0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSFINANSESValdība akceptējusi vairākus likumprojektus, kas saistīti ar kredītbiroju izveidi un to darbību

Valdība akceptējusi vairākus likumprojektus, kas saistīti ar kredītbiroju izveidi un to darbību

 Ministru kabineta sēdē 23.aprīlī izskatīts likumprojekts "Kredītbiroju likums"  , likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" un likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" , kas saistīti ar ieceri sekmēt kredītspējas vērtēšanai nepieciešamās kedītinformācijas plašāku pieejamību par klientu vai iespējamo klientu komersantiem, tādējādi samazinot kredītrisku un veicinot kredītresursu plašāku pieejamību, kā arī ierobežojot pārmērīgas aizņemšanās risku, uzlabojot vispārējo maksāšanas disciplīnu un samazinot nenokārtoto saistību apjomu. Likumprojektā "Kredītbiroju likums", kā iepriekš jau informējām (skat. šeit), noteikti kredītbiroja darbības un kredītinformācijas apstrādes nosacījumi, kredītinformācijas glabāšanas termiņi, kā arī kredītinformācijas izsniegšanas noteikumi un atbildība par kredītinformācijas apstrādi. Kredītbiroji būs speciāli licencēti komersanti un to darbības…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
 Ministru kabineta sēdē 23.aprīlī izskatīts likumprojekts "Kredītbiroju likums"  , likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" un likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" , kas saistīti ar ieceri sekmēt kredītspējas vērtēšanai nepieciešamās kedītinformācijas plašāku pieejamību par klientu vai iespējamo klientu komersantiem, tādējādi samazinot kredītrisku un veicinot kredītresursu plašāku pieejamību, kā arī ierobežojot pārmērīgas aizņemšanās risku, uzlabojot vispārējo maksāšanas disciplīnu un samazinot nenokārtoto saistību apjomu. Likumprojektā "Kredītbiroju likums", kā iepriekš jau informējām (skat. šeit), noteikti kredītbiroja darbības un kredītinformācijas apstrādes nosacījumi, kredītinformācijas glabāšanas termiņi, kā arī kredītinformācijas izsniegšanas noteikumi un atbildība par kredītinformācijas apstrādi. Kredītbiroji būs speciāli licencēti komersanti un to darbības mērķis būs apstrādāt datus, kas ļautu saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir kredītbiroja dalībnieki, pirms līguma noslēgšanas novērtēt iespējamā klienta kredītspēju (spēju uzņemties finansiālās saistības) un likumprojektā paredzēts, ka kredītbiroji būs tiesīgi apkopot kredītinformāciju no kreditoriem (saimnieciskās darbības veicējiem) par saistību izpildes pārkāpumiem (parādiem), kā arī no attiecīgām Valsts informācijas sistēmām, kuru informācija jau patreiz tiek ņemta vērā, vērtējot personas kredītspēju. Paredzams, ka ar kredītbiroju darbības dinamisku attīstību tiks uzlabota kredītinformācijas apmaiņa Latvijā - kredītinformācijas pieejamība kļūs skaidrāka, ātrāka, ērtāka un vienuviet pieejama. Darbs pie kredītbiroju darbības tiesiskā regulējuma izstrādes tika uzsākts, lai novērstu sekojošas tirgus nepilnības, kas šobrīd negatīvi ietekmē kredītresursu pieejamību tautsaimniecībā un kavē ekonomikas attīstību:
  • - izveidojies būtisks iedzīvotāju parādu apjoms, taču šāda informācija kredītriska vērtēšanai nav apkopota, ir nepietiekama vai neprecīza;
  • - kredītinformācija ir fragmentēta (daudz avotu) un nepilnīga (nav precīzu un pilnīgu ziņu par personu saistībām), tādēļ pieaug kredītriski un kredītspējas vērtēšanai nepieciešamo ziņu apkopošanai tiek patērēts arvien vairāk resursu;
  • - nav pietiekami efektīva datu apmaiņas kontroles mehānisma, ko var īstenot fiziskās personas savu datu apstrādes kontrolei. Tas pastiprina neuzticību datu apmaiņai un plašākas informācijas pieejamībai par maksājumu saistībām no iedzīvotāju puses.
Savukārt likumprojektā "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" precizēts tiesiskais regulējums attiecībā uz kārtību, kādā Kredītu reģistrā tiek iekļautas ziņas par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu. Kredītu reģistra likumā Kredītu reģistra dalībniekiem, ierobežotiem Kredītu reģistra dalībniekiem un bijušajiem Kredītu reģistra dalībniekiem paredzēts pienākums labot un anulēt Kredītu reģistrā kļūdaini vai nepamatoti iekļautās ziņas. Vienlaikus Kredītu reģistra likumā tieši noteikts, ka Kredītu reģistrā iekļauto ziņu labošanas vai anulēšanas gadījumā Kredītu reģistra dalībnieki un ierobežotie Kredītu reģistra dalībnieki saglabā Kredītu reģistra likumā noteikto atbildību par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu apstrādi. Tā kā Kredītu reģistrā iekļautās ziņas var labot un anulēt arī bijušie Kredītu reģistra dalībnieki, likumprojektā redakcionāli vienādots atbildības par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu apstrādi regulējums. Sagatavotais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredz papildināt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otro daļu ar jauniem valsts nodevu objektiem - nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kredītbiroja darbībai un ikgadēju valsts nodevu par kredītbiroja darbības uzraudzību, tādējādi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrajā daļā noteiktās valsts nodevas papildinot ar Kredītbiroju likumprojektā paredzētajām valsts nodevām.