0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAVai rodas pienākums maksāt obligātās iemaksas un algas nodokli par valdes locekli?

Vai rodas pienākums maksāt obligātās iemaksas un algas nodokli par valdes locekli?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis uzziņu par nodokļa maksātāja tiesībām uzziņas pieprasījuma iesniedzēja (turpmāk - iesniedzējs) aprakstītajā tiesiskajā situācijā. Piedāvājam iepazīties ar uzziņā apskatīto jautājumu saīsinātā formā. Saskaņā ar nomas līgumu iesniedzējs no SIA F nomā telpas, maksājot iznomātājam ikmēneša nomas maksu, apsaimniekošanas maksu, kā arī komunālos maksājumus. Iesniedzējs saimniecisko darbību minētajās telpās neveic, negūst tur ienākumus no pakalpojumu sniegšanas vai preču pārdošanas. Saskaņā ar apakšnomas līgumu iesniedzējs minētās telpas ir nodevis apakšnomā SIA M,  apakšnomniekam piemērojot ikmēneša nomas maksu un izrakstot rēķinus par apsaimniekošanas maksu un komunālajiem maksājumiem. Būtībā iesniedzējs darbojas kā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: VisualHunt.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis uzziņu par nodokļa maksātāja tiesībām uzziņas pieprasījuma iesniedzēja (turpmāk - iesniedzējs) aprakstītajā tiesiskajā situācijā. Piedāvājam iepazīties ar uzziņā apskatīto jautājumu saīsinātā formā.

Saskaņā ar nomas līgumu iesniedzējs no SIA F nomā telpas, maksājot iznomātājam ikmēneša nomas maksu, apsaimniekošanas maksu, kā arī komunālos maksājumus. Iesniedzējs saimniecisko darbību minētajās telpās neveic, negūst tur ienākumus no pakalpojumu sniegšanas vai preču pārdošanas. Saskaņā ar apakšnomas līgumu iesniedzējs minētās telpas ir nodevis apakšnomā SIA M,  apakšnomniekam piemērojot ikmēneša nomas maksu un izrakstot rēķinus par apsaimniekošanas maksu un komunālajiem maksājumiem. Būtībā iesniedzējs darbojas kā starpnieks un neveic jebkādu citu saimniecisko darbību. Iesniedzējam ir reģistrēts darbības veids - sava vai nomāta nekustamā īpašuma iznomāšana.

Iesniedzēja valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš saņem atalgojumu bruto 2 585.00 EUR uzņēmumā, kas ir saistīts ar SIA M. Iesniedzējs  ir viens (ar 60%) no patiesajiem labuma guvējiem arī SIA M. Iesniedzēja grāmatvedību kārto ar ārpakalpojuma sniedzēja starpniecību.

Jautājums

Vai iesniedzējam nerodas pienākums maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (obligātās iemaksas) un algas nodokli par valdes locekli, ja iesniedzēja saņemtie ieņēmumi no apakšnomnieka maksājumiem ir iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” un nav citu ieņēmumu no uzņēmuma pamatdarbības, neskatoties uz to, ka apgrozījuma apmērs attiecīgajā kalendāra mēnesī  pārsniedz pieckāršu minimālās algas apmēru un iesniedzējam nav darbinieka vai valdes locekļa, kuram ir atlīdzība minimālās mēneša darba algas apmērā.

Atbilde

Atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai, iesniedzēja pamatdarbības veids ir “Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi”. Saskaņā ar likumaPar iedzīvotāju ienākuma nodokli 8. panta 2.9 daļu uzskata, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram kārtējā taksācijas gada mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, ja attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 18.8 punktam piemērojot likuma 8. panta 2.9 daļu, kapitālsabiedrības apgrozījums ir ieņēmumi no kapitālsabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi 52. punktā noteikts, ka trešās personas vārdā iekasētās summas neiekļauj sabiedrības ieņēmumos. Ja sabiedrība darbojas kā komercaģents vai starpnieks, tās ieņēmumi ir tikai šīs trešās personas maksātā atlīdzība par sniegtajiem komercaģenta vai starpnieka pakalpojumiem.

Ņemot vērā minēto, iesniedzēja maksājumi par apsaimniekošanas maksu un komunālajiem maksājumiem iznomātājam SIA “F” un saņemtā samaksa no apakšnomas SIA “M” par apsaimniekošanas maksu un komunālajiem maksājumiem, nav iekļaujami peļņas vai zaudējumu aprēķinā ieņēmumos un izdevumos. Ieņēmumos jāiekļauj tikai tās summas, kas tiek iekasētas par starpniecības pakalpojumu.

Ņemot vērā, ka iesniedzēja pamatdarbības veids ir “Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi” un ienākumi no sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšanas nav iesniedzēja ieņēmumi no pamatdarbības, iesniedzējam nav jāaprēķina domājamais ienākums par ieņēmumiem no nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanas.

Saskaņā ar likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 1. panta 1. punkta “m” apakšpunktu kapitālsabiedrības valdes loceklis ir darba ņēmējs, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Atbilstoši likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. panta pirmajā daļā noteiktajam, darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.

Ņemot vērā, ka iesniedzējam konkrētajā tiesiskajā situācijā par valdes locekli nav jāaprēķina domājamais ienākums, iesniedzējam arī nerodas pienākums veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: