0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

VISI RAKSTIValsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanā plāno vienotu kārtību

Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanā plāno vienotu kārtību

6. decembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību, piedāvājot pāreju uz vienotu pieeju valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai un atbilstošu programmnodrošinājumu, lai radītu objektīvus priekšnosacījumus datu analīzei, salīdzināmībai un plānošanai, kā arī ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai, informē Lelde Kaunese, Finanšu ministrijas  Komunikācijas nodaļas eksperte. Noteikumu mērķis ir noteikt valsts nekustamā īpašuma, kas ir zemes vienības, ēkas un būves, pārvaldīšanas principus, tā pārvaldīšanas kārtību un atsevišķas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts iestādēm, pašvaldībām, sabiedriskā labuma organizācijām vai privāto…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
6. decembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību, piedāvājot pāreju uz vienotu pieeju valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai un atbilstošu programmnodrošinājumu, lai radītu objektīvus priekšnosacījumus datu analīzei, salīdzināmībai un plānošanai, kā arī ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai, informē Lelde Kaunese, Finanšu ministrijas  Komunikācijas nodaļas eksperte. Noteikumu mērķis ir noteikt valsts nekustamā īpašuma, kas ir zemes vienības, ēkas un būves, pārvaldīšanas principus, tā pārvaldīšanas kārtību un atsevišķas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts iestādēm, pašvaldībām, sabiedriskā labuma organizācijām vai privāto tiesību subjektiem, kā arī to uzdošanas kārtību. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principu saturs ietver nepārtrauktu valsts nekustamā īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām, kuru mērķis ir saglabāt tā kvalitāti visā ekspluatācijas laikā, nepieļaujot sabiedrības drošības vai veselības aizskārumu. Princips ietver arī valsts nekustamā īpašuma uzlabošanas veicināšanu mijiedarbībā ar apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī šī nekustamā īpašuma saudzīgas, efektīvas un ekonomiski lietderīgas izmantošanas veicināšanas pienākumu saskaņā ar tam noteikto lietošanas mērķi. Principā ietverts arī iesaistīto personu atbilstošas kvalifikācijas veicināšanas pienākums. Savukārt MK ieteikumu projekts paredz noteikt valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanas, veikšanas un pārraudzības kārtību. Lai nodrošinātu ikgadēju valsts nekustamā īpašuma ieņēmumu un pārvaldīšanas izdevumu analīzi un tādējādi uzlabotu valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas efektivitāti, ieteikumu projektā rekomendēts aizpildīt ieņēmumu un izdevumu pārskatu un paredzēt priekšlikumus pārvaldīšanas efektivizēšanai. Noteiktus izmērāmus rādītājus ieteikts piemērot arī valsts nekustamo īpašumu vizuālās pārbaudes un tehniskās apsekošanas veikšanā. Tāpat attiecībā uz ēku un būvju tehnisko apsekošanu noteikts, ka tā veicama ne retāk kā reizi desmit gados, savukārt, ja ēkām konstatēts būtisks tehniskais nolietojums, apsekošana veicama ne retāk kā reizi divos gados. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības veicamas atbilstoši finanšu resursu iespējām. MK noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums izpildāms gadskārtējā valsts budžetā paredzētā finansējuma apmēra ietvaros. Noteikumu projekts par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību pilnībā pieejams MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40195845&mode=mk&date=2011-12-06 Ministru kabineta ieteikumu projektā „Ieteikumi par valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanu”, cita starpā, paredzēts noteiktus  izmērāmus rādītājus piemērot arī valsts nekustamo īpašumu vizuālās pārbaudes un tehniskās apsekošanas veikšanā, proti, Ministru kabineta ieteikumu projekta 3.pielikumā noteiktas valsts nekustamā īpašuma vizuālās pārbaudes darbības un to veikšanas biežums, kas kalpo kā indikatori, atbilstoši kuriem sastādāms valsts nekustamā īpašuma vizuālās pārbaudes akts. Gadījumā, ja vizuālās pārbaudes laikā konstatē ēkas vai būves un tajās esošo iekārtu bojājumus, tiek lemts par trīs veidu pasākumu veikšanu, proti: - ārkārtas remonta veikšana; - plānotā remonta veikšana; - darba uzdevuma sastādīšana ēkas vai būves tehniskajai apsekošanai. Attiecībā uz ēku un būvju tehnisko apsekošanu plānots noteikt, ka tā veicama ne retāk kā reizi desmit gados. Savukārt, ja ēkām vai būvēm tiek konstatēts būtisks tehniskais nolietojums, apsekošana veicama ne retāk kā reizi divos gados. Būves vai tās elementa tehnisko apsekošanu veic arī valsts nekustamā īpašuma vizuālās pārbaudes ietvaros, ievērojot Ministru kabineta ieteikumu projekta 3.pielikumā noteikto. Noteikumu projektā uzsvērts, ka valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības veicamas atbilstoši finanšu resursu iespējām. Ar Ieteikumu projektu valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai Jūs varat iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40228251&mode=mk&date=2011-12-06