0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESVID uzziņa par apliekamā ienākuma samazināšanu par zaudētiem parādiem

VID uzziņa par apliekamā ienākuma samazināšanu par zaudētiem parādiem

Iesniedzējs iesniegumā lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt uzziņu likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 11.daļā paredzēto apliekamā ienākuma samazināšanas procedūru par zaudēto parādu summām. Iesnieguma faktu aprakstā norādīts, ka 2009. un 2010.taksācijas gadā Iesniedzējs piegādāja preces SIA “L” (Ienākumi no preču realizācijas tika iekļauti apliekamā ienākuma aprēķinā attiecīgi par 2009. un 2010.gadu) Tā kā SIA “L” neveica samaksu, tika izveidots uzkrājums nedrošajiem parādiem un uzsāktas ārpustiesas parādu atgūšanas darbības. Parādniekam tika sūtītas vēstules, veiktas pārrunas, apspriesti saistību izpildes nodrošinājumi ar parādnieka vadību. 2010.gada 30.jūlijā tika nosūtīts brīdinājums par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu. Ārpustiesas parāda piedziņas darbību laikā tika konstatētas SIA “L”…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

1 komentārs

Pierakstīties
Paziņot par
1 Komentārs
jaunākie
vecāki populārakie
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
***
***
8 gadi atpakaļ

Jūs esat malači, ka ievietojiet uzziņas!
Kaut arī svešas uzziņas var piemērot tikai to sūtītājs, tik un tā tas palīdz izprast augsti stāvošo personu domu gājienu!!!
Paldies!

Iesniedzējs iesniegumā lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt uzziņu likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 11.daļā paredzēto apliekamā ienākuma samazināšanas procedūru par zaudēto parādu summām.

Iesnieguma faktu aprakstā norādīts, ka 2009. un 2010.taksācijas gadā Iesniedzējs piegādāja preces SIA “L” (Ienākumi no preču realizācijas tika iekļauti apliekamā ienākuma aprēķinā attiecīgi par 2009. un 2010.gadu)

Tā kā SIA “L” neveica samaksu, tika izveidots uzkrājums nedrošajiem parādiem un uzsāktas ārpustiesas parādu atgūšanas darbības. Parādniekam tika sūtītas vēstules, veiktas pārrunas, apspriesti saistību izpildes nodrošinājumi ar parādnieka vadību. 2010.gada 30.jūlijā tika nosūtīts brīdinājums par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu.

Ārpustiesas parāda piedziņas darbību laikā tika konstatētas SIA “L” maksātnespējas pazīmes, un tādēļ 2010.gada 15.oktobrī Iesniedzējs iesniedza tiesā pieteikumu par SIA “L” maksātnespējas procesa pasludināšanu. Maksātnespējas lieta ierosināta 2010.gada oktobrī, no kā izriet, ka maksātnespējas procesam piemērojamas 2007.gada 1.novembra Maksātnespējas likuma normas.

2010.gada 9.novembrī, pamatojoties uz 2007.gada 1.novembra Maksātnespējas likumu un 2010.gada 26.jūlija Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 5.punktu, tika pasludināts SIA “L” maksātnespējas process. Pasludinātā maksātnespējas procesa ietvaros Iesniedzējs iesniedza kreditora prasības pieteikumu, kas tika atzīta pilnā apmērā.

2011.gada 8.jūlijā kreditoru sapulce nolēma uzsākt bankrota procedūru. Uz uzziņas pieprasījuma sagatavošanas brīdi maksātnespējas process nav pabeigts.

Ņemot vērā, ka likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļa pēc sava rakstura ir izvēles norma, kas neizvirza nosacījumus attiecībā uz taksācijas periodu, kurā veicama zaudētā parāda norakstīšana, Iesniedzējs, veicot aprēķinu par 2011.taksācijas gadu, nav samazinājis apliekamo ienākumu un nav norakstījis parāda summu zaudētajos parādos.

 

Iesniedzējs lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt uzziņu par šādiem jautājumiem:

1. Vai nodokļu maksātājam ir nodokļu likumos noteikts pienākums norakstīt pusi no parāda summas tajā taksācijas gadā, kad uzsākta bankrota procedūra, respektīvi, vai likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļa pēc savas tiesiskās dabas ir izvēles norma, kas papildināta ar nosacījumu vai tā tomēr ir imperatīva norma, kas nosaka arī darbības izpildes termiņu?

2. Ja nodokļu maksātājs nav norakstījis pusi no parāda summas taksācijas gadā, kad uzsākta bankrota procedūra, vai nodokļu maksātājs var pieņemt lēmumu parāda norakstīšanu vēlākā taksācijas periodā, kas seko taksācijas periodam, kad pieņemts lēmums par parādnieka bankrota procedūras uzsākšanu?

3. Ja nodokļu maksātājs parādu noraksta 2012.gadā, vai piemērojot likuma „Par nodokļiem un nodevām” 6.panta ceturtās daļas 3.punktu, nodokļu maksātājs samazina apliekamo ienākumu par 2012.taksācijas gadu, jo šajā taksācijas periodā tiek izmainīta bilance, respektīvi, vai izvēloties risinājumu, kur tiek koriģēta 2011.taksācijas perioda apliekamais ienākums, netiktu pārkāpts likuma „Par nodokļiem un nodevām” 6.panta ceturtās daļas 3.punktā noteiktais termiņš?

4. Vai konkrētajā gadījumā, piemērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļu, apliekamo ienākumu var samazināt par pusi no parāda summas 2012.gada taksācijas periodā, ja 2011.gadā uzsākta debitora SIA “L” bankrota procedūra, bet nodokļu maksātājs vēl nav norakstījis zaudētajos parādos pusi no parāda summas un bankrota procedūra vēl nav pabeigta?

 

Valsts ieņēmumu dienests sniedz šādu uzziņu.

Attiecībā uz iesnieguma 1., 2. un 4.jautājumu paskaidrojam.

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka nodokļa maksātāja (turpmāk arī – maksātājs) – rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības – apliekamais ienākums ir saskaņā ar Gada pārskatu likuma 11. un 12.pantu vai Kredītiestāžu likumu vai Krājaizdevu sabiedrību likumu, vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu vai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, vai Finanšu instrumentu tirgus likumu sastādītā maksātāja gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas, kas ir attiecīgi palielināts vai samazināts par to izdevumu vai izdevumu daļas summu, kuri nav tieši saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību, un par to zaudējumu summu, kurus radījusi maksātājam piederošo vai tā lietošanā esošo sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana. Izdevumu vai izdevumu daļas summai, kura nav tieši saistīta ar maksātāja saimniecisko darbību, un zaudējumu summai, kuru radījusi maksātājam piederošo vai tā lietošanā esošo sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana, apliekamā ienākuma palielināšanai piemēro koeficientu 1,5. Koeficientu 1,5 nepiemēro ziedojumu summām, kuras ziedotas šā likuma 20.1pantā minētajām institūcijām un, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, nav ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis, kā arī ziedojuma saņēmējs neveic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju. Apliekamais ienākums tiek koriģēts (grozīts) saskaņā ar šo likumu.

Atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 4.panta ceturtajai daļai apliekamā ienākuma koriģēšanu, to palielinot vai samazinot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.pantā paredzētajā kārtībā, var veikt tikai tad, ja, nosakot maksātāja peļņu vai zaudējumus, ir ņemtas vērā šā panta pirmajā daļā minētās summas.

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.panta pirmās daļas 6.punktā noteikts, ka nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu palielina par summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek palielināti debitoru parādiem paredzētie uzkrājumi (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar šā likuma 7. un 9.1pantu), kas izveidoti un atspoguļoti maksātāja grāmatvedībā, un bezcerīgo (zaudēto, bez cerībām tos kādreiz atgūt) debitoru parādu summām, kas tieši iekļautas zaudējumos (izmaksās).

Atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.panta ceturtās daļas 3.punktam, nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātāja peļņu samazina par taksācijas periodā zaudēto debitoru parādu summām, kas noteiktas saskaņā ar šā likuma 9.pantu, un summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti debitoru parādiem paredzētie uzkrājumi (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar šā likuma 7. un 9.1pantu), kas izveidoti un atspoguļoti maksātāja grāmatvedībā, izņemot tās samazinājumu summas, kas radušās, norakstot zaudētos parādus no debitoru parādiem paredzētajiem uzkrājumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta pirmo daļu, nosakot apliekamo ienākumu, saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktu un ceturtās daļas 3.punktu to var samazināt par zaudēto parādu summām, ja ievēroti pirmie trīs un viens no pārējiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem.

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas pirmie trīs nosacījumi ir minēti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā:

  • – ienākums, kas attiecas uz šiem parādiem, pirms tam ir iekļauts apliekamā ienākuma aprēķinā;
  • – šo parādu summa ir norakstīta no nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu summas vai tieši zaudējumos (izdevumos) nodokļa maksātāja grāmatvedībā kārtējā taksācijas periodā vai kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem;
  • – debitors ir Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, vai to valstu rezidents, ar kurām Latvija noslēgusi konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šīs konvencijas ir stājušās spēkā.

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas pārējie nosacījumi ir minēti šā panta pirmās daļas 4., 6. un 7.punktā:

  • – debitors ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas likvidēta atbilstoši attiecīgas institūcijas lēmumam;
  • – ir tiesas spriedums par parāda piedziņu no debitora un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību un komercsabiedrība – debitors ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra;
  • – ir tiesas spriedums par parāda piedziņu no debitora – fiziskās personas – un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību vai, ja debitora parāda piedziņa tiesas ceļā nav iespējama lietderības apsvērumu dēļ sakarā ar to, ka debitora parāda summa ir mazāka nekā ar tās atgūšanu saistītie izdevumi, ja iepriekš ir veikti pasākumi parāda atgūšanai, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā debitora parāda summa nepārsniedz 0,2 procentus no nodokļa maksātāja taksācijas gada neto apgrozījuma.

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļā noteikts, ja izpildīti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie nosacījumi un ir veiktas visas atbilstošās parādu piedziņas un atgūšanas darbības, apliekamo ienākumu saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktu un ceturtās daļas 3.punktu var samazināt par pusi no zaudētās parāda summas, kad debitoram ir uzsākta bankrota procedūra. Apliekamo ienākumu par atlikušo zaudētā parāda summu samazina pēc attiecīgā debitora bankrota procedūras pabeigšanas.

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.3daļā noteikts, ka šā panta 1.1daļu piemēro debitora parādiem, ja debitora maksātnespējas process ir uzsākts līdz 2007.gada 31.decembrim un maksātnespējas procesam tiek piemērotas likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas. Ja debitora maksātnespējas process ir uzsākts laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim un maksātnespējas procesam tiek piemērotas minētajā laika posmā spēkā bijušās Maksātnespējas likuma normas, zaudētos parādus noraksta saskaņā ar šā panta 1.1daļu.

Ievērojot iepriekšminētās likuma normas, apliekamo ienākumu par pusi no zaudētā parāda summas var samazināt tikai tajā taksācijas periodā, kad debitoram uzsākta bankrota procedūra.

Pēc Iesniedzēja sniegtās informācijas debitoram – SIA “L”2010.gada novembrī tika pasludināts maksātnespējas process un, pamatojoties uz 2011.gada jūlija kreditoru sapulces lēmumu, ir uzsākta bankrota procedūra.

No Iesniedzēja iesniegumā norādītā secināms, ka 2011.gada taksācijas periodā, kurā SIA “L” uzsākta bankrota procedūra, Iesniedzējs apliekamo ienākumu nav samazinājis par pusi no SIA “L” parāda summas.

Tātad, Iesniedzējs, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli par 2011.gada taksācijas periodu, nav izmantojis tiesības, kuras paredzētas likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļā, samazināt apliekamo ienākumu par pusi no SIA “L” parāda summas tajā taksācijas periodā, kad ir uzsākta bankrota procedūra.

Tādejādi, saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļu, Iesniedzējam nav tiesības samazināt apliekamo ienākumu par pusi no SIA “L” parāda summas kādā no pēctaksācijas periodiem, kas seko 2011.gada taksācijas periodam, kad pieņemts lēmums par SIA “L” bankrota procedūras uzsākšanu, t.sk. arī 2012.gadā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6.punktā noteikts, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits).

Ņemot vērā minēto un iesniegumā sniegto faktu aprakstu, tai skaitā Iesniedzēja norādīto, ka Iesniedzējs ir veicis visas iespējamās darbības parāda atgūšanai no SIA “L”, Iesniedzējs var iesniegt labotu uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par 2011.gada taksācijas periodu un samazināt 2011.gada taksācijas perioda apliekamo ienākumu par pusi no SIA “L” parāda summas, ievērojot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļas nosacījumus.

Ņemot vērā sniegtās atbildes uz iesnieguma 1., 2. un 4.jautājumu, atbilde uz iesnieguma 3.jautājumu nav nepieciešama.

Papildus vēršam uzmanību, ja Iesniedzējs neiesniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas par 2011.gada taksācijas periodu labojumu, Iesniedzējs ir tiesīgs samazināt tā taksācijas perioda apliekamo ienākumu par visu SIA “L” parāda summu, ievērojot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9.panta 1.1daļas nosacījumus, kad būs pabeigta bankrota procedūra un izbeigts maksātnespējas process.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: