VID skaidro, kā pašnodarbinātajiem elektroniski pieteikties dīkstāves pabalstam

(0)

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 3. aprīlī informē, ka saskaņā ar 31. martā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 179 „ Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”, kas jau stājušies spēkā 3. aprīlī, dīkstāves pabalstam var pieteikties  tādas fiziskas personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji un ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji. Dīkstāves pabalstam var pieteikties arī pašnodarbinātie mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāji. Abos gadījumos ir būtiski, ka pēc 2020.gada 14.marta šīs personas dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības.

VID ir sagatavojis īsu pamācību, kas soli pa solim palīdz pareizi aizpildīt nepieciešamo informāciju:

Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums dīkstāves pabalstam” pašnodarbinātām personām .

Pašnodarbināto personu sarakstu, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, VID publicē savā tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”.

Dīkstāves pabalsta apmēru aprēķina VID pēc pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem. VID dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam uz iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas kontu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Dīkstāves pabalsta apmērs pašnodarbinātajiem:

  • MUN maksātājiem – 50% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī;
  • vispārējā nodokļu režīma maksātājiem un autoratlīdzību saņēmējiem un autoratlīdzību saņēmējiiem – 75% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada otrais pusgads) ienākumiem pēc VSAOI nomaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Kā var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai?

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona iesniedz noteiktas formas pamatotu iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Par laika posmu no 2020.gada 14.marta līdz 31.martam iesniegums jāiesniedz līdz 2020.gada 25.aprīlim; turpmāk – līdz nākamā mēneša 25.datumam.

Pašnodarbinātajai personai iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, Latvijā atvērts bankas konts un dīkstāves periods, kā arī pamatojums par dīkstāves iestāšanos krīzes ietekmē radīto apstākļu dēļ. Iesniegumā arī jāapliecina, ka norādītajā periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības, un ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.

Lasiet arī: Kādos gadījumos pašnodarbinātajiem nepiešķirs dīkstāves pabalstu?

Vairāk informācijas lasiet arī sadaļā: COVID-19 izraisītās pandēmijas un valstī noteiktās ārkārtas situācijas ieviestās izmaiņas

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)