0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVai minimālās iemaksas no 1. jūlija ir jāmaksā visiem?

Vai minimālās iemaksas no 1. jūlija ir jāmaksā visiem?

Pēc Labklājības ministrijas informācijas

(0)

Foto: Pexels.com

Labklājības ministrija sniegusi skaidrojumu, kurām iedzīvotāju grupām var nepiemērot minimālās sociālās iemaksas. Kā jau vairākkārt informēts, no 1. jūlija ir stājušās spējā izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas  nosaka, ka paredzētās minimālās iemaksas ir obligāts maksājums, ko par katru sociāli apdrošināmo personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša algas.

Minimālo iemaksu objekts ir trīs minimālās algas – 1500 eiro ceturksnī jeb 500 eiro mēnesī.

Minimālās obligātās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam un tām kalendāra dienām, kurās cilvēks ir darba ņēmējs.

Ir vairākas sabiedrības grupas, uz kurām minimālais sociālais maksājums netiek attiecināts:

 • notiesātajiem, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • pensijas vecumu sasniegušajiem un tās saņēmējiem, arī priekšlaicīgās;
 • cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti;
 • tiem, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns līdz 3 gadu vecumam;
 • tiem, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākais vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • tiem, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns ar invaliditāti;
 • jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās pilna laika studijās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad ir pārtrauktas mācības;
 • tiem, kurus nodarbina Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēts darba devējs;
 • cilvēkiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam un kurus nodarbina sociālais uzņēmums;
 • personām, kuras sniedz valsts finansētu pavadoņa bērnam līdz 18 gadiem vai asistenta pakalpojumu. Arī tiem, kas sniedz pašvaldības vai ES projekta ietvaros finansētu pakalpojumu bērnam līdz 18 gadiem;
 • pašnodarbinātajiem, kuriem uz laiku ir apturēta saimnieciskā darbība.

Minimālās obligātās iemaksas nepiemēro:

 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam;
 • iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka;
 • ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka.

Minimālās obligātās iemaksas nav jāveic proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs ir:

 • atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas;
 • bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
 • par pārejošas darbnespējas (A un B darbnespējas lapa);
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Kas notiek, ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru?

Pašnodarbinātajam, kurš prognozē, ka viņa ienākumi mēnesī nesasniegs minimālās algas apmēru, būs iespēja maksāt no faktiskā ienākuma, ja viņš būs iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par nākamā mēneša ienākumiem līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni un līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Atgādinām, ka personām, kuras veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem darba ienākumiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, kurus izmaksā atkarībā no viņu veiktajām sociālajām iemaksām – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 3 mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic pārrēķinu par kalendāro gadu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam (2021. gadam – 3000 eiro; 2021. gadam – 6000 eiro), un informē VID.

Darba devējam ir pienākums samaksāt minimālās obligātās iemaksas līdz trešā mēneša 23. datumam no VID paziņojuma saņemšanas dienas:

 • par III ceturksni – nākamā gada 23.marts;
 • par IV ceturksni – 23.jūnijs;
 • par I ceturksni –  23.septembris;
 • par II ceturksni – 23.decembris.

Ja gada griezumā personai ir minimālais obligāto iemaksu objekts, tad pārmaksātās minimālās obligātās iemaksas tiek atgrieztas maksātājam (darba devējam, pašnodarbinātajam).

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Pexels.com

Labklājības ministrija sniegusi skaidrojumu, kurām iedzīvotāju grupām var nepiemērot minimālās sociālās iemaksas. Kā jau vairākkārt informēts, no 1. jūlija ir stājušās spējā izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas  nosaka, ka paredzētās minimālās iemaksas ir obligāts maksājums, ko par katru sociāli apdrošināmo personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša algas.

Minimālo iemaksu objekts ir trīs minimālās algas – 1500 eiro ceturksnī jeb 500 eiro mēnesī.

Minimālās obligātās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam un tām kalendāra dienām, kurās cilvēks ir darba ņēmējs.

Ir vairākas sabiedrības grupas, uz kurām minimālais sociālais maksājums netiek attiecināts:

 • notiesātajiem, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • pensijas vecumu sasniegušajiem un tās saņēmējiem, arī priekšlaicīgās;
 • cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti;
 • tiem, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns līdz 3 gadu vecumam;
 • tiem, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākais vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • tiem, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns ar invaliditāti;
 • jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās pilna laika studijās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad ir pārtrauktas mācības;
 • tiem, kurus nodarbina Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēts darba devējs;
 • cilvēkiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam un kurus nodarbina sociālais uzņēmums;
 • personām, kuras sniedz valsts finansētu pavadoņa bērnam līdz 18 gadiem vai asistenta pakalpojumu. Arī tiem, kas sniedz pašvaldības vai ES projekta ietvaros finansētu pakalpojumu bērnam līdz 18 gadiem;
 • pašnodarbinātajiem, kuriem uz laiku ir apturēta saimnieciskā darbība.

Minimālās obligātās iemaksas nepiemēro:

 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam;
 • iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka;
 • ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka.

Minimālās obligātās iemaksas nav jāveic proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs ir:

 • atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas;
 • bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
 • par pārejošas darbnespējas (A un B darbnespējas lapa);
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Kas notiek, ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru?

Pašnodarbinātajam, kurš prognozē, ka viņa ienākumi mēnesī nesasniegs minimālās algas apmēru, būs iespēja maksāt no faktiskā ienākuma, ja viņš būs iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par nākamā mēneša ienākumiem līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni un līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Atgādinām, ka personām, kuras veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem darba ienākumiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, kurus izmaksā atkarībā no viņu veiktajām sociālajām iemaksām – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 3 mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic pārrēķinu par kalendāro gadu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam (2021. gadam – 3000 eiro; 2021. gadam – 6000 eiro), un informē VID.

Darba devējam ir pienākums samaksāt minimālās obligātās iemaksas līdz trešā mēneša 23. datumam no VID paziņojuma saņemšanas dienas:

 • par III ceturksni – nākamā gada 23.marts;
 • par IV ceturksni – 23.jūnijs;
 • par I ceturksni –  23.septembris;
 • par II ceturksni – 23.decembris.

Ja gada griezumā personai ir minimālais obligāto iemaksu objekts, tad pārmaksātās minimālās obligātās iemaksas tiek atgrieztas maksātājam (darba devējam, pašnodarbinātajam).

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: