonedēļ, piektdien, ir plānota tam veltīta sanāksme. Pašlaik, kā teikts noteikumu projekta anotācijā, Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumi Nr.222 „Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa” nosaka, ka nodokļa maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, grāmatiņu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. Noteikumu projekts paredz, ka nodokļa maksātājam, kas veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, grāmatiņa VID vairs nebūs jāiesniedz, jo VID, izmantojot tā rīcībā esošo informāciju, nodrošinās, ka nodokļa maksātājam netiks piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums saimnieciskās darbības ienākumam un algota darba ienākumam vienlaicīgi. Tādējādi nodokļa maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, nodokļu grāmatiņu varēs glabāt pie sevis līdz brīdim, kad stāsies darba attiecībās. Noteikumu projektā, cita starpā, paredzēts, ka nodokļa maksātājs informāciju par izmaiņām saistībā ar apgādībā esošajām personām turpmāk varēs iesniegt arī elektroniski. Ir paredzēta arī šāda norma: ja darba devēja juridiskā adrese atrodas tās republikas pilsētas vai novada teritorijā, ar kuru Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, darba devējs izmanto Iedzīvotāju reģistra elektronisko pakalpojumu (Personas dzīvesvietas pašvaldības kārtējā gada sākumā noskaidrošana), lai iegūtu apstiprinājumu par to, vai darbinieka deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī atrodas tās republikas pilsētas vai novada teritorijā, kurā ir darba devēja juridiskā adrese. Ja ir notikušas izmaiņas nodokļa maksātāja tiesībās uz neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātājs par minētajām izmaiņām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgu paziņojumu. Ja paziņojums tiek iesniegts elektroniski, tam jābūt apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu vai, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas autorizācijas kodu, tam pievienojot apliecinošo dokumentu elektroniskās kopijas. Ievērojot Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredzēto, arī plānots noteikts, ka mikrouzņēmuma darbinieks, uzsākot darba attiecības ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, grāmatiņu iesniedz mikrouzņēmumā. Ja mikrouzņēmuma darbinieks ir darba attiecībās ar vairākiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, grāmatiņu būs jāiesniedz vienā no mikrouzņēmumiem un iesnieguma veidā jāinformē pārējie mikrouzņēmumi par grāmatiņas iesniegšanu konkrētajā mikrouzņēmumā, skaidro Finanšu ministrijas speciālisti. Noteikumu projekts paredz, ka turpmāk, beidzoties darba attiecībām saskaņā ar darbinieka nāvi, darba devējs (gan fiziskā, gan juridiskā persona) grāmatiņu glabā darba devēja arhīvā, ievērojot termiņu, kāds noteikts likuma „Par grāmatvedību” 10.pantā attaisnojuma dokumentu glabāšanai par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu). Plānots, ka invalīdam, ja tas iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu, vairs nebūs jāiet uz VID, bet viņš 10 dienu laikā par to varēs informēt darba devēju vai citu institūciju, kurā ir iesniegta grāmatiņa, uzrādot Invalīda apliecību. Darba devējs vai cita institūcija, kurā ir iesniegta grāmatiņa, veiks attiecīgu ierakstu grāmatiņā. Turpmāk nodokļu maksātājam, kuram ir piešķirta izdienas pensija, grāmatiņā atzīmi par pensiju piešķiršanu, izdarīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet gadījumos, kad izdienas pensija piešķirta atbilstoši Militārpersonu izdienas pensiju likumam, - Aizsardzības ministrija. Savukārt, ja izdienas pensija piešķirta atbilstoši Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumam, tad nodokļu grāmatiņā atzīmi par pensiju piešķiršanu veiks Satversmes aizsardzības birojs. Vairāk par topošo jauno kārtību var uzzināt, kā arī pielikumus par algas nodokļa grāmatiņu un paziņojumu par apgādībā esošām personām uzzināt Ministru kabineta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40226324