VISI RAKSTI

Plānotās izmaiņas zvērinātu revidentu darbības regulējumā neatbalsta profesionālā asociācija

Saeimā 12. septembrī pirmajā lasījumā pieņemts likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā", kura mērķis ir precizēt un papildināt revīzijas pakalpojumu likuma normas, lai novērstu praksē...

Kādi bijuši VID veikto datu atbilstības un tematisko pārbaužu rezultāti?

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktās datu atbilstības pārbaudes laikā tiek izvērtēta nodokļu maksātāja iesniegtajās nodokļu deklarācijās uzrādītās informācijas atbilstība VID rīcībā esošajai informācijai un...

Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas politikas izveidei sabiedrībā

Iekšējā kontrole sabiedrībā ir process, kas vērsts uz sabiedrības mērķu sasniegšanu. Iekšējā kontrole ir instruments, ko darbinieki var izmantot organizācijas risku mazināšanai. Tāpēc vadībai...

Mainīs kārtību, kā noteiks atlīdzību par darbspēju zaudējumu un apgādnieka zaudējumu

Aprēķinot atlīdzību par darbspēju zaudējumu un apgādnieka zaudējumu, tiks izmantots ilgāks ienākumu gūšanas periods nekā patlaban, tādējādi precīzāk ļaujot aprēķināt negūto ienākumu aizvietojumu. To...

Latvijā starpību starp prognozētajiem un faktiski iekasētajiem PVN ieņēmumiem samazinās

Eiropas Komisija ir publicējusi ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) “plaisu” jeb starpību starp prognozētajiem un faktiski iekasētajiem PVN ieņēmumiem. Gan pēc Valsts ieņēmumu...

Fakta fiksēšana jeb veids kā nodrošināt pierādījumus

Latvijā tradicionāli par zvērināta tiesu izpildītāja galveno uzdevumu tiek uzskatīta nolēmumu izpilde, proti – zvērināts tiesu izpildītājs ir vidutājs, kuram valsts ir deleģējusi piespiedu...

Pastāvīga darbinieku videonovērošana pārkāpj personas datu aizsardzību

Transportlīdzekļu vadītāju nepārtrauktu videonovērošanu, atrodoties pie transportlīdzekļa stūres, pārkāpj transportlīdzekļu vadītāju tiesības uz privātas dzīves neaizskaramību, atzinusi Datu valsts inspekcija. Rīgas Administratīvā rajona tiesa 10....

Par valdes locekļa nodokļiem domājamam ienākumam

Jautājums: Ar uzņēmuma valdes locekli ir noslēgts darba līgums. Alga noteikta 450 eiro mēnesī, bet, saņemot darbnespējas B lapu, tā sarūk līdz 360 eiro....

Iekšējā audita jaunie izaicinājumi valsts tiešajā pārvaldē

Jūnijā Finanšu ministrijas (turpmāk – ministrija) mājaslapā publicēts Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2018. gadā (turpmāk – informatīvais ziņojums), kā...

Uzņēmēji: minimālo algu var celt kopā tikai ar neapliekamo minimumu!

Veidojot nākamā gada budžetu, nodokļus celt nedrīkst, savukārt minimālās algas palielināšanas jautājums jāskata tikai kopā ar neapliekamā minimuma jautājumu, uzsver Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības...

Par papildatvaļinājuma izmantošanas kārtību

JAUTĀJUMS: Par nostrādāto laiku no 01.08.2017. līdz 31.07.2018 darbinieks izmantoja visas 28 atvaļinājuma kalendāra dienas, bet papildatvaļinājums 10 darba dienas nav izmantots. Vai 2019. gada augustā...

Ar likuma izmaiņām rosinās noteikt, kā risināmi strīdi par nodokļu konvenciju piemērošanu

Finanšu ministrija sagatavojusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (turpmāk – likumprojekts), kas noteiks detalizētu kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests (VID) kopā ar...