Vai zaudējumus, kas radušies preču iztrūkuma dēļ, var uzskatīt par izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību?

61
(0)

Jautājums. Vai tirdzniecības vietā konstatēto preču iztrūkumu, kas, iespējams, radies klienta veiktās zādzības dēļ, var norakstīt kā izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību un attiecīgi  nav apliekami ar uzņēmuma ienākuma nodokli? Atbildi uz šo jautājumu sniedz Valsts ieņēmumu dienests metodiskajā materiālā par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu. Gadījumā, ja nodokļa maksātājam iztrūkumu vai izlaupījumu rezultātā radušies zaudējumi, tad tas veic visus iespējamos pasākumus, lai atgūtu iztrūkumos un izlaupījumos zaudētās vērtības: par notikušo nekavējoties ziņo izmeklēšanas iestādēm un panāk krimināllietas ierosināšanu vai oficiālu atteikumu to ierosināt. Ja pasākumi ir veikti, tad attiecīgās zaudējumu summas uzskata par izdevumiem, kas saistīti ar…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 EUR / mēnesī*
Pirmās 15 dienas bez maksas

ABONĒT

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt

Esi BilancePLZ abonents?