0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAUz grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai var pieteikties arī pašnodarbinātie un ģimenes uzņēmumi

Uz grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai var pieteikties arī pašnodarbinātie un ģimenes uzņēmumi

(0)

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Covid-19 krīzes skartie nodokļu maksātāji (turpmāk – uzņēmumi), kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām – piedzīvo apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, var vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un saņemt grantu (turpmāk – atbalsts) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. To paredz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 676).

VID sniedzis atbildes uz jautājumiem par atbalstu uz 10. februāri, ņemot vērā šajos noteikumos veiktos grozījumus (MK 2021. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 27 un 2021.gada 14. janvāra noteikumi Nr. 31).

Atgādinām, ka atbalsts pieejams par laikposmu no 2020.gada 1.novembra līdz 2021. gada 31. maijam (turpmāk – atbalsta periods) par katru mēnesi.

Atbalstam var pieteikties jebkurš VID reģistrēts saimnieciskās darbības subjekts (neatkarīgi no tā juridiskās formas), kas maksājis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI), tai skaitā komersants, pašnodarbināta persona, individuālais uzņēmums, zemnieku saimniecība, jebkuras juridiskās formas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Par uzņēmumu uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās formas – arī pašnodarbinātie un mikrouzņēmumi var pieteikties atbalstam. Tas jo īpaši ietver pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumus, kas nodarbojas ar amatniecību vai veic citu darbību kā arī personālsabiedrības un apvienības, kas regulāri ir iesaistītas saimnieciskajā darbībā (lasiet VID informatīvo materiālu “Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai mikro  uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām”).

Turpmāk publicējam VID atbildes uz jautājumiem.

Kā rīkoties, ja uzņēmumam par 2020. gada decembri un novembri pienākas atbalsta starpība (piemēram, iesniegumā nebija iekļauta VSAOI darba devēja daļa)?

Ja tiek konstatēts, ka nodokļu maksātajam atbalsts pienākas vairāk nekā piešķirts un izmaksāts, tad ailē “Vēlos atbalsta piemaksu” norāda atbalsta starpību. MK noteikumi paredz, ka uzņēmums, kas saņēmis atbalstu par atbalsta periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri atsevišķi un saņemt atbalsta starpību (ja tāda konstatēta, piemēram, atbalsta aprēķina bāzē nav iekļauta darba devēja VSAOI daļa vai nav iekļautas izmaksātās autoratlīdzības un 5% VSAOI), kas atbalsta perioda mēnesī kopā ar jau saņemto atbalstu nepārsniedz šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto apmēru.

Vai iesniegumu atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri drīkst iesniegt tikai tie pretendenti, kas bija iesnieguši iesniegumus līdz 15.01.2021.?

Spēkā esošais MK noteikumu Nr.676 8.punkts noteic visiem vienu iesnieguma iesniegšanas gala termiņu – 15.06.2021. Noteikumi Nr. 676 neregulē jautājumu, vai maksātāji, kuri iepriekš nebija pieteikušies atbalstam par 2020.gada novembri vai decembri, var pieteikties atbalstam. Noteikumu Nr. 676 27. punkts regulē tiesības pieteikties atkārtoti nesaņemtajai starpībai atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri, 29. punkts – atbalsta apmēru, ja tas pieprasīts par 2020. gada atbalsta mēnešiem. Atbalstam var pieteikties arī tie maksātāji, kuri līdz 15.01.2021. to nebija izdarījuši.

Ko darīt, ja konstatē, ka iesniegtajā iesniegumā norādīta neprecīza informācija?

Ja VID darbinieks pretendenta iesniegumā konstatē neprecizitātes, tiek pieprasīta papildus informācija, iesniegumam saglabājas iesnieguma iesniegšanas datums. Gadījumā, ja pretendents iesniegumā pieprasījis mazāku summu nekā tam pienākas, VID darbinieks sazinās ar pretendentu. Ja pretendents vēlas atbalsta summu precizēt, tad iesniegtais iesniegums tiek atsaukts un iesniegts jauns iesniegums. Ja pretendents pats konstatē neprecizitātes, kuru dēļ tas vēlas atsaukt iesniegumu, tad informē VID, iesniedzot iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas VID darbinieks sazināsies ar nodokļu maksātāju un atsauks iesniegto neprecīzo iesniegumu.

Lūdzu paskaidrot noteikumu 4.5. punktu, kurš nosaka, ka atbalstu var saņemt uzņēmums, kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī?

Lai aprēķinātu apgrozījuma kritumu, saskaita apgrozījumu par 2020 .gada augustu, septembri, oktobri kopā un kopsummu dala ar trīs, iegūstot vidējo apgrozījumu salīdzināmajā periodā, pret kuru salīdzina apgrozījumu vienā no atbalsta mēnešiem par kuru tiek prasīts atbalsts.

Vai var pieteikties atbalstam, ja apgrozījuma kritums novembrī pārsniedz 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu augustā, septembrī un oktobrī kopā, savukārt decembrī pārsniedz 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī?

Kritēriji saistībā ar apgrozījuma kritumu tiek vērtēti tajā mēnesī, par kuru tiek prasīts atbalsts

Kā nosaka atbalsta apmēru juridiskām un fiziskām personām, kurām ir darba ņēmēji?

30 % vai 60 % apmērā no deklarētās bruto darba samaksas 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī un darba devēja VSAOI daļas kopsummas.

Kā nosaka atbalsta apmēru MUN maksātājam?

30 % vai 60 % apmērā no deklarētajiem MUN darbinieku ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī un MUN daļas, kas ietver VSAOI un IIN, kopsummas.

Kā nosaka atbalsta apmēru pašnodarbinātai personai?

30 % vai 60 % apmērā no 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī deklarētā VSAOI objekta un no tās aprēķināto VSAOI (gan 32.15%, gan 5 % likmes) kopsummas.

Kur var tērēt saņemto atbalsta summu?

Atbalsta summu var tērēt jebkādu tekošo maksājumu segšanai, piemēram, rēķinu apmaksai par elektrību, komunālajiem maksājumiem, precēm, pakalpojumiem, darba algai, aizdevuma saistību segšanai, pie nosacījuma, ka aizdevums netika saņemts valsts atbalsta ietvaros (piemēram, ALTUM). Tomēr jāseko, lai dažāda veida saņemtie atbalsti vienā un tajā pašā periodā netiktu izmantoti vienādām attiecināmām izmaksām. Piemēram, ja saņemts valsts atbalsts algu kompensēšanai tūrisma vai eksporta nozarē, tad tajā mēnesī atbalstu apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai nevar izmantot algu izmaksai. Saņemtie atbalsti un to izlietojums grāmatvedībā ir jānodala.

Vai piešķirto atbalstu var izlietot nodokļu parādu nomaksai?

Nav noteikts ierobežojums maksājumu, tai skaitā valsts noteikto obligāto maksājumu veikšanai. Vienlaikus atgādinām, ka nodokļu parādu nomaksai valsts ir paredzējusi citus atbalsta mehānismus: termiņa pagarinājumus un labprātīgās izpildes grafikus. Aicinām nodokļu parādu risināšanai vērsties nodokļu administrācijā, lai saņemtu nodokļu samaksas grafiku, savukārt saņemto grantu izmantot, lai turpinātu aktivitātes, kas vērstas uz Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, palīdzētu uzņēmumam saglabāt un nodrošināt darbību.

MK noteikumu Nr. 676 9.3. apakšpunktā noteikts, ka nodokļu maksātājs iesniedz apliecinājumu, ka atbalsts tiks izlietots no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 31. jūlijam. Savukārt minēto noteikumu 24. punktā ir teikts, ka lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam. Kā saprast šo dažādo termiņu noteikšanu un kā to saistīt ar apliecinājumā ietverto atbalsta izlietošanas periodu?

Atbilstoši MK noteikumos Nr.676 noteiktajam nodokļu maksātājam atbalsts jāizlieto līdz 2021. gada 31. jūlijam, iesniegumā apliecinot, ka atbalsts netiks izlietots citiem mērķiem, kā vienīgi apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensācijai. Savukārt noteikumos minētais termiņš 2021.gada 30. jūnijs ir galējais termiņš (ieskaitot laiku lēmumu apstrīdēšanai laiku un apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanai), kad atbalstam ir jābūt izmaksātam.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)

2 KOMENTĀRI

Pierakstīties
Paziņot par
2 Komentāri
jaunākie
vecāki populārakie
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Ilga Matvej
il***@merkurita.lv
7 mēneši atpakaļ

nekāds grants nav pieejams, jo nav EK apstiprināts

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Covid-19 krīzes skartie nodokļu maksātāji (turpmāk – uzņēmumi), kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām – piedzīvo apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, var vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un saņemt grantu (turpmāk – atbalsts) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. To paredz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 676).

VID sniedzis atbildes uz jautājumiem par atbalstu uz 10. februāri, ņemot vērā šajos noteikumos veiktos grozījumus (MK 2021. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 27 un 2021.gada 14. janvāra noteikumi Nr. 31).

Atgādinām, ka atbalsts pieejams par laikposmu no 2020.gada 1.novembra līdz 2021. gada 31. maijam (turpmāk – atbalsta periods) par katru mēnesi.

Atbalstam var pieteikties jebkurš VID reģistrēts saimnieciskās darbības subjekts (neatkarīgi no tā juridiskās formas), kas maksājis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI), tai skaitā komersants, pašnodarbināta persona, individuālais uzņēmums, zemnieku saimniecība, jebkuras juridiskās formas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Par uzņēmumu uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās formas – arī pašnodarbinātie un mikrouzņēmumi var pieteikties atbalstam. Tas jo īpaši ietver pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumus, kas nodarbojas ar amatniecību vai veic citu darbību kā arī personālsabiedrības un apvienības, kas regulāri ir iesaistītas saimnieciskajā darbībā (lasiet VID informatīvo materiālu “Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai mikro  uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām”).

Turpmāk publicējam VID atbildes uz jautājumiem.

Kā rīkoties, ja uzņēmumam par 2020. gada decembri un novembri pienākas atbalsta starpība (piemēram, iesniegumā nebija iekļauta VSAOI darba devēja daļa)?

Ja tiek konstatēts, ka nodokļu maksātajam atbalsts pienākas vairāk nekā piešķirts un izmaksāts, tad ailē “Vēlos atbalsta piemaksu” norāda atbalsta starpību. MK noteikumi paredz, ka uzņēmums, kas saņēmis atbalstu par atbalsta periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri atsevišķi un saņemt atbalsta starpību (ja tāda konstatēta, piemēram, atbalsta aprēķina bāzē nav iekļauta darba devēja VSAOI daļa vai nav iekļautas izmaksātās autoratlīdzības un 5% VSAOI), kas atbalsta perioda mēnesī kopā ar jau saņemto atbalstu nepārsniedz šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto apmēru.

Vai iesniegumu atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri drīkst iesniegt tikai tie pretendenti, kas bija iesnieguši iesniegumus līdz 15.01.2021.?

Spēkā esošais MK noteikumu Nr.676 8.punkts noteic visiem vienu iesnieguma iesniegšanas gala termiņu – 15.06.2021. Noteikumi Nr. 676 neregulē jautājumu, vai maksātāji, kuri iepriekš nebija pieteikušies atbalstam par 2020.gada novembri vai decembri, var pieteikties atbalstam. Noteikumu Nr. 676 27. punkts regulē tiesības pieteikties atkārtoti nesaņemtajai starpībai atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri, 29. punkts – atbalsta apmēru, ja tas pieprasīts par 2020. gada atbalsta mēnešiem. Atbalstam var pieteikties arī tie maksātāji, kuri līdz 15.01.2021. to nebija izdarījuši.

Ko darīt, ja konstatē, ka iesniegtajā iesniegumā norādīta neprecīza informācija?

Ja VID darbinieks pretendenta iesniegumā konstatē neprecizitātes, tiek pieprasīta papildus informācija, iesniegumam saglabājas iesnieguma iesniegšanas datums. Gadījumā, ja pretendents iesniegumā pieprasījis mazāku summu nekā tam pienākas, VID darbinieks sazinās ar pretendentu. Ja pretendents vēlas atbalsta summu precizēt, tad iesniegtais iesniegums tiek atsaukts un iesniegts jauns iesniegums. Ja pretendents pats konstatē neprecizitātes, kuru dēļ tas vēlas atsaukt iesniegumu, tad informē VID, iesniedzot iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas VID darbinieks sazināsies ar nodokļu maksātāju un atsauks iesniegto neprecīzo iesniegumu.

Lūdzu paskaidrot noteikumu 4.5. punktu, kurš nosaka, ka atbalstu var saņemt uzņēmums, kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī?

Lai aprēķinātu apgrozījuma kritumu, saskaita apgrozījumu par 2020 .gada augustu, septembri, oktobri kopā un kopsummu dala ar trīs, iegūstot vidējo apgrozījumu salīdzināmajā periodā, pret kuru salīdzina apgrozījumu vienā no atbalsta mēnešiem par kuru tiek prasīts atbalsts.

Vai var pieteikties atbalstam, ja apgrozījuma kritums novembrī pārsniedz 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu augustā, septembrī un oktobrī kopā, savukārt decembrī pārsniedz 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī?

Kritēriji saistībā ar apgrozījuma kritumu tiek vērtēti tajā mēnesī, par kuru tiek prasīts atbalsts

Kā nosaka atbalsta apmēru juridiskām un fiziskām personām, kurām ir darba ņēmēji?

30 % vai 60 % apmērā no deklarētās bruto darba samaksas 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī un darba devēja VSAOI daļas kopsummas.

Kā nosaka atbalsta apmēru MUN maksātājam?

30 % vai 60 % apmērā no deklarētajiem MUN darbinieku ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī un MUN daļas, kas ietver VSAOI un IIN, kopsummas.

Kā nosaka atbalsta apmēru pašnodarbinātai personai?

30 % vai 60 % apmērā no 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī deklarētā VSAOI objekta un no tās aprēķināto VSAOI (gan 32.15%, gan 5 % likmes) kopsummas.

Kur var tērēt saņemto atbalsta summu?

Atbalsta summu var tērēt jebkādu tekošo maksājumu segšanai, piemēram, rēķinu apmaksai par elektrību, komunālajiem maksājumiem, precēm, pakalpojumiem, darba algai, aizdevuma saistību segšanai, pie nosacījuma, ka aizdevums netika saņemts valsts atbalsta ietvaros (piemēram, ALTUM). Tomēr jāseko, lai dažāda veida saņemtie atbalsti vienā un tajā pašā periodā netiktu izmantoti vienādām attiecināmām izmaksām. Piemēram, ja saņemts valsts atbalsts algu kompensēšanai tūrisma vai eksporta nozarē, tad tajā mēnesī atbalstu apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai nevar izmantot algu izmaksai. Saņemtie atbalsti un to izlietojums grāmatvedībā ir jānodala.

Vai piešķirto atbalstu var izlietot nodokļu parādu nomaksai?

Nav noteikts ierobežojums maksājumu, tai skaitā valsts noteikto obligāto maksājumu veikšanai. Vienlaikus atgādinām, ka nodokļu parādu nomaksai valsts ir paredzējusi citus atbalsta mehānismus: termiņa pagarinājumus un labprātīgās izpildes grafikus. Aicinām nodokļu parādu risināšanai vērsties nodokļu administrācijā, lai saņemtu nodokļu samaksas grafiku, savukārt saņemto grantu izmantot, lai turpinātu aktivitātes, kas vērstas uz Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, palīdzētu uzņēmumam saglabāt un nodrošināt darbību.

MK noteikumu Nr. 676 9.3. apakšpunktā noteikts, ka nodokļu maksātājs iesniedz apliecinājumu, ka atbalsts tiks izlietots no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 31. jūlijam. Savukārt minēto noteikumu 24. punktā ir teikts, ka lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam. Kā saprast šo dažādo termiņu noteikšanu un kā to saistīt ar apliecinājumā ietverto atbalsta izlietošanas periodu?

Atbilstoši MK noteikumos Nr.676 noteiktajam nodokļu maksātājam atbalsts jāizlieto līdz 2021. gada 31. jūlijam, iesniegumā apliecinot, ka atbalsts netiks izlietots citiem mērķiem, kā vienīgi apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensācijai. Savukārt noteikumos minētais termiņš 2021.gada 30. jūnijs ir galējais termiņš (ieskaitot laiku lēmumu apstrīdēšanai laiku un apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanai), kad atbalstam ir jābūt izmaksātam.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: